София ще ремонтира и оборудва три училища срещу 5.3 млн. лева

Средствата за ремонтите в 28, 48 и 1-во СУ идват по европейската програма "Региони в растеж"

Първи учебен ден, образование, обучение, училище, ученици, 22 училище
Първи учебен ден, образование, обучение, училище, ученици, 22 училище    ©  Георги Кожухаров
Първи учебен ден, образование, обучение, училище, ученици, 22 училище
Първи учебен ден, образование, обучение, училище, ученици, 22 училище    ©  Георги Кожухаров

Три училища в столичните квартали "Красна поляна", "Сердика" и "Оборище" ще се ремонтират срещу общо 5.34 млн. лв. без ДДС. Това са 28 СУ "Алеко Константинов", 48 СУ "Йосиф Ковачев" и I СУ "Пенчо Славейков". За целта общината е обявила търг, като средствата са осигурени по оперативна програма "Региони в растеж". За трите училища се предвиждат различни ремонтни дейности според нуждите им, както и оборудване. Договорът за финансирането от ЕС е сключен този април.

След като бъдат избрани изпълнители, строително ремонтните дейности в училищата ще продължат в рамките на една година, което значи, че ще са готови най-рано през 2023-а.

Какво ще се прави

Поръчката е разделена на три позиции. Първата е за ремонта на помещения в 28 СУ "Алеко Константинов", обновяване на дограмата, полагане на топлоизолация, подмяна на подовите настилки и електроинсталацията. Освен това ще се изгражда нова ограда на училището. Прогнозната сума за тези дейности възлиза на 2.4 млн. лв. С други 2.6 млн. лв. ще се финансира изграждането на нов корпус към училището, където да учат децата от 1-ви до 4-ти клас. Той трябва да е готов до началото на следващата година, като ще разполага с физкултурен салон, компютърен кабинет и актова зала.

За 48 СУ се предвижда ремонт на покрива, подновяване на ВиК мрежата и подмяна на електрическата инсталация, както и нова ограда и асансьор, става ясно от документацията на поръчката. Прогнозната стойност за тези дейности е 1.4 млн. лв.

Отново толкова средства са отделени за третата обособена позиция. Тя включва ремонта на покрива на I СУ "Пенчо Славейков" в район "Оборище", подмяната на отоплителната инсталация, ремонта на ВиК мрежата, както и за изграждането на асансьор.

По проекта е предвидено и ново оборудване за училищата, което включва чинове, бюра, столове, метални шкафове за раници, контейнери с колела, компютри и др.

В момента върви и проект на общината за обновяване на училищните тоалетни в общо 29 училища. Миналата година той беше избран от софиянци за реализацията чрез т.нар. граждански бюджет на столицата в размер на 1.5 млн. лв. с ДДС. Нуждата гражданите да се молят за съвременни и нормални тоалетни тогава повдигна въпроса доколко е адекватна иначе "модерната столица". Бюджетът обаче не стига за обновяване на тоалетните в гимназии и обхваща само тоалетните, които се ползват от деца от първи до четвърти клас в основните училища.

Условия за кандидатите

Критерият за избор на изпълнител с най-голяма тежест е организацията за качествено изпълнение на поръчката, който носи 60 т. Другите 40 т. са максимални за предложената най-добра цена.

Изискванията към участниците са да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите. Иска се и да са изпълнявали дейности, сходни с предмета на поръчката през последните пет години, свързани със строителство и проектиране. Срокът за подаване на оферти от кандидати е 7 септември.

Още от Капитал