Морската градина – начин на (зло)употреба

Печалната история на варненската Морска градина, започнала с безконтролна реституция, приватизация и застрояване, продължава вече повече от 20 години, а част от парка дори изчезна

Статията е част от специалното издание от поредицата "Капитал Градове", посветено на Варна и Шумен. То излезе в печатен вариант през юни 2021 г.

Още преди десетина години "Капитал" направи прогноза за печалното бъдеще на варненската Морска градина. Тогава използвахме метафората за шагреновата кожа, която сбъдвала желанията на притежателя си, но наказвала всяка негова грешка, като се свивала. А накрая, преди да изчезне напълно, го погубила. Това, което последва, потвърди прогнозата - скандалите със застрояването на парка продължават и до днес.

Последният строеж в Морската градина е и най-красноречивата илюстрация за това. Както всички други досега той беше издигнат пред широко затворените очи на местната администрация и стана известен като "кокошарникът на Марешки". Къща с три жилищни етажа, барбекю, басейн, алеи и помощна постройка с 218 кв.м застроена площ са вече почти завършени и макар с малко усилия заради плътната ограда от новозасадени туи, могат да бъдат видени от всеки. Но, оказва се, не и от администрацията на Портних.

Докато проверяващите проверяват

Довършителните работи по строежа в парка продължават и в този момент независимо от сигналите до местната администрация и публикациите в различни медии. В няколко поредни писма с отговори на въпроси, зададени както от журналисти, така и от общински съветници още през есента на 2020 г., зам.-кметът на Варна Тодор Иванов обяви, че за всички действия на общината по повод на подадените сигнали ще бъде дадена "надлежна информация". Това така и не се е случи. А според половинчатите съобщения до пресата през последните месеци незаконен се оказа най-напред само басейнът в имота на Марешки, а след това и новоизградена постройка от 218 кв.м. Междувременно триетажната постройка в имота придоби съвсем завършен вид с очевидно повече етажи и увеличена застроена площ в сравнение със съществувалата някога там. Доказателства за това могат лесно да бъдат открити в снимковия архив на платформата Google. Стига някой да ги потърси.

Справка в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър показва, че строителството се извършва в терен с начин на трайно ползване "Обществен селищен парк, градина" с площ 3791 кв.м. Имотът е прехвърлен на компанията "Марешки недвижими имоти" на 17 юни миналата година от дружеството "Варна фарма М". Управител и на двете е 76-годишната Веска Марешка, майка на лидера на партия "Воля" Веселин Марешки. Според данни от Търговския регистър тя е собственик еднолично или в съдружие на общо 69 компании и участва в управлението на 100. Самият Марешки е член на съвета на директорите на "Марешки недвижими имоти" заедно с майка си и съпругата си Светлана.

Ремонт, консервация или

Според публикация на "Дневник" от края на септември м.г. за терена на "Марешки недвижими имоти" в местната администрация не е подаван инвестиционен проект и не са издавани разрешения за строеж. По-късно от изказвания на главния архитект на Варна Виктор Бузев стана известно, че там се извършвал "само ремонт на съществуваща сграда", за което не било необходимо строително разрешение.

Текстовете на Закона за устройство на територията обаче указват, че строителни разрешения не се изискват единствено при извършването на "текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации", "на елементите на техническата инфраструктура, с които не се променят трасето и техническата инфраструктура", "теренна консервация на недвижими културни ценности" и т.н. Многобройните снимки, публикувани в продължение на месеци в социалните мрежи, както и кадрите, заснети с дрон, еднозначно показват, че случващото се в имота на Веселин Марешки не се отнася към нито една от хипотезите, описани в закона.

На този фон в края на януари пред БНР (Радио Варна) председателят на групата съветници от ГЕРБ във варненския Общински съвет Бранимир Балачев каза следното: "Настоящата общинска администрация във Варна няма да допусне строителство в Морската градина. От 2014 г. общината има твърда позиция за неиздаване разрешения за строеж в парка. Благодарение на това имотите там станаха неатрактивни за собствениците."

Делфини, тюлени и аквапарк

Сред последните случаи, хвърлили сянка върху бъдещето на Морската градина, бе и този с продажбата на близо декар държавна земя в него на "Пропъртис ПС", собственост на Петя Славова. Сделката, извършена още през ноември миналата година, стана публична едва в началото на тази. В нея държавен терен от 863 кв.м в парка е бил прехвърлен на частната компания на цена малко под 204 хил. лв.

Като основание за извършената продажба е посочен текст от Закона за държавната собственост, според който земя - частна държавна собственост, или съответни идеални части от нея може да бъде продадена на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея. Според отразеното в кадастъра въпросната сграда, послужила като основание за продажбата на почти декар от Морската градина на "Пропъртис ПС", е едноетажна, със застроена площ 19 кв.м и с предназначение "за водоснабдяване и/или канализация". Според запознати със сделката най-вероятно става дума за канализационна инфраструктура, обслужваща съседния делфинариум, който също е собственост на Петя Славова (председател на надзорния съвет на Инвестбанк) през друго дружество.

Случайно или не теренът, обект на сделката, граничи с друг имот на Петя Славова от над 2700 кв.м, който се намира на практика на "първа линия" с панорамна гледка към Варненския залив. Точно върху този терен в средата на 2018 г. общинският Експертен съвет по устройство на територията във Варна одобри реализацията на проект, внесен от дружеството "Феста делфинариум", част от "Феста холдинг". Според неговото съдържание компанията възнамерява да изгради върху терен в непосредствена близост до варненския делфинариум "басейн за делфини и тюлени, амфитеатър, лятно заведение, административни технически съоръжения за обслужващите системи и съоръжения и аквапарк".

Според информация от управителя на Делфинариума Ивелин Симеонов, проектът за разширение е одобрен на идейна фаза от Община Варна.

"Въпреки че изработихме документите в техническа и работна фаза, се наложи да се откажем, поради необходимост да отговорим на всички актуални европейски стандарти. Никъде, никога не сме ползвали термина "аквапарк" в проектната документация, нито сме имали подобни намерения. Имаме внесен проект за актуализация на ПУП върху обединените терени с площ 2 720 кв.м. и 863 кв.м и очакваме да бъде одобрен. Така ще имаме възможност да реализираме най-съкровеното си желание - да осигурим всичко необходимо за делфините", заявява Симеонов.

Той обяснява още, че проектът се състои от открит басейн и два сателитни закрити басейна. Това ще осигури възможност за отделяне на животни при нужда, полагане на специални грижи за родилки и новородени. Предвидено е достатъчно място за услугата "плуване с делфин" и "делфинотерапия" като са предвидени всички изисквания за достъп на хора с намалена подвижност.

Факти и оправдания

Подобно отношение към строителството в Морската градина не е прецедент. През 2018 г. местната администрация официално въведе в експлоатация и двуетажна сграда, собственост на дружеството "Зърнени храни - гр. Силистра". Тя бе определена от сегашния кмет Иван Портних като "един от греховете" на предшественика му Кирил Йорданов.

"Ако бъдат установени нарушения по документацията, издавана от три различни институции, нека бъдат предприети всички мерки, разпоредени от разследващите органи!", каза тогава Портних. Но с издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата администрацията му просто довърши "греховете" на предходната. Фактите и в този случай се оказаха по-убедителни от оправданията.

Така например скоро след завършването на сградата в началото на 2016 г. стана известно, че тя е била нанесена в кадастралните карти като завършена още преди строителството ѝ изобщо да е започнало. Промяната бе станала след заявление, изготвено от община Варна, като в него е било посочено, че старата общинска вила, съществувала в имота, е била отразена погрешно в кадастъра с размер 145 кв.м и е била описана като "самосрутваща се и опасна". Други основания за поисканата промяна бяха "предстояща реконструкция и издаване на нов акт за общинска собственост".

От документите, приложени към заявлението на местната администрация, стана ясно и още нещо. След подмяна на част от тях през 2011 г. някогашната "самосрутваща се и опасна" общинска вила бе "пораснала" три пъти за четири години, достигайки площ цели 399 кв.м. След придобиването ѝ от "Зърнени храни - гр. Силистра" вилата бе разрушена, а на мястото й се появи съвършено нова сграда, точно с тези размери. И това съвсем не беше всичко.

Когато духне "силен вятър"

Скоро, след като постройката сменя собствеността си, общинска комисия разпорежда тя да бъде укрепена, тъй като е застрашена от самосрутване и е "опасна за здравето и живота на преминаващите хора". Това е трябвало да стане чрез "поправяне, възстановяване и заздравяване чрез преизграждане на компрометирани елементи". Но не щеш ли при извършването на ремонта "силен вятър" предизвикал "авария" и старата сграда се саморазрушила. Опровержението на тази фалшификация дойде със справка в архива на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, която обаче показа, че в деня, в който вилата е паднала под "силните пориви", по цялото Черноморие е духал само "слаб запад-северозападен вятър".

Цялата документация по случая бе изпратена на Окръжната прокуратура - Варна, за извършването на проверка по преписка, заведена още през 2016 г. Резултатите от нея обаче никога не станаха известни. Междувременно обаче случаят бе приключен с Удостоверението за въвеждане в експлоатация, издадено от администрацията на Иван Портних.

Разделяй и владей

Дори и само тези два случая са достатъчни, за да илюстрират административното двуличие, което прави възможно строителството в Морската градина на Варна вече повече от 20 години. Тази вина местната и държавната власт си поделиха още през 2012 г.

Тогава Министерският съвет реши да отнеме от Министерството на културата управлението на т.нар. историческо ядро на парка и да го предостави на община Варна. С този акт на практика бе документирана границата, която разделя Морската градина на две. Северната половина от площта - тази, в която строителството продължава и в този момент, остана в разпореждане на държавата, която в продължение на години бе разпродавала собствеността си там на частни лица. След това общината издаваше разрешения за строителство на "сгради с обществено предназначение" или за "възстановителни дейности". След завършването им новите постройки се оказваха жилищни кооперации, хотели и дори екстравагантни еднофамилни къщи, а фиктивното откриване на "детски градини", "галерии" или "творчески клубoве" се превърна в "легален" трик за прикриване на нарушенията.

С почетно място в алеята на печелившите от дългата поредица сделки с държавна земя в парка през 2009 г. се оказа "Холдинг Варна" (дружество в една икономическа група с "Химимпорт" и Централна кооперативна банка).

В самия край на управлението на т.нар. тройна коалиция тогавашният управител на Варненска област Христо Контров (ДПС) продаде на холдинга без търг 118 дка крайбрежен терен - публична държавна собственост, на цена около 50 евро за кв.м. Скоро след това общинската администрация издаде 17 строителни разрешения, с които безкритично даде зелена светлина за реализацията на строителния проект "Алея Първа" в Морската градина. Той е на стойност 72 млн. евро и предвижда изграждането на туристическа, спортна и развлекателна инфраструктура. С приемането на Общия устройствен план на Варна през 2012 г. територията, на която това трябва да се случи, окончателно престана да бъде част от парка.

И една кауза с изключения

По време на една от последните си срещи с медиите варненският кмет Иван Портних каза следното: "Знаете, че битката срещу автомобилите в парка е моя кауза и аз я отстоявам от 2013 г. независимо от огромния натиск от страна на собственици на имоти и заведения." Но тази решимост също се оказа твърде условна.

Според документ, озаглавен "Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на Приморски парк", утвърден със заповед на самия Портних през ноември 2019 г., забраната за влизане на автомобили в Морската градина не важи за автомобили, обслужващи обекти в него, граждани с документ за инвалидност, но и лица, живеещи в парка. И ако всичко свършваше дотук, битката на варненския кмет със строителството, заведенията, "творческите клубове" в парка и автомобилите, които ги обслужват, можеше да мине за искрена. Но данни, станали публични по Закона за достъп до обществена информация, показаха, че само за миналата година Портних е издал 173 служебни бележки и 546 пропуска за достъп на автомобили до Приморския парк. За предходните две - 2018 г. и 2019 г., са били издадени и още 854 служебни бележки за движение на автомобили по алеите на т.нар. историческо ядро в парка.

Това е печалната история на варненската Морска градина - безконтролно реституирана, приватизирана и застроявана, докато част от нея дори изчезна.

История, която продължава удивително да напомня тази за "Шагренова кожа" на Балзак.

*Статията е допълнена с информация от "Феста холдинг" към 11:10 на 21 септември 2021 г.


4 коментара
 • 1
  zztop11 avatar :-|
  Здравко Здравков

  Доста подвеждащо заглавие, направо кликбейт :)
  За хората не от Варна е редно да се поясни, че всеки си чете понятието "Морска градина" както му е угодно. Така например авторът (вероятно похвално) приема зелената теза, че цялата крайбрежна ивица е "градина" - а тя е такава само по име. Да, в нея има част, която е "градина" (т.нар. Историческо ядро), но останалото си е квартал, с коли, улици, заведения, поне от 50 години. Т.е. колкото Морската е градина, колкото са ливади Манастирските в София - няма нужда от политико-икономически истерии отново и отново...

 • 3
  vesselin5 avatar :-|
  vesselin5

  До коментар [#] от "":

  Не знам чий интерес защитавате, но аз съм на по-малко от 50 години и помня градината поне от 35. Твърдяното от вас е меко казано подвеждащо и откровено казано лъжа.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал