Зелената мечта на София

Седемте зелени проекта на София

Какво планира столицата, за да промени градската среда

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

След като се класира на финал в конкурса "Зелена столица на Европа", София поема ангажимент да изпълни седем зелени проекта и да въведе зелени мерки. Те включват изграждане на велоалеи от кварталите към центъра, нови паркове, създаване на фонд за зелени идеи и други. За изпълнението им общината ще заложи в бюджета за 2022 и 2023 г. около 38 млн. лева.

Това е свързано с редица мерки, които трябва да бъдат изпълнени възможно най-скоро. Например да се промени Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столичната община така, че да бъде включен и ангажимент към поддръжката, когато озеленяването е по частна инициатива или в частен имот. Нужно е и разработване и одобряване на Стратегия за биоразнообразие, интегриране на микро- и споделената мобилност към градския транспорт, създаване на план за поетапно въвеждане на регулирано паркиране.

Освен това подобие на столичната програма "Култура" може да бъде създадена подобна програма със зелен фокус. Тя ще подкрепя и съфинансира различни инициативи, свързани със зелени покриви, покривни ВЕИ и др., както и ще подкрепя събития като "Реките на София". Това е свързано и със създаване на борд "Зелен град" с представители на бизнеса и академичните среди, граждани, неправителствени организации. Идеята е да се разшири вече съществуващият малък кръг от еко посланици. В него ще са включени неправителствени организации, бизнес, университети и гражданите, за да може общината да комуникира и работи с тях по различни проекти.

И не на последно място, ако София пак иска да участва в конкурса "Зелена столица на Европа", ще е нужна добра комуникационната стратегия за популяризиране на устойчиво развитие на града.

Ето и кои са самите проекти:

1. Зеленият ринг на София (първи участък)

Какво? Най-голямата велосипедна амбиция на Столичната община е създаването на т.нар. Зелен ринг с 32 км велосипедна и пешеходна алея върху старите железопътни линии, които минават през всички големи паркове и квартали в града. По проекта се работи от пет години и несъмнено би донесъл огромни икономически и социални ползи за града.

Кога? Очаква се изпълнението на първия участък от гара "Пионер" до бул. "Шипченски проход" с дължина 3 км да започне догодина (такива обещания имаше и през 2019 г. и през 2015 г.) - има готов подробен устройствен план и инвестиционни проекти, които ще бъдат представени в края на месеца. "Процесът е бавен, защото има терени, които са собственост на Министерството на транспорта, но стъпка по стъпка вървим към изпълнение. Вече са направени няколко срещи между общината и министерството за бъдещите участъци", казва арх. Елица Панайотова от "Зелена София" - организацията, която подготви кандидатурата на столицата за участие в конкурса "Зелена столица на Европа".

2. Речен парк в "Манастирски ливади-изток"

Какво? Предвижда се изграждането на вътрешноквартален парк със споделени зелени пространства по речните корита на река Боянска бара и река Бара Изливо в столичния квартал "Манастирски ливади". Има готов проект за подробен устройствен план (ПУП), изработен на база проучвания и анализи, изготвени от общинското предприятие "Софияплан".

"Зоната, в която се предвижда речният парк, е с много гъсто застрояване и това е начин да се убедят инвеститори и собственици, че това е нещо, което ще донесе плюсове на целия квартал. Концепцията е важна, за да даде пример и да подтикне да се върви в посока такава среда да се реализира в различни като тип зони и квартали в града", казва арх. Панайотова.

Кога? Изготвен е подробен устройствен план, който предстои да бъде разгледан от експертен съвет към главния архитект и от общинския съвет. След това общината ще задейства отчуждителни процедури. Което значи, че най-вероятно паркът ще се реализира поне след две години.

3. Парк "Лозенец" с нов механизъм за обезщетения

Какво? "Зелена София" започва работа по пилотен проект за намиране на нов икономически модел за обезщетение на собствениците (освен отчужденията), чиито имоти попадат в зелените клинове. Идеята е собствениците да имат икономическа полза от създаването на нови публични пространства. Парк "Лозенец" е пилотен проект, който предвижда да се приложат именно новите финансови механизми за реализацията на парковете и впоследствие да се използват и за другите зелени клинове.

Кога? Новият модел трябва да бъде подготвен, да премине обсъждане с експерти и обществеността, а след това да бъде проведен конкурс и да се изготви устройствен план. Трябва да се стигне до съгласие със собствениците по схемите, по които да се направи обезщетението. Реализацията на парка ще започне едва след това.

4. Проект за вело- и пешеходни коридори по деретата на река Владайска и Перловска

Какво? Идеята е по коритата на столичните реки да се изградят постоянни велосипедни и пешеходни зони. От миналата година по инициативата "Реките на София" се провеждат събития в градските дерета с цел да се покажат удобствата на пространствата. Сега трябва да се проучи как те могат да се използват постоянно от велосипедисти и пешеходци. По-реалистичният коридор изглежда този по бул. "Сливница", защото там височината под мостовете е по-голяма.

Кога? Предстои да се проучи как това може да се случва безопасно. Трябва да се измислят начини за затварянето на коридорите, когато има такива очаквания, както и какви да са намесите. За целта на първо място ще се подготви експертно предложение и после ще се проведе конкурс за трансформацията на трасетата.

5. Пешеходни пасарелки между зелените клинове и жилищните територии

Какво? Целта е да бъдат изградени пешеходни пасарелки, които да осигуряват безпрепятствена връзка между зелените клинове и жилищните територии. Те са разположени на различни места и са в различни фази на готовност:

  • По Южната дъга на околовръстен път - връзка между зелените клинове и жилищните територии (2 бр.)
  • Гара Пионер - връзка с Ловен парк и като продължение на Зеления Ринг, част от ПУП за Борисова градина
  • Южен парк - над ул. Бяла Черква, връзка с двете части на парка
  • Топлоцентрала - връзка над бул. "България" между Южен парк и парка около НДК
  • Борисова градина - над бул. "Драган Цанков", непосредствено след кръговото с бул. "Алея Яворов" в посока бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", част от ПУП за Борисова градина
  • Пътен възел бул. "Ал. Малинов" и околовръстен път - пешеходни връзки и велоалея до последната станция на метрото;

Кога? Проектите за пасарелките над Южната дъга са вече готови след проведен конкурс, като за едната от двете нови локации са приключили отчужденията, а за другата предстоят, тъй като ПУП още не е влязъл в сила. За останалите пасарелки предстои да се обявят задания и конкурси. Така някои ще бъдат изпълнени до 2023 г., а други ще има готови проекти, за да могат да бъдат реализирани след това.

6. Зелени училищни дворове и зелени острови в кварталите

Какво? Идеята е в зоните с недостиг на публична зеленина да бъдат направени пилотни проекти за озеленяване на училищни дворове, които да се използват от хората в кварталите след приключване на учебните занятия.

Другата идея е за "pop-up" паркове - малки градинки, които са подходящи за отдих в кварталите, в които няма достатъчно публична зелена площ. Това включва и междублокови пространства, но и пространства, които могат да бъдат облагородени с малки намеси.

Кога? "Имаме анализ кои са териториите, знаем къде са училищата, трябва да видим кои са най-подходящи, да говорим с директорите и вече да определим първото в което е най подходяща намеса. След като тестваме модела и при положение, че няма конфликти, ще го мултиплицираме", казва арх. Панайотова.

7. Велосипедни връзки между кварталите "Младост", "Дружба" и "Люлин" и центъра

Какво? Предвижда се изграждане на велоалеи, които да свързват кварталите "Младост", "Дружба" и "Люлин" с центъра. Трасетата трябва да бъдат фиксирани и да предвидят намесите на отделните участъци, за да се превърнат във велосипедни.

Кога? Започнал е анализ на трасетата, като се идентифицират проблемите по пътя, като например липса на понижени тротоари. "Имаше малко забавяне, но сега идеята е да се приоритизира проектът и да намерим най-подходящите места, откъдето да минат тези велоалеи", казва арх. Панайотова. Тя отбелязва, че след ремонта на "Западен парк" връзката ще с "Люлин" ще е още по-лесна.

Още от Капитал