София пише План за устойчива енергия и климат, който ще струва 1 млрд. лв

Планирано е да се санират жилища за 744 млн. лв., сградите на общината да са енергийно ефективни и да използват ВЕИ

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Столичната община задвижва мащабен план за "смекчаване" на климатичните промени, който включва предимно саниране на жилища и енергийно обновяване на общински сгради, както и увеличаване на дела на ВЕИ енергията. Това, заедно с нужните административни промени, би струвало общо 961 млн. лв с ДДС, разпределени в следващите девет години, става ясно от доклад за обществено обсъждане, който е внесен от кмета Йорданка Фандъкова. За да осигури тези пари, общината ще разчита предимно на външно финансиране чрез европрограми и различни механизми и фондове, като изглежда, че най-голямата надежда е в Плана за възстановяване и устойчивост. Оттам общината очаква да дойдат средствата за саниране - общо 744 млн. лв., става ясно от документите.

Прекаленото разчитане на Плана за възстановяване обаче може да изиграе лош номер на общината - в последния вариант именно средствата за саниране бяха съкратени с 520 млн. лв., а е възможно да бъдат направени още промени. Това е отбелязано и в самия доклад: "Следва да се има предвид, че всички предвидени в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 - 2030 г. финансови източници, могат да бъдат актуализирани и да претърпят промени след одобрението на програмите, финансирани от европейските фондове, План за възстановяване и устойчивост." Което пък поставя въпросът как общината ще изпълнява собствения си план или това ще се превърне в поредния документ, който да остане само на хартия.

Санирана София

Иначе самият документ е доста щедър откъм заложени дейности - включва общо 70 мерки на стойност 871 млн. лв. и още 90 млн. лв. за "адаптацията" им. На първо място и с най-голяма тежест е санирането на жилища. Тук са включени две програми: обновяване на 200 многофамилни сгради (800 кв.м РЗП) от тази година до 2026 г. със средства от Плана за възстановяване на стойност 144 млн. лв., както и поетапно обновяване на жилищни сгради с обща РЗП от 3 млн. кв.м до 2030 г.

Пресметнато е, че за второто ще са нужни общо 600 млн. лв., които да се осигурят от новия Национален фонд за декарбонизация (НФД), предвиден в Плана за възстановяване и в дългосрочната стратегия на общината. Други възможни варианти са кредитната линия на Фонд ФЛАГ и ЕИБ, както и собствено съфинансиране от страна на гражданите и заеми от търговски банки. Очакванията са "поетапното обновяване" да започне през 2025 г. и да продължи до 2030 г.

Освен това с други 60 млн. лв. общината планира да направи всички свои сгради максимално енергийно ефективни, като отново ще търси различни източници на финансиране. Тя ще трябва да започне тези дейности през следващата година и да е готова до 2030 г. Всичко това всъщност се налага, за да може общината да постигне следните цели:

  • Да намали емисиите на парникови газове на глава от населението с 40% до 2030 г. спрямо нивата от 2007 г.
  • Да намали годишното крайно енергийно потребление с 800 гВтч към 2030 г. спрямо 2018 г.
  • Годишното крайно потребление на енергия от ВИ да бъде 400 гВтч към 2030 г.

Повече ВЕИ

Друг главен акцент в новия климатичен план е енергията от възобновяеми източници. Това включва увеличение на дела на ВЕИ за "обезпечаване на нуждите на обществения транспорт", създаване на местен еко етикет за сгради, ползващи енергия от възобновяем източник, създаване на модел на публично-частно партньорство, за да може такъв тип енергия да се използва за общинския сграден фонд.

Любопитна е и целта за "намаляване на емисионния фактор на топлинната енергия предлагана от "Топлофикация София", включително чрез използване на енергия от възобновяеми източници". Планира се да се въведе и изискване всички нови общински сгради да се строят като сгради с "близко до нулево потребление на енергия". За пореден път фигурира и идеята да се изграждат електрически зарядни станции чрез публично-частни партньорства. Друга мярка, която е повтаряна десетки пъти през годините, е за въвеждането на система за разделно събиране на биоотпадъците от домакинствата. Освен това, общината планира да следи чрез система за мониторинг потреблението на енергия и вода, включително от възобновяеми източници и улично осветление.

Други 90.2 млн. лв. са предвидени за мерките за "адаптация към изменението на климата", което включва предимно инвестиции в зелена инфраструктура като защита на фасади от прегряване чрез покривна зелена растителност, повече дървета и пр.

Кризата с енергийните цени ще бъде във фокуса на XV годишна среща на бизнеса с правителството, която "Капитал" организира от 17 ч. на 11 октомври 2021 г. Участници във форума ще бъдат президента Румен Радев и служебният премиер Стефан Янев, както и министри от кабинета. Събитието ще даде възможност на мениджърите и собствениците на ключовите за икономиката предприятия да получат по-добра представа за държавната политика през следващите години, както и за стимулите, които планът за възстановяване ще осигури за стабилизация на икономиката. Годишната среща ще се излъчва на живо на capital.bg и dnevnik.bg, както и във Facebook сраниците на "Капитал" и "Дневник".

Още от Капитал