София е възложила на "Чистота Искър" инхаус поръчки за близо 13 млн. лв.

Договорите са за 2020 и 2021 г., през която дружеството се преименува на "Софекострой" и включи към дейностите си строителство

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева
Темата накратко
  • Общинското дружество "Чистота Искър" (вече "Софекострой") е сключило без конкурс с общината договори за поддръжката на паркове за общо 10.2 млн. лв.
  • Възложени са му и други дейности, свързани със строителство, асфалтиране и поддържане на съоръжения
  • Финансовия му отчет за 2020 г. показва, че основно разходно перо остават разходите за външни услуги (11 млн. лв.).

Петнадесет поръчки без конкурс за общо 12.8 млн. лв. е получило от София общинското "Софекстрой" (преди "Чистота Искър") от лятото на 2020 г. досега. Най-голямата от тях - за поддръжката на паркове и зелени площи към транспортните трасета, е за 6 млн. лв., като договорът е сключен този юни. Същите дейности са били възложени и през 2020 г., но тогава срещу 4.2 млн. лв.

И ако се чудите какво общо има общинско дружество, събиращо боклука (преди и с договори за превъзлагане), със зеленината в града, то отговорът е в реформата, която общинските съветници приеха в началото на тази година по предложение на ГЕРБ. Тогава "Чистота Искър" се изчисти имиджово с промяната на името си и навлезе в строителството и стана отговорно за поддръжката на паркове, зелени площи, корита на реки, залесяване.

Една бонус промяна

Формалният мотив за промяната в дружеството беше модернизацията и повишаването на конкурентоспособността му, но зад тези намерения веднага прозря съмнението за скрито преразпределение на милиони, които София всяка година инвестира в инфраструктурни проекти. Причината е вратичка в Закона за обществените поръчки, която позволява възлагането на т.нар. in-house (вътрешни) поръчки. Чрез тях Столичната община може без търг и публично състезание да дава пари на "Чистота Искър" за определени задачи, както например прави Агенция "Пътна инфраструктура" с "Автомагистрали".

Вече е сигурно, че се случва точно това - сключени са договори за поддръжка на паркове, за зимно поддържане на пътища, за демонтаж и извозване на печки и котли, укрепване на мост и ремонт и асфалтиране на настилка в част от Южния парк и др. (виж по-долу).

"Посочените договори са сключени на основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Няма законова разпоредба, която да вменява задължение на възложителя да публикува предварително обявление за възлагане на дейности по тези договори", отговарят от Столична община на запитване на "Капитал" по Закона за достъп до обществена информация.

Превъзлагането - възможност и практика

По принцип в тези инхаус поръчки не би имало нищо лошо, ако съответното дружество наистина изпълняваше дейностите, за които му се плаща. Много често обаче това не е така, а тайно се дават пари на други фирми. През 2019 г. например стана ясно, че "Чистота Искър" е заобиколило закона чрез договори за наем на машини и хора от свързаната с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка фирма "Грийн партнърс" за дейностите по сметосъбирането в "Красна поляна" и "Красно село".

Тогава разходите за външни услуги (където попадат и тези за наем на техника) стигнаха 18.1 млн. лв и беше отчетена загуба от 1.3 млн. лв. В наскоро публикувания финансов отчет на "Софекострой" за 2020 г. прави впечатление, че огромно перо от разходите продължават да бъдат външните услуги (11.1 млн. лв от общо разходи за оперативна дейност 20 млн. лв.). Все пак за миналата година дружеството излиза на печалба от 181 хил. лв.

Голяма част от приходите идват от договор със Столична община за почистване на район "Красна поляна". За периода от 2015 до януари 2021 г. (или в рамките на пет години) то е получило 49.05 млн. лв. Районът не беше включен в големия търг за почистване на София (отново отчасти спечелен от фирми, свързани с Румен Гайтански и Домусчиеви), защото през 2015 г. общината е решила да го наеме след дълги обжалвания и забавяния на обществената поръчка, заради които не успя да подпише договор с частен изпълнител. През 2016 г. този анекс е удължен до 2023 г., което значи, че до тогава "Софекострой" ("Чистота Искър") ще чисти района.

Във въпросното допълнителното споразумение пише още, че част от подготовката на "Чистота Искър" за изпълнение на дейностите в кварталите е "осигуряване на необходимата специализирана техника със собствени средства на дружеството, наета, както и с договори за лизинг със срок от 7 години". С това на практика се отваря вратичката, използвана през 2019 г. - превъзлагането на дейността на "Грийн партнърс" чрез договори за наем на техника.

В отговор на въпрос по ЗДОИ дали договори на дружеството с общината от 2021 г. се превъзлагат, от общината казват, че те не съдържат такива клаузи. И добавят: "Към настоящия момент в Столична община няма информация за превъзлагане на дейности по тези договори". Но противното така или иначе би било нарушение на Закона за обществените поръчки.

Какво прави "Софекострой"?

Краткият отговор на този въпрос е "различни неща". Част от възложените му от общината дейности включват:

Поддръжка на паркове, градини и зелени площи към транспортни трасета на територията на Столична община (юни, 2021 г.)

Стойност: 6 млн. лв.

Поддръжка на паркове, градини и зелени площи към транспортни трасета на територията на Столична община (2020 г.)

Стойност: 4.2 млн. лв.

Зимно поддържане на пътни асфалтови настилки, почистване и поддържане на зелени площи и благоустроени територии към завода за боклук (СПТО) с. Яна, на площадки "Садината" и "Хан Богоров"

Стойност: 200 хил. лв

Демонтаж и извозване на печки и котли, работещи на дърва и въглища

Стойност: 1 666 лв.

Монтаж и извозване на печки и котли, работещи на дърва и въглища до посочена от Столична община площадка

Стойност: 7500 лв.

Укрепване на мост и асфалтова настилка в част от Южен парк

Стойност: 100 хил. лв

Договор за строителство (без посочен предмет), 2020 г.

Стойност: 1.03 млн. лв