Русе (не) диша

Какви решения се предприемат за подобряване на качеството на въздуха в града

Според информация на РИОСВ - Русе, през последните пет години броят на дните с нарушено качество на атмосферния въздух намалява по отношение на ФПЧ
Според информация на РИОСВ - Русе, през последните пет години броят на дните с нарушено качество на атмосферния въздух намалява по отношение на ФПЧ    ©  Надежда Чипева
Според информация на РИОСВ - Русе, през последните пет години броят на дните с нарушено качество на атмосферния въздух намалява по отношение на ФПЧ
Според информация на РИОСВ - Русе, през последните пет години броят на дните с нарушено качество на атмосферния въздух намалява по отношение на ФПЧ    ©  Надежда Чипева
Статията е част от специалното издание от поредицата "Капитал Градове", посветено на Русе. То излезе в печатен вариант през септември 2021 г.

Във Facebook групата "За чисти въздух и вода в Русе" има близо 8 хиляди души, които ежедневно споделят информация помежду си за потенциални замърсявания в града. Най-честите оплаквания в мрежата гласят - "силна миризма на бакелит през нощта". С тези сигнали са запознати както от Община Русе, така и от РИОСВ - Русе, които извършват постоянни проверки на качеството на въздуха в града. Години обаче не може да се установят нито причинителите, нито има посочени нарушители. Най-честият отговор от страна на институциите пък е, че "неприятните миризми не означават замърсяване на въздуха".

В дунавския град са особено чувствителни към замърсяването още от времето преди края на социализма, когато Русе стана един от центровете на дисидентското движение в България заради химическите "атаки" на румънския завод на другия бряг на Дунава.

Според русенци миризмите се дължат основно на предприятията в промишлените зони на града. Но според РИОСВ най-сериозният замърсител са фините прахови частици (ФПЧ) в резултат на изгарянето на твърди горива в битовото отопление през зимния сезон. Във всеки от случаите мерките, които са вземат от страна на общината, са традиционни и без резултат към момента, а именно закупуване на станции за измерване на качеството на въздуха, подновяване на отоплителните уреди в домакинствата и почистващи машини за града.

Кой замърсява най-много

Според информация на РИОСВ - Русе, през последните пет години броят на дните с нарушено качество на атмосферния въздух намалява по отношение на ФПЧ. От началото на годината до август автоматичната измервателна станция "Възраждане" е регистрирала общо 17 дни с превишения на средните норми на ФПЧ, предимно през отоплителния сезон.

До 2023 г. трябва да бъдат подменени уредите за отопление на общо 1388 домакинства с нови на газ или пелети.

Така дори основният замърсител на града според РИОСВ - Русе, провокиран от изгарянето на твърди горива и дървесина в битовото отопление, намалява през последните години. През летния сезон те посочват, че отрицателно влияние върху качеството на въздуха в Русе има паленето на стърнища в страната и в Румъния. "Тогава крайбрежните и централните части на града се покриват от гъста пелена и неприятни сладникави миризми", коментират от инспекцията пред "Капитал".

Сред източниците на ФПЧ от РИОСВ - Русе, посочват още пътния транспорт и емисиите от изгорелите газове на двигатели с вътрешно горене, емисиите, отделяни при селскостопански дейности, трансграничния пренос на прахови частици от Сахара например и, разбира, се промишлеността.

Към общината беше създадена и временна комисия, която да разглежда проблемите с чистотата на въздуха в Русе.

В Русе са обособени две индустриални зони. Ако в западната част са разположени предприятия основно от леката индустрия като шивашка, хранително-вкусова и текстил, то в източната промишлена зона са химически и металообработващи компании. Там работят и двете леярни - "Линамар лайт металс" (бившото "Монтюпе") и "Сид грийн". Тяхната дейност е под постоянно наблюдение заради потенциално замърсяване и негативно въздействие върху околната среда, но нарушения не се установяват. Анализ на причините за замърсяването на въздуха в Русе, публикуван през април на сайта на общината, посочва като основна причина за замърсяването непречистените и неорганизирани емисии, отделяни от предприятията. Фокус се поставя върху "Линамар лайт металс", която от 2012 г. има разрешение за увеличение на производствения капацитет. През последните три години той обаче намалява. На въпрос на "Капитал" за обема на производството от компанията коментират, че от 2019 г. до средата на август тази година е съответно 12 552 тона, 8746 тона и 5129 тона. Намаленото производство вероятно се дължи и на коронавирус кризата.

През юни ново предприятие изяви интерес да инвестира в града. Испанската компания "Метал фусион" представи проект за изграждане на нова малка леярна. Тя обаче беше силно критикувана от гражданите и други фирми в околността, а кметът на Русе Пенчо Милков лично се ангажира да не допусне проектът да се осъществи.

Повече станции

Решенията на града за установяване на замърсителите са традиционни - закупуване на системи за измерване. До септември 2020 г. Русе разполага само с две станции. В края на миналата година общината обяви, че купува две нови станции по проект LIFE-IP Clean Air, който цели подобряване на качеството на въздуха в различни градове в страната. Пета станция в Русе беше монтирана през юли 2021 г., осигурена от Белене след спечелването на търг.

"Предвид специфичните оплаквания на гражданите РИОСВ - Русе, предложи на министъра на околната среда и водите градът да бъде включен в годишния график на използване на мобилна станция, допълнително оборудвана с анализатори за органични замърсители", коментират пред "Капитал" от инспекцията. Станцията ще бъде в града над 50 дни от годината и ще измерва въздуха определено време всеки сезон. Именно тя би отчела и отклонения при нерегламентирано изпускане на емисии от промишлените предприятия. "През март в рамките на 13 денонощия в Източна промишлена зона и пет денонощия в центъра на града не бяха регистрирани превишения на ФПЧ, серен диоксид, азотни и въглеродни оксиди и озон. Същото важи и за измерените стойности на органичните замърсители - бензен, толуен и ксилен", коментират от РИОСВ.

В допълнение през 2020 г. е въведена система за непрекъснато видеонаблюдение на операторите "Топлофикация Русе", "Линамар лайт металс" и "Сид грий". Целта им е да предават в реално време картина на предприятията и да се установи, ако има изпускане на нерегламентирани емисии.

Не колко, а как

Въвеждането на различни средства за проследяване на качеството на въздуха в Русе е стъпка в правилната посока за отчетност и информиране на гражданите. Също толкова важен обаче е и методът на измерване. В случая той е на база средни стойности на час или ден. Така, ако за много кратко време има наситено изпускане на забранени емисии, системата няма да отчете високи осреднени нива. "Няма апаратура, която да може да установи кратковременното изпускане", коментира пред "Капитал" инж. Искрен Петров, главен експерт в отдел "Въздух, вредни физични фактори и води" в РИОСВ-Русе.

Въпреки това неприятните миризми в Русе, често определяни като наподобяващи миризмата на бакелит, продължават. "Миризмите основно се получават при ниска концентрация на органични съединения. С повишаване на концентрацията миризмата изчезва и вредността на веществата се увеличава", казва още инж. Христо Милков, началник-отдел "Въздух, вредни физични фактори и води" в РИОСВ-Русе. "Сигурен съм, че на база концентрация на емисиите във въздуха той не представлява опасност за здравето на хората", допълва още той.

Според русенци миризмите се дължат основно на нерегламентирано изпускане на емисии от предприятията в промишлените зони на града.

За да се провери интензитетът на миризмите, преди две години град Русе беше включен в пилотен проект за пробонабиране и анализ на миризми с апарата за измерване на интензивно миришещи вещества OdorPrep, който беше разположен в района на АИС "Възраждане". При получаване на сигнал за неприятни миризми се взима проба от въздуха под формата на надут балон, която своевременно се изпраща в лаборатория в Италия. "Всички взети проби бяха под границите на определените норми за миризми съгласно европейските стандарти за миризми." Миризмите не могат да се измерват с конвенционални технически средства за индивидуални химични съединения, вместо това се налага да се използва човешкото обоняние за миризма.

Какво следва

Темата за качеството на въздуха в Русе е особено чувствителна за гражданите, които активно подават сигнали към отговорните институции при съмнения за нарушения. От началото на 2020 г. до средата на тази година са постъпили над 90 сигнала за нерегламентирано използване на нестандартни горивни материали. Според новоназначения директор на дирекция "Екология и транспорт" в общината проф. Любомир Владимиров за миналата година са съставени над 40 предписания и 2-3 акта. "По програма Life се подменят уредите за отопление на жители на града с нови такива на газ или пелети. В пилотната фаза нови уреди имат 64 домакинства, като до 2023 г. трябва да бъдат подменени уредите на общо 1388 домакинства", казват още от дирекцията.

Любомир Владимиров пое управленския пост в края на юни. Преди това длъжността заемаше директорът на дирекция "Обществен ред" Гeopги Игнaтoв, cлeд ocвoбoждaвaнeтo нa Cпacимиp Димитpoв. Няколко седмици след назначаването му Владимиров коментира пред "Капитал", че именно качеството на въздуха в града ще бъде негов приоритет. "Искам да създадем център за трансгранична екологична сигурност между Русе и Гюргево, който да координира работата на предприятията от двете страни на реката и да се предоставя ежедневна информация на гражданите и анализи за качеството на въздуха", казва още той.

Към общината беше създадена и временна комисия, която да разглежда проблемите с чистотата на въздуха. Работата й е разделена в няколко етапа. Първата стъпка е изготвянето на анализ на замърсителите на база наличните данни. "Комисията започна втория етап от работата си в посока проучване на екологичните аспекти на предприятията в Русе с цел да се установи какви суровини влизат във всяко предприятие, какво е производството и какво излиза като резултат от него", обяснява Владимиров. Като следваща стъпка комисията ще анализира дихателните заболявания на населението в Русе. На база на всички проучвания комисията ще излезе със заключения за качеството на въздуха.

Данните и анализите са едва първата стъпка в посока подобряването на въздуха в Русе. Още повече че проблемите вече са ясни както за специалистите, така и за гражданите. Градът има нужда от ефективни решения по отношение на проследяване на предприятията, ясни норми при отделянето на емисиите, експертно планиране при изграждане на нови производствени мощности, повече зелени площи вместо излят бетон, контрол върху изгарянето на твърди горива и отпадъци за отопление и предлагане на достъпна алтернатива за хората, проследяване на нерегламентираното горене на стърнища и много други. Всичко това в комбинация с открита комуникация с жителите на града би могло да възвърне изгубеното доверие в отговорните институции.

Как оценявате качеството на въздуха в Русе?

Инж. Искрен Петров, главен експерт в отдел "Въздух, вредни физични фактори и води", РИОСВ-Русе

Русе е индустриален град, в който са се обособили специфични производства. Въпреки тях качеството на въздуха е добро. Това показват данните от измервателните станции. Те не показват високи превишения на ФПЧ. От промишлените предприятия има специфична миризма, но това не означава, че има замърсяване.

По-сериозният проблем е, че в Румъния има масово изгаряне на стърнища и вятърът разпространява дима към нас.

Зимата във всяко населено място основен замърсител на въздуха е изгарянето на твърди горива за отопление. Лятото проблемът са стърнищата.

Пенчо Милков, кмет на Русе

Русе има проблем с фините прахови частици, както и с нерегламентираните изпускания на органични замърсители от промишлени предприятия на територията на града, които са и източници на неприятни миризми.

Проф. Любомир Владимиров, директор на дирекция "Екология и транспорт"

Проблемите с въздуха в Русе са подобни на всеки съвременен български град и това са ФПЧ. Русенци сме доста чувствителни на тема чист въздух поради миналото на града ни. От известно време в Русе се усещат миризми, за които общината прави всичко възможно да установи източника им.