КЗК откри нарушения в търга за инсталацията за горене на боклук в София

Победителят е избран неправилно, а свързаните с Христо Ковачки и Богомил Манчев фирми трябва да бъдат оценявани отново

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Комисията за защита на конкуренцията е установила, че "Топлофикация София" е допуснала редица грешки при оценката на офертите в търга за изграждането на инсталация за горене на т.нар. RDF от завода за боклук. В резултат изборът на консорицум "RDF Файърд Пауър Плант София 2021", който този юли бе класиран на първо място с цена от 291.4 млн. лв без ДДС (с 8 хил. лв по-ниска от прогнозната), се оказва незаконосъобразен. Затова процедурата е върната на "Топлофикация София" за ново разглеждане техническите предложения, включвайки и отстранения кандидат "Термо Атом 2021", който е свързан с Христо Ковачки.

Любопитна подробност е, че наблюдаващият проучването комисар е бил Красимир Зафиров - избран за член на КЗК през 2016 г. от квотата на партия на Ковачки.

За развитието по казуса първи сигнализира общинският съветник от "Демократична България" Методи Лалов във Фейсбук днес, като решението на КЗК е от 21 октомври. На 9 ноември то е обжалвано от консорциума победител пред Върховния административен съд, но поради пропуски съдът не е насрочил дело, а е изискал допълнителна информация. При всички случаи обаче това означава ново забавяне за инсинератора.

Избраният през юли изпълнител - консорциум "RDF Файърд Пауър Плант София 2021", се състои от строителната "Микс-констръкшън" на Стамен Иванов и Пламен Христов и още три китайски и една турска фирма, които покриват изискванията за опит в строежа на инсталации за горене на боклук.

Грешка в сметките

В процедурата за избор на фирма, която да изгради инсталацията за горене на RDF в София, участваха общо пет фирми, но само две от тях стигнаха до крайното класиране. Освен обединението победител, в което влизат строителна фирма "Микс-констръкшън" на Стамен Иванов и Пламен Христов и още три китайски и една турска фирма, на второ място бе "Джи Ар Си" на Богомил Манчев.

Жалби пред КЗК подадоха фирмата на Манчев, свързаната с Ковачки "Термо Атом 2021", в която влизат "Атоменергоремонт" и италианските Termomeccanica Ecologia TM.E. S.p.A и Comef. TM.E, както и консорциъмт около "Геотехмин" и две турски фирми - "Гео ран". Антимонополната комисия е уважила частично само първите две жалби, но и това се е оказало достатъчно, за да се отмени изцяло класирането.

Една от основните причини, посочена в мотивите на КЗК, е това, че "Топлофикация София" е приела използването на друга мерна единица от избрания кандидат при пресмятането на приходите от произведена енергия. Това обаче предизвиква домино ефект и обърква сметките и за други показатели. Вместо за "Произведени количества в MWe", "RDF Файърд Пауър Плант София 2021" е декларирал стойност в kw/h, което е в разрез с предварително обявените условия на възложителя и самостоятелно основание за отстраняване на офертата от по-нататъшно участие.

"Топлофикация" се аргументира с това, че участниците трябва да посочат единствено числови стойности, като мерните единици, в които се измерват, са определени изначално в наименованието на съответните колони. Решението на КЗК обаче е, че използването на единица "kw/h" вместо "MWe" е недопустимо изменение на образец и води до редица грешки.

"Гореописаната груба грешка води до промяна на стойностите в таблицата и комисията е направила недопустими преизчисления. Комисията е игнорирала тази грешка и е пресмятала стойностите в таблицата с 20.8 в MWe вместо с декларираната от участника стойност", се казва в решението на КЗК в частта, в която разглежда жалбата на "Термо атом 2021".

Допусната е грешка и при пресмятането на друг важен показател, който е част от екологичните стойности - "количества опасен отпадък - "летяща пепел". Избраният изпълнител е посочил само стойността за пепел от котела (180 кг/час), бе да включи остатъка от пречистване на димни газове. "Тези два фактора технологично не могат да бъдат разделени и заедно формират подпоказателя за оценка", казва КЗК.

Повече вода, отколкото може

По другата подадена жалба - тази на консорциум "София РДФ 2021", в който влиза фирмата на Богомил Манчев, комисията е установила, че посоченият от избрания изпълнител разход за вода е в пъти по-голям от заложения в идейния проект. В случая "RDF Файърд Пауър Плант София 2021" е посочил разход от 19 м3/час при заложени 3.4 м3/час.

На фона на тези констатации е странно, че обединението около фирмата на Стамен Иванов е получило повече точки именно заради по-добрите показатели за икономическа, екологични и технически стойности. Затова сега ще е интересно да се види как и дали "Топлофикация София" ще пренареди класирането.