Пловдивски комитет по чистO2тата

Група от активни граждани иска да помага на общината за почистването на въздуха

Всичко за Пловдив може да откриете в специалната секция на Капитал.

Десет месеца. Толкова остават на община Пловдив да изпълни решението на Върховния касационен съд, искащо въздухът във втория по големина град в България да бъде изчистен. След като местната власт 17 години влачи крака към някакви същински мерки за решение на този най-голям проблем на града, очевидно е, че тя ще има нужда от помощ.

И от подтикване. Затова наскоро беше учреден граждански комитет, "който ще съдейства и следи за изпълнение на решението на Върховния касационен съд".

Един от учредителите е адвокат Михаил Екимджиев. През 2011 г. той заедно с други известни пловдивски адвокати, както и над 100 други граждани, заведоха срещу община Пловдив първия колективен иск в България по темата за качеството на въздуха. Ищците нямат имуществена претенция - те не искат обезщетения и глоби за общината, а просто настояват местната власт да се погрижи за здравето на жителите на града.

Именно с тази мотивация е сформиран и гражданският комитет. В него освен Екимджиев участват инженер Любозар Фратев, антропологът професор Мария Шнитер, сдруженията "Бъди активен" и "Бизнесът за Пловдив" и архитект Петкана Бакалова.

"Общината и РИОСВ не са представили конкретен план и не са предприели целенасочени действия в изпълнение на решението, предупреждават те. Налице са и публични изявления от (общински) служители, поставящи под съмнение решимостта за съобразяване с решението на Върховния съд."

За тях проблемът с мръсния въздух е решим. За това свидетелства списък от 25 препоръки за действия, които общината реалистично може да изпълни в рамките на оставащите 10 месеца до изтичане на съдебния срок.

Стъпка по стъпка

Сред препоръките на комитета е възстановяването на ключовата измервателна станция за качеството на въздуха до натовареното кръстовище на "Баня Старинна" в централната част на града. Друга мярка, която Екимджиев е описвал и преди и която продължава да е проблем и в София, е отмяна на решенията на ОС, "с които са предоставени безплатни паркинги за стотици лични автомобили на общински и държавни служители в центъра на града".

Следващите стъпки след тези първоначални са малко по-обхватни. Такова е например въвеждането на зони с ниски вредни емисии, разширяване на газоснабдителната мрежа и разширяването на мрежата от велоалеи в града. Нито едно от трите обаче не е невъзможно или фантасмагорично за град, който има претенцията да е бързоразвиващ се, съвременен европейски център.

Още повече че община Пловдив вече е предприела някакви действия по други от мерките, основно свързани със замяната на дървата и въглищата с "чисти" източници на отоплителна енергия като печки на пелети и електрическо отопление.

Около масата за преговори

На 12 октомври се проведе първата среща между представители на Инициативния комитет и общината в лицето на кмета Здравко Димитров и двама негови заместници.

Една от водещите теми на разговора, по която двете страни не са постигнали съгласие, е относно измерването на въздушните замърсители.

През 2015 г. ключовата измервателна станция за качеството на въздуха в Пловдив беше преместена от натовареното кръстовище на "Баня Старинна" в жк "Тракия", където се отчитат по-ниски стойности на замърсяване и по-редки превишения, защото кварталът е топлофициран и има по-малко автомобилен трафик.

"Нашата теза е, че това бе предприето съвсем целенасочено, за да се попречи на реалната статистика и измерването на нивата на ФПЧ, което е изключително аморално, защото, освен че деформира статистиката, то лишава пловдивчани от възможност за самозащита", казва адв. Екимджиев в интервю за trafficnews. Той подчертава, че инициативният комитет е настоял общината да върне станцията на "Баня Старинна".

"На срещата представителите на общината уклончиво заявиха, че това не зависи от тях, защото това е решение на РИОСВ, но ще видят какво може да направят. Но това е наше категорично искане, от което няма да отстъпим", добавя той.

До постигането на институционално решение комитетът ще постави собствена измервателна станция на натовареното кръстовище, като предостави на гражданите достъп до данните, събирани от нея. Това е всъщност доста показателно за факта, че общините още не са осъзнали новия свят, в който живеят - технологиите са достъпни до всеки, а гражданите лесно формират мрежи.

Други от предложенията на комитета срещат повече разбиране от страна на общинската управа. "Позитивна реакция имаше от зам.-кмета Тодор Чонов по точката, в която настояваме да се открият допълнителни линии на градския транспорт до близки населени места до Пловдив - Марково, Храбрино, което да намали трафика. Да се осигури обществен транспорт до околовръстното, където има много предприятия и логистични центрове", казва Екимджиев.

Под отговорност

От комитета поемат ангажимент да извършват независим мониторинг на количеството фини прахови частици във въздуха. Предупреждават, че "при неизпълнение на съдебното решение ще приложат всички ефикасни правни способи за защита и за санкции срещу отговорните институции и длъжностни лица".

След решението на ВКС гражданите на града по-лесно могат да печелят дела срещу общината за нанесени вреди поради замърсяването на въздуха.

Любозар Фратев: Пловдивският бизнес застава зад инициативата за чист въздух

Откога сте ангажиран с казуса за атмосферното замърсяване?

От 2007 до 2011 година бях общински съветник като представител на бизнеса. Видях, че общината само преписва изтичащите програми за въздуха. Те се повтарят без отчети или последващи действия. Тогава се захванахме с този казус. По отношение на делото заедно с мои сътрудници излязохме с едно обръщение, което прикани гражданите да се присъединят към иска. Над 100 души го направиха.

С каква цел стартира гражданският комитет?

Така просто едно дело и решение на съда може да премине тихо и безрезултатно. Сформирахме гражданския комитет с цел да дадем гласност на проблема и да подтикнем властите към действие.

Наясно сме, че информацията за замърсения въздух вреди на имиджа на града, отблъсква инвеститорите и младите хора. Но със замитане проблемът не се решава.

Събрахме отново гражданска енергия, за да съдействаме на общината в изпълнение на програмите ѝ. Ние също предложихме мерки, по които сме работили.

Как функционира комитетът?

Ние ще съблюдаваме за изпълнението на общинската програма за въздуха и изпълнението на мерките, които ние сме предложили. Ще събираме сигнали и предложения от гражданите и отсявайки ги, ще ги предлагаме на общината. Един път месечно ще провеждаме срещи с местната управа. Реалистично е вредните емисии да се намалят сериозно през идната година.

Каква е ролята на бизнеса?

Сдружението "Бизнесът за Пловдив", в което участват 32-ма от водещите пловдивски бизнесмени, се фокусира конкретно над темата за качеството на атмосферния въздух. Става въпрос за сериозна експертиза и човешки ресурс, които сме мобилизирали в тази посока.

Изготвихме мерките, които гражданският комитет предложи на общината. Готови сме да съдействаме с реализирането на тези мерки.

Включихме се и в системата за мониторинг на въздуха, като закупихме и поставихме измервателни станции.

*Интервюто е взето преди срещата на инициативния комитет с представителите на общината.