Кризата с тока: ще останат ли общините на тъмно и на студено

Според сдружението на местните власти сметките за електроенергия и горива ще са четири пъти по-високи спрямо 2020 г.

В някои малки градове вече има режим на уличнот осветление
В някои малки градове вече има режим на уличнот осветление
В някои малки градове вече има режим на уличнот осветление    ©  Цветелина Белутова
В някои малки градове вече има режим на уличнот осветление    ©  Цветелина Белутова

Първият сигнал, че общините имат проблем да си плащат сметките за ток дойде от най-богатия град - София, след като миналата седмица кмета Йорданка Фандъкова заплаши със спиране на градския транспорт заради това. После дойде обща позиция на градоначалниците на Бургас, Варна и Пловдив, в която те подкрепиха столичния си колега и също заплашиха с проблеми при обществения превоз. А в понеделник и общините Вълчи дол и Лесичово съобщиха, че въвеждат режим на тока за уличното осветление заради увеличението на цената на електрическата енергия.

Всичко това показва едно - проблем има и вероятно той ще продължи да се задълбочава. Решението според Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) пък е държавата да увеличи четири пъти субсидията към общините за покриване на разходите им за ток и газ. Дали и правителството мисли в тази посока пък ще стане ясно при разглеждането на държавния бюджет за 2022 г., който се очаква да бъде представен до дни.

Ценовият хаос

В отговор до "Капитал" от НСОРБ казват, че кризата с тока в общините е неизбежна. Според предоставените данни сметките на общините за ел. енергия за ноември 2021 г. (нето - без компенсациите), спрямо същия период на 2020 г. са нараснали средно 2 пъти, а за гориво за отопление - 1.6 пъти.

Ситуацията за декември и януари показва, че спрямо същия период на миналата година цените на електроенергията са нараснали около 4 пъти, на газта (3.5 пъти) и на останалите горива за отопление (около 36%).

По прогнозни разчети на участвалите в проучването 179 общини за 2022 г., в годишен размер и при запазване на цените на сегашните нива, се очертават разходи за енергия и отопление от 670 млн. лв. (ел. енергия - 464 млн. лв. и горива - 206 млн. лв.) през 2022 г. при 164 млн. лв. (отчетени по § 10-16 - Вода, горива и енергия за всички публични услуги на общините) през 2020 г.

Само за улично осветление очакваните разходи са над 208 млн. лв. при отчитани досега годишни разходи в размер на 57-61 млн. лв. За енергия и отопление на училища и детски градини - очакваните разходи са над 211 млн. лв., при около 83 млн. лв. през 2020 г.

В тези разчети не са включени разходите на общинските болници и на електротранспортните дружества (общински публични предприятия), които само от последните месеци формират огромни загуби. Така например само разходите за електроенергия на столичното метро илюстрират драстичния ръст на разходите - от 1.1 млн. лв. за ноември 2020 г. до 3.5 млн. лв. за ноември 2021.

Трябва да се има обаче предвид и това, че през ноември 2020 г. потреблението на ток и други горива в публичните сгради и дружества беше ограничено заради локдауните. Освен това тогава цените на енергията и газа бяха рекордно ниски. Поради което прякото сравнение на сумите по сметките не е съвсем коректно. При все това обаче увеличение на разходите наистина има.

За "Капитал" от сдружението коментираха, че няма практика общините да ги информират за предприети мерки за ограничаване на енергопотреблението, но по техни наблюдения, часови зони с ограничаване на уличното осветление се въвеждат в Дългопол, Аврен, Вълчи дол, Ардино, Лесичово и др. общини.

Предложенията

От НСОРБ са изпратили писмо до министър-председателя Кирил Петков, с което информират за ценовия взрив на електроенергията и природния газ през последните месеци, който се отразява катастрофално на основните публични услуги, предоставяни от местните власти.

Конкретните решения, които предлагат от сдружението на общините, са в две направления:

  • Да бъде разгледана възможността за разширяване на дефиницията в Закона за енергетиката, вкл. "Битов клиент" и въвеждане на дефиниция на понятието "Собствени битови нужди". Възможно е и по-ясно дефиниране на "небитов клиент" в съответствие с Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета.
  • Сдружението има готовност да подготви централизиран търг за доставка на електроенергия за общините, но за целта е необходима методическа помощ от страна на МС, тъй като проведените досега конкурси са приключили без избор на изпълнител поради отказване на спечелилите кандидати.

Това беше потвърдено и на проведеното днес заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание. На него също се обсъди и постави като основен въпрос темата за децентрализация на общините, която НСОРБ обяви като "кауза".