Странната авантюра на Благоевград с аквапарк без проект и заем от 17 млн. лв.

Общината обсъжда тегленето на заема, но няма проект и финансов анализ за инвестицията в басейни и пързалки в парк "Бачиново"

Предпроектните проучвания за бъдещия аквапарк са изготвени от арх. Димитър Паскалев, Николай Найденов – картограф, Калоян Карамитов – урбанист, Емил Христов – урбанист, и Даяна Николова – архитект
Предпроектните проучвания за бъдещия аквапарк са изготвени от арх. Димитър Паскалев, Николай Найденов – картограф, Калоян Карамитов – урбанист, Емил Христов – урбанист, и Даяна Николова – архитект
Предпроектните проучвания за бъдещия аквапарк са изготвени от арх. Димитър Паскалев, Николай Найденов – картограф, Калоян Карамитов – урбанист, Емил Христов – урбанист, и Даяна Николова – архитект    ©  Община Благоевград
Предпроектните проучвания за бъдещия аквапарк са изготвени от арх. Димитър Паскалев, Николай Найденов – картограф, Калоян Карамитов – урбанист, Емил Христов – урбанист, и Даяна Николова – архитект    ©  Община Благоевград

След един неуспешен опит заради неправилно случила се концесия, новият кмет на Благоевград Илко Стоянов (от "Има такъв народ") е извадил на дневен ред идеята за аквапарк в града. За целта той предлага общината да вземе нещата в свои ръце и да строи плаж с открит басейн, СПА център и подземен паркинг, както и да направи реконструкция на речния парк "Бачиново" в съседство. Но тъй като общината не разполага със собствени средства, ще трябва да вземе заем. Тази идея обаче доведе до голямо разделение благоевградчани, които от началото на месеца участват в обществено обсъждане и различни дискусии по темата.

Основното притеснение е, че общината е избрала да финансира проекта именно чрез заем. Но по-важното от самите пари е, че се прави обсъждане за отпускането му, без да има конкретен проект и ясна финансова обосновка.

Вместо да даде повече яснота по казуса, в понеделник кметът на града реши, че трябва да промени проекта, като изключи предвидения СПА център. "Аз се вслушах в гласовете на хората и в техните страхове и макар че съм напълно убеден в силата и изпълнимостта на цялостната идея, стигнах до извода, че се нуждаем от едно балансирано решение", написа той във фейсбук профила си, където обяви решението си. Така общината ще кандидатства за по-малко пари - първоначално беше предвиден заем от 29 млн. лв., но сега е в размер до 17.8 млн. лв. От тях 6 млн. лв. са за реконструкцията на парк "Бачиново" в съседство. За сравнение - софийският аквапарк, който бе изграден преди две години и включваше и вътрешен комплекс, струваше 9.54 млн. лв.

Какво планира общината последно

Проектът за реконструкция на речния парк и изграждането на плаж е част от програмата на кмета Стоянов. Към момента общината е публикувала предпроектни проучвания за аквапарк "Бачиново", анализ на територията и възможни начини за действие, в които обаче липсва подробен финансов анализ. Единствено в презентация, представена на първото обществено обсъждане от 6 януари, са направени сметки за показателите на двата проекта (речния парк и аквапарка). След изчисления, които взимат предвид най-консервативните варианти, от общината казват, че това начинание би било рентабилно. "За плаж и терми предвиждаме 230 хиляди годишни посетители, с цена на билет 7 лв. за вход (за основния билет) и други индикативни приходи от посетителите - 5 лв. за консумация. Очакваните приходи след разходите са около 3 млн. лв. годишно при пълно функциониране на всичко. Оперативната печалба на година е близо 3 млн. лв. (EBIDTA), което при разходи около 2 млн. лв., да речем, абсолютно си покриваме всички задължения", коментира по време на общественото обсъждане на 6 януари Гергана Муртова, директор на дирекция "Икономическо развитие", която представи финансовата част на проекта.

Това обаче изглежда доста преувеличено, тъй като дори да има 230 хил. посетители и те да харчат по 12 лв., общите приходи излизат 2.76 млн. лв. - или по-малко от очакваната от общината печалба. Също така след новото предложение на кмета, според което СПА комплекс отпада, тези сметки стават още по-криви, тъй като именно СПА центърът трябваше да работи целогодишно и да генерира постоянни приходи.

От общината казват, че намерението им е първо общината да кандидатства за финансирането, а после да се прави подробен проект.

"Поканени сме да правим обществено обсъждане за поемане на дълг за проект, какъвто проект няма, това тук е ситуация, рисунка, картинка... Но в същото време стартираме процедура за вземане на заем", коментира по време на общественото обсъждане адвокатът Методи Байкушев.

"Кандидатстваме за финансиране на този проект чрез финансов инструмент от Фонда за устойчиви градове. Усвояването на средствата по този инструмент ще се извършва поетапно, съобразно отделните етапи от изпълнението", отговарят от община Благоевград за "Капитал".

Заемът

Максималната стойност на проекта, включващ възстановяването на парка по поречието на река Бистрица, площадки за спорт, зона за отдих, основен ремонт и реконструкция на аквапарк "Благоевград", както и паркинги, би могла да достигне до 17.78 млн. лв. Планирано е средствата да бъдат отпуснати от Фонда за устойчиви градове при срок за изплащане 20 години. Като гаранция се залагат приходите на общината, а лихвеният процент е в размер на 0.65% годишно, като погасяването става всеки месец, казва се в новата покана за обществено обсъждане на общината. Срокът на усвояване е до 2023 г.

"Проектът на община Благоевград е разглеждан като допустим за финансиране чрез Фонд за градско развитие ЮГ по линия на Приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.", коментираха от Фонда за устойчиви градове за "Капитал". От там поясняват, че общината е актуализирала документите си в понеделник, както и че фондът е представил предварителна оферта за финансиране на база представените показатели за проекта, която да бъде представена на общественото обсъждане.

"Все още документацията от страна на община Благоевград не е окомплектована в пълнота. При подаване на всички изискуеми документи за кандидатстване стартира процедура по оценка на проекта и крайния получател, изготвя се предложение за финансиране до органите на кредиторите във фонда за вземане на решение и подлежи на финално потвърждение от страна на Инвестиционен комитет на Фонд за градско развитие Юг", обясняват от Фонда. Чак след тези условия, може да се пристъпи към подписване на договор за финансиране. (статията е допълнена с отговори на ФУГ в 18:24 ч.)

Бюджетът на община Благоевград за 2021 г. е 90 млн. лв.

"Сумите ще бъдат усвоявани едва след провеждането на обществени поръчки, които могат да доведат само до по-ниски стойности", написа кметът Илко Стоянов в своя профил във фейсбук, където обяви промените по проекта.

НЕ е истина общоизричаното клише, че този проект може да се финансира с безвъзмездни европейски грантове. Към настоящия момент не съществува никаква възможност за безвъзмездно финансиране за подобни мащабни проекти и това е най-добрата възможност за реализация, чрез ползването на европейски финансови механизми

Илко Стоянов
Илко Стоянов

кмет на община Благоевград

Желанието на кметството очевидно е да осъществи целия проект до лятото на 2023 г., става ясно от публикуваното проучване. В него са изброени два варианта. Единият е да се прави архитектурен конкурс и после да се проведе търг за избор на изпълнител, а другият е чрез инженеринг, като вторият вариант ще е по-бърз според сметките. При него обаче няма гаранция за добро качество поради липса на количествени сметки, се казва в анализа.

Директорът на дирекция "Икономическо развитие" на община Благоевград Гергана Муртова и кметът на града смятат, че проектът би привлякъл още повече туристи и би помогнал за развитието на града. Но по време на общественото обсъждане на 6 януари стана ясно, че не знаят колко туристи ориентировъчно посещават Благоевград годишно.

Улици или аквапарк?

Голяма част от гражданите посочват, че града има други проблеми като липсата на улици, и попитаха защо сега е най-належащо да се прави аквапарк. "Когато нямаш пари за хляб, да си купуваш пасти не е най-доброто решение. Този проект не е приоритетният за Благоевград, приоритет трябва да бъдат обезкостените улици и тротоари", коментира по време на общественото обсъждане журналистът Георги Бузлов. "Най-важното нещо при едни бедни хора е липсата на ресурси. Ние нямаме ресурси, няма да имаме бъдеще. Заемите трябва да бъдат премерени", коментира друг гражданин - инж. Спас Митев.

От общината отговарят, че не би следвало това инвестиционно намерение да се противопоставя на улиците, водопроводната мрежа, осветлението, като признаха, че са в окаяно състояние. Но подчертават, че финансовият инструмент, който планират да използват, изисква възвращаемост на вложените средства, а тези инфраструктурни проекти не предполагат приходи.

Някои граждани също заявиха подкрепа за проекта. "Благоевград има нужда от този проект, единственият начин да се случи е чрез този начин на финансиране", коментира Любомир Палаханов от местната група "Джумаята".

София за пример, или не съвсем

В предпроектното проучване за отправна точка е дадена София, която от две години също има общински аквапарк и вътрешен комплекс. Той е в активите на общинското дружество "Софийски имоти", което в началото на 2019 г. подписа договор за изграждането на комплекса със строителната "Калистратов груп" на стойност 9.54 млн. лв. Близо половината от средствата - малко над 4 млн. лв., бяха осигурени от самото дружество, а останалите 5.3 млн. лв. представляват заем от Фонда за развитие на градската среда към оперативна програма "Региони в растеж". От тях 3.13 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по програмата.

Концепцията на община Благоевград също е сама да стопанисва и управлява бъдещия си плаж, както и да създаде нови работни места. Но ако вземем за пример София, финансовите резултати на аквапарк "Възраждане" са доста далеч от очакваните от Благоевград. Приходите на аквапарка са 285 хил. лв. за летния сезон на 2021 г., а печалбата от началото на годината до август е 138 хил. лв., но включва и значителния размер на приходите, генерирани от вътрешния комплекс.

А Методи Байкушев поставя под въпрос и доколко е удачно една община да управлява басейни и аквапарк. В случая тя обединява изграждането им в един проект заедно с възстановяването на парк "Бачиново", тъй като имотите са съседни и общински.

"Паркът и плажът са един до друг, в края на зеления гръбнак на града по поречието на река Бистрица, и двата са предназначени за отдих, забавление и спорт, затова за нас е логично да ги разглеждаме заедно. Инвестиционното намерение на общината включва и паркинг и спирки на обществен транспорт към "Картала", така тази територия се обвързва и с още една зона за спорт и отдих", обясняват от общината за "Капитал".

Един провален опит

Благоевград построи аквапарк още през 2005 г., но той не работи от години, а причината за окаяното му състояние е неправилно случила се концесия между общината и дружеството "Аквапарк" ЕАД, която е за срок от 30 години. Първоначално исканата инвестиция за първата година се равнява на 1.1 млн. лв. тогавашни средства и включва изграждането на олимпийски басейн, басейн с воден бар и пързалки, такъв с вълни и придружаващото го оборудване. От 2005 до 2012 г. концесионерът пък е трябвало да добави и закрит плувен басейн с трибуни за зрители, детски басейн, SPA и Wellness център, зали за фитнес, джакузи, сауни, солариуми, масажни и рехабилитационни отделения, заведения, детски център и основна сграда - всичко на стойност 2.37 млн. лв. До изтичането на договора "Аквапарк" е трябвало да построи и комплекс за обслужващи и рекреационни дейности за 6.65 млн. лв.