ВАС окончателно отстрани Ковачки и "Термомеханика" от търга за инсинератора в София

Офертата на първоначално избраната "RDF Файърд Пауър Плант София 2021" ще се разглежда отново, а свързаната с Богомил Манчев "София РДФ 2021" остава в класирането

Засега Столичната община плаща за изгарянето на RDF отпадъка, който генерира в завода си за боклук край село Яна. Той е под планираното количество и качество
Засега Столичната община плаща за изгарянето на RDF отпадъка, който генерира в завода си за боклук край село Яна. Той е под планираното количество и качество    ©  Надежда Чипева

Комисията за защита на конкуренцията неправилно е преценила, че избраният изпълнител в поръчката за инсталацията за горене на боклук в София не отговаря на изискванията. И не е трябвало да връща свързаното с Христо Ковачки обединение "Термо атом" обратно в състезанието за 291 млн. лв. без ДДС. Това е окончателният извод на Върховния административен съд (ВАС), който е бил сезиран от класирания на първо място участник "RDF Файърд Пауър Плант София 2021". Според съда той е отговарял на изискванията за строителството на инсинератора и затова КЗК не е трябвало да връща търга в начален етап, така че да даде отново шанс на други кандидати.

Така след решението на съда офертата на "RDF Файърд Пауър Плант 2021" ще бъде прегледана отново от КЗК. В класирането отново ще участва и свързаната с Богомил Манчев "София РДФ 2021", която бе поставена на второ място предишния път. А обединението с участие на Ковачки - "Термо атом", не отговаря на изискванията и няма да може да продължи напред. Това обаче ще забави отново изпълнението на проекта, тъй като предстоят нови оценки на кандидати, нови жалби пред КЗК и нови дела във ВАС. И рискът София да загуби европейското финансиране става все по-голям.

Избраният през юли изпълнител - консорциум "RDF Файърд Пауър Плант София 2021", се състои от строителната "Микс-констръкшън" на Стамен Иванов и Пламен Христов и още три китайски и една турска фирма, които покриват изискванията за опит в строежа на инсталации за горене на боклук.

Комисията на шансовете

Жалби срещу класирането, направено от "Топлофикация София", подадоха три от общо петте участника в търга. Това са консорциум "Термо атом 2021", в който участват свързаната с Ковачки "Атоменергоремонт" и италианските Termomeccanica Ecologia TM.E. S.p.A и Comef. TM.E, консорциумът около "Геотехмин" и две турски фирми - "Гео ран 2021", както и обединението "София РДФ 2021", в което е свързаната с Богомил Манчев Джи Си Ар.

Вследствие КЗК прецени, че класираният на първо място "RDF Файърд Пауър Плант София 2021" е допуснал редица грешки в документите си, като например това, че "Топлофикация София" е приела използването на друга мерна единица от избрания кандидат при пресмятането на приходите от произведена енергия. Това обърква сметките и за други показатели. Вместо за "Произведени количества в MWe" "RDF Файърд Пауър Плант София 2021" е декларирал стойност в kw/h, което е в разрез с предварително обявените условия на възложителя и самостоятелно основание за отстраняване на офертата от по-нататъшно участие, твърди КЗК.

Заради това антимонополната комисия реши да върне процедурата и предложенията на свързаните с Христо Ковачки и Богомил Манчев фирми, както и на "RDF Файърд Пауър Плант София 2021", да бъдат оценени отново.

ВАС срещу КЗК

Според Върховния административен съд обаче консорциум "Термо атом" е посочил ценови параметри в приложение (А9), където според съда, който се позовава на закона, е недопустимо да се посочват такива, защото попадат извън раздела "Ценови предложения". "Топлофикация София" обаче е поискала именно там те да бъдат посочени, а КЗК заради това е преценила, че класираните на първите две места фирми трябва да бъдат отстранени от процедурата.

"Изводите на Комисията за защита на конкуренцията за незаконосъобразното отстраняване на участника ДЗЗД "Термо атом" са необосновани и незаконосъобразни", произнася се съдът. И добавя, че "следва да се отбележи, че при разглеждане на тази жалба КЗК е допуснала и съществено нарушение на процесуалните правила, което не е предмет на касационното производство, но следва да бъде маркирано".

Освен това ВАС смята, че избраният на първо място консорциум "RDF Файърд Пауър Плант София 2021" отговаря на изискванията, но "по недопустим начин КЗК математически е преизчислила оферираните стойности с оглед посочената в протокола мерна единица, без да анализира действителните предложения на участниците, класирани на първо и второ място".

Според съда допуснатата техническа грешка в протокола относно изписването на мерната единица не може да дава основание за промяна на техническата оферта на участниците.

Също така КЗК е приела като основателно твърдението на подалия жалба консорциум "София РДФ 2021", че избраният изпълнител е посочил нереалистично високи и обективно неизпълними параметри за нетно производство на електрическа енергия и общо производство на топлинна енергия. "Изводът на КЗК е направен при изцяло съобразяване на доводите в жалбата, като начина на изчисление на параметрите буквално преповтаря изложения в жалбата алгоритъм", казва ВАС в решението си. Било е поискано експертно заключение, но КЗК е игнорирала работата на експертната комисия и е решила, че цените са нереалистично високи. По същия начин е подкрепила и друг довод на "София РДФ 2021", който се отнася за количествата пепел, декларирани от избрания изпълнител, като отново не е зачела становището на експертите.

Неясното бъдеще не инсинератора

Затова сега съдът нарежда на КЗК да разгледа експертните заключения по въпросните точки, за да прецени дали са в съответствие с офертата на спечелилия участник - "RDF Файърд Пауър Плант 2021".

Процедурата обаче може да се забави - и следващото решение може да бъде обжалвано и пак да се стигне до съд, а това значи, че със сигурност инсинератор скоро няма да има, макар и София да осигури част от финансирането за него от Европейската комисия. Освен това инсталацията за горене на боклук се поставя под въпрос и от новото правителство, което се обедини около тезата, че такава не трябва да има. На фона на това друг инсинератор се появи на хоризонта - дружество на бизнесмена Румен Гайтански-Вълка планира да изгради инсталация за изгаряне на отпадъци до Павликени, която да бъде много по-голяма от софийската.

2 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар