Бъдещето на Пловдив: бутикови машини в центъра, масови - в периферията

Новата индустриална столица: расте и се променя

Бъдещето на Пловдив: бутикови машини в центъра, масови - в периферията
Бъдещето на Пловдив: бутикови машини в центъра, масови - в периферията
   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова
Всичко за Пловдив може да откриете в специалната секция на Капитал.
Темата накратко
  • Пловдив и София концентрират около една трета от индустрията на страната с около 150 000 работни места, приблизително поравно разпределени.
  • Две трети от националния ръст на работните места в мехатроника и аутомотив е в широкия регион с център на гравитация Пловдив.
  • Инвеститорският профил в Пловдив се променя заради бързия ръст на заплатите - към по-скъпи продукти и по-малко персонал.

Индустриалната концентрация в Пловдив вече е достатъчно широко известна. Около една шеста от работните места в производството в страната е съсредоточено в областта, приблизително колкото в София (град и област, взети заедно). Броят на индустриалните работни места в област Пловдив надхвърля 71 000, а добавената стойност достига 1.5 млрд. евро през 2020 г. Отделно развитието се пренася и в по-широки граници от самата област.

Индустриалното развитие на града и зоните около него създава гравитация за инвестиции, които излизат извън пределите на областта. Това е най-силно изразено в динамиката на широкия сектор мехатроника и аутомотив - най-бързо растящият производствен бранш в страната. Работните места в него се увеличиха с близо 19 000 за пет години преди ковид, в който ръст Пловдив имаше внушителните 30%, или промяна нагоре с 5800 работни места. Съседните области Пазарджик, Хасково и Кърджали участваха в този процес с други 36%. С други думи, две трети от ръста на мехатроника и аутомотив беше в широкия регион с център на гравитацията Пловдив.

И макар и очаквано да се свива през 2020 г., Пловдив продължава да има 20 000 работни места, или близо 18%, от заетостта в мехатроника и аутомотив на национално ниво. Особено важно за това беше привлекателността на региона за чуждестранния капитал. Работните места в чуждестранните компании в сектора надхвърлят 12 600 през 2020 г., или 63% от общата заетост.

Подемът на мехатроника и аутомотив сектора в Пловдив, движен основно от чужди капитали, е казус за учебник. Това е почти неизбежен етап от индустриалната трансформация, като за последните шест години делът на сектора в местната индустрия нараства с 6 процентни пункта. В същото време текстилната и хранително-вкусовата промишленост, където заплатите и производителността са значително по-ниски, губят общо 10 процентни пункта от индустриалния си дял.

Но вече се задава

нов етап на индустриално развитие

в който инвеститорският профил се променя под натиска на бързия ръст на заплати - в диапазона 8-10 процента средногодишно - към по-скъпи продукти и по-малка зависимост от количеството труд. Особено показателен е подсекторът на поръчкови машини и оборудване, който по традиция е с най-високопроизводителните работни места в мехатроника и има добра основа от български малки и средни компании, утвърдени на световния пазар.

През последните години производителността на труда в машиностроенето по поръчка растеше по-бързо от заплатите в сектора, което не беше така в други производствени отрасли. Инвестициите на едно работно място там са средно с 23% повече от тези в аутомотив, а производителността е с 86% по-висока.

В същото време в "периферията" извън област Пловдив се ориентират някои по-трудоинтензивни, но и по-малко производителни предприятия. Един от тези региони е близко разположеният Пазарджик, където аутомотив секторът нараства с над 2100 работни места от 2014 г. насам, от които 80% се дължат на новата фабрика на Kostal. В област Пазарджик средната производителност в мехатроника и аутомотив е с една четвърт под нивата за Пловдив и разликата дори леко се увеличава през последните години.

Новите инвестиционни начинания в индустрията все по-често са с български капитал - както чисто нови, така и разширения или преместване към Пловдив на съществуващи производства. Чуждите инвеститорски запитвания все по-често включват екосистемата от доставчици, което означава по-малки предприятия (като брой работни места) при други равни условия. Не на последно място, появиха се и първите чужди инвестиции в нови (различни от приватизираните) заводи в процесни индустрии, с по-висока средна производителност на едно работно място.

2 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар