Следващите седем години на Стара Загора: 1.65 млрд. лв. за соларни паркове, завод за електробуси и нов панаир

В плана за развитие, който обединява всички идеи за финансиране, Стара Загора иска да направи финансова инжекция на общинската икономика с проекти, 90% финансирани от ЕС

Стара Загора планира мащабни проекти, които да наредят общината сред най-иновативните и проспериращи в страната. За да се случи това, в следващите 7 години обаче трябва да стане трансформацията от въглищна към зелена икономика
Стара Загора планира мащабни проекти, които да наредят общината сред най-иновативните и проспериращи в страната. За да се случи това, в следващите 7 години обаче трябва да стане трансформацията от въглищна към зелена икономика
Стара Загора планира мащабни проекти, които да наредят общината сред най-иновативните и проспериращи в страната. За да се случи това, в следващите 7 години обаче трябва да стане трансформацията от въглищна към зелена икономика    ©  Цветелина Белутова
Стара Загора планира мащабни проекти, които да наредят общината сред най-иновативните и проспериращи в страната. За да се случи това, в следващите 7 години обаче трябва да стане трансформацията от въглищна към зелена икономика    ©  Цветелина Белутова
През последните месеци по-големите градове приеха или са на крачка от това да приемат своите планове за периода 2021 - 2027 г. "Те са инструмент за управление на общините и затова са най-важният документ, който общината има за 7-годишния период", обясни за "Капитал" арх. Белин Моллов, специалист в областта на устройственото планиране и градското развитие.

Европейските пари за новия период още не са тръгнали, но се очаква да се "отключат" тази година, а общините вече се подготвят.

"Капитал" разгледа плановете на четирите големи града след София: Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. Те планират да похарчат средно милиард за инвестиции за следващите седем години. Почти изцяло на еврофондове ще разчита Стара Загора (1.5 от общо 1.6 млрд. лв.), а при другите градове очакванията са, че ще покрият с евросредства близо половината от планираните инвестиции. Най-малко общо средства е планирал Бургас (752 млн. лв.), а най-много - Стара Загора - 1.65 млрд. лв.

Ето другите планове:

Варна: 1 милиард лева за метро, болници и иновационен квартал

Бургас: Идеи за 750 млн. лв. за промишлените зони, пристанището и морски таксита

Пловдив: 1 милиард лева за старите пътни и спортни проекти, за опера и за... театър за 100 млн. лв.

#Следващите 7 на Стара Загора

Последната от четирите общини, чиито планове представяме, е с най-амбициозния бюджет. Стара Загора планира цели 1.65 млрд. лв. за следващите седем години - далеч над обичайните ѝ финансови възможности.

Едно от обясненията за тези надежди е фактът, че този период ще слее няколко инструмента, от които областта ще се възползва: Планът за възстановяване, Механизмът за справедлив преход и оперативните програми. Тъй като това е енергийното сърце на България и тук е тежкият проблем с въглищната индустрия и преходът към зелена икономика, Стара Загора се надява на много повече пари от обикновено, които да помогнат в тази насока.

Стара Загора е общината с най-много населени места (52) в сравнение с останалите община - Пловдив (град-община), Варна (6) и Бургас (12). В ПИРО-то са взети предвид и проектите, засягащи селата и селските райони около общинския център. Това е ключова разлика с миналия планов период, през който европейското финансиране по оперативни програми се усвояваше само за зоните на въздействие в града.

В своя план (чиято стойност е два пъти по-голяма от този на Бургас) общината набляга на икономическия растеж и разширяването на индустриалния потенциал (около 45% от целия проектен план), както и на превръщането на града в модерен зелен град. В периферията на дългия списък от проекти остават социалните услуги, които от общината определят като "достатъчно разнообразни" и единствено следва да се подобри тяхното качество. Това е смело твърдение предвид факта, че областта е изправена пред перспективата десетки хиляди хора да трябва да сменят работа и специалност в следващите години.

Нови зони, соларни паркове, интермодален терминал

В периода до 2027 г. се планира да се изгради нова индустриална зона "Стара Загора-юг" с работеща към нея писта на терените на старото летище Стара Загора. Причината за това решение по думите на кмета е, че "Загоре" е почти запълнена и в общината има нужда от индустриални терени. Тъй като имаше силна съпротива срещу унищожаването на старото летище (доста логично предвид факта, че летищата ще бъдат ключови за бъдещето на много от градовете), явно е стигнато до компромиса пистата да бъде запазена.

В същото време се предвижда изградената индустриална зона "Загоре" да бъде облагородена, като стойността на проекта е малко под 25 млн. лв.

Два соларни парка (един частен 100 MWt и един за нуждите на общината 20 MWt) за над 100 млн. лв. са предвидени в плана. Други 9 млн. лв. ще се инвестират в изграждане на интермодален терминал, контейнерен терминал и обменна станция за ТИР камиони.

Битката за Тракия: нов панаир

Всичко това, трябва да бъде казано, се прави като част от идеята на общината да настигне Пловдив като бизнес средище. Планира се и инвестиция от 12.5 млн. лв. за изграждане на експо център за търговски и индустриални изложения. Предвид че Пловдивският панаир все повече губи позиции поради недоброто стопанисване от страна на Георги Гергов, това е силна заявка от страна на Стара Загора за заемане на свободно място.

Стара Загора очевидно е включила при изготвянето на ПИРО-то всички заинтересовани лица: заложени са 14 млн. лв. за развитие на създадения миналата година по инициатива на ЕС Европейски цифров иновационен хъб "Загоре" - сдружението, в което са обединени Тракийският университет, общината ,ТЕЦ "Марица-изток 2", както и редица други институции и фирми.

Меню, не график

Трябва да се отбележи, че далеч не всичко от тези проекти ще бъде изпълнено. ПИРО-то е по-скоро меню - в него се залага всичко, което би могло да бъде направено, ако има пари. Какво ще бъде избрано зависи от наличните средства и приоритетите на администрацията. Но ако го няма в менюто, даден проект почти сигурно няма да получи финансиране за периода до 2027 г.

Общината, която залага на зелено

Логично, най-мащабните проекти в ПИРО-то на Стара Загора са свързани с реализиране на зелената политика на общината. Стара Загора предвижда близо 130 млн. лв. да бъдат инвестирани в модернизация и благоустрояване на административни и частни сгради с цел внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ с необходимия капацитет за съхранение на енергия.

За да се изградят фотоволтаични инсталации върху покривите на общинските училища, детските градини и Тракийския университет, ще бъдат разходени още 37 млн. лв., както и да се създаде енергийно независим "Академичен спортен комплекс" - това си поставя за цел общината. Това е част от по-мащабна идея за превръщането на Тракийския университет в зелен университет и прилежащата към него инфраструктура (общежития и др.) .

Заложено е, че подобен тип дейност ще се разгърне и върху жилищни сгради - частна собственост (90 млн. лв.), както и върху и индустриални предприятия (150 млн. лв.).

Според приложения към ПИРО-то анализ енергия и отопление от фотоволтаици вече са използват в няколко промишлени сгради на територията на общината. Общината предвижда да направи също и 10-милионна инвестиция и в биогазови инсталации с използване на биомаса и отпадъци от животновъдството за електроенергия и водород. За управление на битови и индустриални отпадъци общината планира да разходи около 50 млн. лв.

Е-бусове

Нова порция електробуси ще бъде доставена в община Стара Загора, като местната власт предвижда за целта да бъдат разходени 17 млн. лв. Наред с това модернизация ще претърпи и общинското дружество "Тролейбусни и автобусни превози", като за близо 30 млн. лв. се планира изграждане на фотоволтаични централи и акумулаторни групи за нуждите на дружеството. Стара Загора обаче има горчив опит с предходното закупуване на електробуси по ОПОС, след което фирмите, спечелили общинските търгове, бяха проверени от компетентните държавни и европейски институции.

За развитието на транспорта се предвижда и още една инвестиция - изграждането на завод за електробуси за около 70 млн. лв. В плана не пише кой има интерес към такъв завод и дали има частен интерес към него, но е очевидно, че общината надали ще оперира сама такъв тип бизнес.

Градска среда и инфраструктура

За ремонти на паркове, улици, площади и ВиК Стара Загора планира да отдели под 10% - едва 130 млн. лв. - заложени са само по-мащабни инфраструктурни проекти.

За облагородяването на връзката на общината с основния транспортен коридор - магистрала "Тракия", се предвижда разширяване на съществуващата входно-изходна артерия и изграждането, както и изграждането на втора връзка при с. Калояновец.

Явно тук се чувстват пренебрегнати на фона на останалите, които през последното десетилетие получиха пари за спортни зали: 50 млн. лв. са предвидени за мултифункционална спортна зала - това е и най-мащабната спортна инвестиция от общия бюджет за този сегмент от около 60 млн. лв.

В своето ПИРО общината демонстрира близко партньорство с Техническия университет, където се планират два проекта на обща стойност 80 млн. лв. - за насърчаване на научно-развойната дейност и трансфер на знания и технологии. Нов технопарк "Тракия" също следва да бъде изграден към учебното заведение в рамките на 2 години и с 30-милионна инвестиция. На приблизително същата стойност в базата на университета се очаква изграждане и на агротехно хъб.

Проектите, свързани с културна инфраструктура, заемат малък процент от плановете на всички общини. Стара Загора предвижда да инвестира най-много пари за развитие и популяризиране на два обекта, които да облагороди, а именно обществената баня в Старозагорски минерални бани и двата археологически паметника на културата "Праисторическа селищна могила" и "Римски терми" (общо около 40 млн. лв.).

ПИРО-то на Стара Загора ще бъде гласувано от общинските съветници на редовна сесия на съвета на 31 май.

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  ss avatar :-P
  SS
  • - 1

  Много лев ще иде по едни джобове ...

  Нередност?
 • 2
  storm avatar :-P
  Storm Of Change
  • + 1

  А с мегазавода за горене на боклука на София какво става? Финално остава в в центъра на София? :)

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал