Община Бургас представи проекти, реализирани с финансови инструменти за градско развитие

Фондът за устойчиви градове получи наградата #Showcase23

https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/    ©  https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/    ©  https://www.fi-compass.eu/
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

В средата на март 2023 г. по време на FI-CAMPUS 23 община Бургас представи успешните проекти, реализирани с финансови инструменти за градско развитие. Събитието е най-мащабният форум, посветен на финансови инструменти с европейско финансиране, организиран от Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Той обедини близо 400 експерти от управляващите органи на фондовете за споделено управление на ЕС, органи, прилагащи финансови инструменти, ЕК, групата на ЕИБ и други заинтересовани страни.

В рамките на форума бе представен опитът на община Бургас в реализацията на проекти за културна инфраструктура и културно наследство наред с мащабни градски проекти на градове като Копенхаген и Манчестър. Участие в панелната сесия, посветена на градското развитие и "Новия европейски Баухаус", взе заместник-кметът на община Бургас с ресор "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата" Весна Балтина.

Знаковите бургаски проекти - Културен дом НХК, Център за съвременно изкуство и библиотека, Ченгене скеле, са едни от малкото, реализирани със сложен механизъм на комбинирана подкрепа - финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове и грант от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, структурирани в две самостоятелни операции.

Улеснена комбинация между грантове и финансови инструменти

Именно възможностите за улеснена комбинация между грантове и финансови инструменти се очерта като основна тема на форума. Приетата европейска нормативна рамка позволява прилагане на комбинация на двата вида подкрепа от европейските фондове в една операция на нивото на проекта, което се очаква съществено да облекчи крайните получатели.

В допълнение, по-широкото използване на подобна комбинация ще стимулира по-активно изпълнението на проекти, които генерират недостатъчно приходи или спестявания, особено с акцент проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. За настоящия програмен период 2021 - 2027 Програмата за развитие на регионите е заложила тези улеснени възможности в структурата на бъдещите финансови инструменти за градско и регионално развитие.

Награда за Фонд за устойчиви градове

На събитието представителите на Фонд за устойчиви градове получиха наградата #Showcase23 за представените резултати от реализирани проекти със средства от финансовите инструменти за градско развитие в български градове след гласуване на участниците във форума.

Това е поредна, втора, награда за Фонд за устойчиви градове на подобно високо европейско ниво, което дава увереност и мотивация на екипа за продължаване на усилията за подкрепа на проекти за подобряване на градската инфраструктура.

От началото на дейността като управляващ фондовете за градско развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 за София и Южна България през 2019 г. фондът е подкрепил над 70 проекта за близо 280 млн. лв. Повод за оптимизъм е, че изпълнението на инициативата JESSICA и на фондовете за градско развитие в България последните 10 години е давано сред добрите примери за прилагане на финансови инструменти на европейско ниво, а реализираните проекти до момента имат съществен и видим ефект върху градската регенерация.