Международен младежки център Бургас: С грижа към младежта

До края на 2023 г. Бургас и квартал "Меден рудник" ще се сдобият с нов младежки център

Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на младите хора на възраст между 15 и 29 години чрез неформални активности и обучения.
Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на младите хора на възраст между 15 и 29 години чрез неформални активности и обучения.
Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на младите хора на възраст между 15 и 29 години чрез неформални активности и обучения.    ©  Община Бургас
Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на младите хора на възраст между 15 и 29 години чрез неформални активности и обучения.    ©  Община Бургас
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
  • Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на младите хора на възраст между 15 и 29 години чрез неформални активности и обучения.
  • Финансирането за изграждането, активностите и заплатите на специалистите, вече работещи по програмите на центъра, е около 4.7 млн. лв. Осигурено е по ФМ на ЕИП.
  • Строителството на сградата започва през 2021 г., а след прекъсване поради високите цени на строителните материали се очаква да приключи в края на това лято.
  • Първоначално изпълнител на строителните работи е консорциум, в който влиза фирма с аванси от АМ "Хемус", а довършването е поверено на бургаската "Термал инженеринг".

След като "Меден рудник" в Бургас вече от пет години има своя IT гимназия, до края на тази година ще има нов и модерен международен младежки център. По примера на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) бъдещият център е инициатива на община Бургас. Разбира се, макар и да са в квартал "Меден рудник", те са предназначени за всички деца и младежи. Все пак изборът на квартала не е случаен - счита се, че той е с най-голям брой деца, а по данните от преброяването през 2021 г. област Бургас е на второ място по дял (15.3%) на младото население под 14 години.

Темата накратко
  • Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на младите хора на възраст между 15 и 29 години чрез неформални активности и обучения.
  • Финансирането за изграждането, активностите и заплатите на специалистите, вече работещи по програмите на центъра, е около 4.7 млн. лв. Осигурено е по ФМ на ЕИП.
  • Строителството на сградата започва през 2021 г., а след прекъсване поради високите цени на строителните материали се очаква да приключи в края на това лято.
  • Първоначално изпълнител на строителните работи е консорциум, в който влиза фирма с аванси от АМ "Хемус", а довършването е поверено на бургаската "Термал инженеринг".

След като "Меден рудник" в Бургас вече от пет години има своя IT гимназия, до края на тази година ще има нов и модерен международен младежки център. По примера на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) бъдещият център е инициатива на община Бургас. Разбира се, макар и да са в квартал "Меден рудник", те са предназначени за всички деца и младежи. Все пак изборът на квартала не е случаен - счита се, че той е с най-голям брой деца, а по данните от преброяването през 2021 г. област Бургас е на второ място по дял (15.3%) на младото население под 14 години.

Изграждането на центъра стартира през 2021 г. след обществена поръчка за 2.11 млн. лв. без ДДС, но през март 2022 г. то бе замразено поради прекратяване на поръчката вследствие на отказа на строителя да го завърши за конкурсната сума. Причината - повишените цени на строителните материали. Така в началото на тази година бе обявена нова поръчка с прогнозна стойност 2.03 млн. лв. без ДДС и вече се извършват строителни работи. Очакванията са центърът да бъде завършен преди края на 2023 г.

Център на младежта

Младежкият център се реализира по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021 г. Тя се управлява от дирекция "Външни европейски програми" към Министерството на образованието и науката, проектът за центъра се реализира съвместно с община Рейкявик, Исландия.

Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" в община Бургас, обясни за "Капитал Градове", че "дейностите на центъра са насочени към подпомагане и подобряване качеството на живот на младите хора на възраст 15 - 29 години чрез неформални културни и образователни дейности, насърчаване на гражданската активност, професионално и творческо ориентиране и подобряване на международното младежко сътрудничество. Екипът му вече работи и осъществява активности по информационни кампании и срещи с целевите групи от младежи.

От местната администрация разказаха, че са предвидени и дейности с превантивен характер, свързани с намаляване на риска от отпадане от образователната система, превенция на зависимости, подпомагане на младежи със затруднения, такива от етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в малки и отдалечени населени места около Бургас.

По проекта ще се наблегне и на осъществяването на регионални, национални и международни обмени с партньори, като ключова ще бъде работата с отдела по образование и младежки дейности към общината в Рейкявик, а също така и с останалите младежки центрове из страната.

Според община Бургас с реализирането на този важен за младежите в град Бургас проект ще се създадат подходящи условия за неформална среда, в която да се установяват образователни партньорства между млади хора и професионалисти. Ще се предостави възможност за неформално образование в областите на демократичните ценности, социалните права на човека, както и младежкото участие. "Чрез включването на младежи от уязвими групи ще се създаде местен модел за активно и динамично младежко общество."

Строителство на два пъти

Бъдещият младежки център се изгражда на общински терен над 3900 кв.м в близост до средно основно училище "Петър Росен" и недалеч от болница "Бургасмед" в квартал "Меден рудник". По проект около 1150 кв.м е застроената площ на сградата, която е предвидено да бъде на три нива. От община Бургас разясниха, че на партерно ниво се предвижда центърът да има помещения, предназначени за провеждане на конференции, семинари, срещи и неформални образователни дейности.

Инж. Коралска разкри, че ще има "огромна многофункционална зала за около 180 души", която ще може да бъде преграждана, за да се използва за повече от една активност едновременно. На второ ниво се предвиждат служебни помещения за осигуряване функционирането на центъра, а на третото ниво се предвижда леглова база за настаняване на гост-лектори и участници от национални и международни обмени. По думите на Коралска в стаите за настаняване ще могат да отсядат до около 40 души.

Тя разкри, че общата стойност на финансирането по проекта ведно с активностите, които вече се осъществяват, както и възнагражденията на специалистите, които са част от екипа на центъра, е около 4.7 млн. лв. Според нея строителството на сградата е общо около 3 млн. лв.

То започва през 2021 г. след обществена поръчка, обявена в края на януари. Предхожда я друга през 2020 г., която е прекратена "поради това, че са необходими съществени промени в условията" ѝ, което е видно от документите от информационната платформа на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Тази от януари 2021 г. е спечелена от консорциум "Бургас Проект 2021" ДЗЗД, в който влизат "Парсек груп" на Бончо Бонев и "Пирс-д" със съдружници Ботко Михайлов (95%) и Таня Николова (5%), а цената, с която печелят, без ДДС е 2.12 млн. лв. През миналата година "Парсек груп" стана известна като една от компаниите с аванси за изграждането на автомагистрала "Хемус". Строителните работи започват, но поради увеличаващите се цени на строителните материали и инфлацията през миналата година строителите се отказват и подписват с община Бургас споразумение за прекратяване на съвместния си договор.

Осъщественото строителство е оценено на малко над 378 хил. лв. с ДДС, която сума изпълнителите приспадат от изплатено им авансово плащане. Няма неустойки за неизпълнение или прекратяване.

След това в първия работен ден на 2023 г. е обявена нова обществена поръчка, която печели "Термал инженеринг" със собственици Тодор Андонов (68%) и Николай Янгьозов (32%). Предложената сума е 2.03 млн. лв. без ДДС.

Към настоящия момент строителните дейности са на груб строеж, като конструкцията на сградата е изградена. По информация от местната администрация в момента се извършват зидаро-мазачески дейности и се полагат различните инсталации, както и се подготвя монтажът на дограма. Очакванията са сградата да бъде завършена до края на годината.

Все още няма коментари
Нов коментар