Община Пловдив изгражда соларни централи върху публични сгради

Сега се пуска 30 кВт мощност върху спортната зала "Милен Добрев", подготвят се и други 20 микро-проекта, за които ще се търси финансиране по Плана за възстановяване

Соларният парк върху покрива на спортната зала е вече готов и чака само влизане в експлоатация
Соларният парк върху покрива на спортната зала е вече готов и чака само влизане в експлоатация
Соларният парк върху покрива на спортната зала е вече готов и чака само влизане в експлоатация    ©  Община Пловдив
Соларният парк върху покрива на спортната зала е вече готов и чака само влизане в експлоатация    ©  Община Пловдив
Темата накратко
  • Проектът ще струва по-малко от 60 хил. лв. и ще може да се възложи по бързата процедура
  • Има още няколко готови такива идеи, а други се подготвят за бъдещо кандидатстване за финансиране
  • Все още най-големият проблем за ВЕИ инвестициите е административен

Община Пловдив ще става енергийно независима чрез множество отделни и сравнително малки като размери проекти. Един от тях е вече завършен и чака пускане в експлоатация - фотоволтаична централа с мощност от 30 кВт върху покрива на спортна зала "Милен Добрев", която е част от спортното училище "Васил Левски".

Централата има 76 панела, всеки с мощност от 395 вата, а изгражданетo ѝ според зам.-кмета по спорт и младежки дейности Георги Титюков, е станало само за около седмица, след като всички разрешителни са били оформени.

"Идеята тук е да можем да спомогнем спортните клубове, които имат финансови трудности, така че да продължат дейността си. През различните сезони те имат нужда от по 2-3хил. лв. за отопление или охлаждане", коментира Титюков.

По бързата процедура

Проектът е на стойност 59 920 лв. и е финансиран от общинския бюджет. Сумата позволява изграждането на соларния парк да не е с обществена поръчка, а с директно възлагане, тъй като е под определените прагове в ЗОП.

Договорът е сключен през септември 2021 г. с "Евро проект център" ЕООД, чийто едноличен собственик е Костадин Атанасов Стойчев, след като са били разглеждани две оферти.

Компаниите са били потърсени директно от общината, сподели собственикът на "Евро проект център", като неговата компания е избрана и за подобен, но по-малък проект в звено "Майка и бебе".

Енергията от соларната централа ще се ползва за собствени нужди, а ако има излишъци, те ще се продават на пазара. Според зам.-кмета централата вече е одобрена за експлоатация и чака да бъде включена към мрежата.

"Проектът беше интересен за нас, защото решихме да го направим с ориентация изток-запад, а не със стандартното южно изложение, даващо пик на производство по обед. Така постигаме по-добър баланс и през целия ден и сутрин и следобед да има повече производство", коментира Стойчев.

Част от по-широка визия

Главната причина за този, а и други проекти в Пловдив е високата борсова цена на електричество, които за много от спортните клубове и социалните домове е непоносим разход, при сегашните стойности.

"Сметките станаха много високи. Има и тази несправедливост, че центровете за настаняване от семеен тип се таксуват на свободния пазар. Една несправедливост, която се надявам да може да бъде адресирана от някое бъдещо управление.", коментира Титюков.

От общината предвиждат и други проекти в тази насока, като 3 от 6-те къщи на комплекса за социални услуги "Св. св. Константин и Елена" са вече със соларни централи с мощност от 10-15 кВт и разполагат с батерии за съхранение на ток. В момента се изгражда и подобна инсталация на звено "Майка и бебе", която също ще е с мощност от 15 кВт. Предвидено е с други 60 хил. лв. да бъде изградена и централа на покрива на басейн "Младост".

"Смятаме да поставим такива съоръжения почти навсякъде, където има южни скатове и където позволява конструкцията. В момента проектираме и други такива инсталации, за да може като отворят програми да кандидатстваме. В социалнaтa сфера имаме поне около 20 проекта за около 30+ кВт, а ако самата конструкция го позволява като размер, например старчески домове, можем да обмислим и мощности от 100+ кВт", коментира Титюков.

За финансиране на тези бъдещи планове от община Пловдив предвиждат да се възползват от оперативните програми и най-вече чрез Плана за възстановяване.

Процесът за изграждане на ВЕИ

Преди по-малко от месец в сила влязоха промените в законодателството, които значително облекчават процеса за изграждането на ВЕИ мощности за собствена нужда до 5 мВт, който досега беше изключително сложен и затруднен - все едно се изгражда голяма електроцентрала за продажбата на ток.

Според Стойчев обаче въпреки нововъведенията за уведомителен процес за соларни централи с мощност до 5 мВт самите разпределителни дружества са затрупани и не дават навременни становища. По думите му няма и една "най-добра" практика от страна на общините, като всяка прави, каквото сметне за най-добре. По този начин един и същ проект на едно място може да отнеме много по-малко време и инвестиция, отколкото друг.

"В самото разрешение в Закона за устройство на територията според мен трябва да се направи малко уточнение. В облекчен режим по закона мога да се правят централи до 1мВт в урбанизирани територии, но само ако има сграда в имота, в който се прави проекта. Тоест даже да има постройка, която е 2х2 метра той минава бързо, но ако я няма не може да мине по олекотения начин", коментира Стойков.

Друг нарастващ проблем в момента за общината изглежда е и намирането на изпълнители за тези проекти. Според Титюков това е започнало от тази година, тъй като компаниите за соларни съоръжения имат много повече проекти, отколкото преди.

Все още няма коментари
Нов коментар