Общинският инсинератор в Пловдив ще бъде отдаден на концесия за 50 години

Местната власт реши да търси частник за дружеството, което никога не е функционирало

Без изказвания, без възражение и без аргументация - така премина гласуването на концесията на инсинератора в четвъртък
Без изказвания, без възражение и без аргументация - така премина гласуването на концесията на инсинератора в четвъртък
Без изказвания, без възражение и без аргументация - така премина гласуването на концесията на инсинератора в четвъртък    ©  Димитър Марков
Без изказвания, без възражение и без аргументация - така премина гласуването на концесията на инсинератора в четвъртък    ©  Димитър Марков
Темата накратко
  • От "Екосейф" - собственик на единственият частен инсинератор за опасни отпадъци коментираха, че не са водили никакви разговори с общината
  • За да заработи съоръжението, ще са нужни много средства и време - за осъвременяване на техниката и сдобиване с всички документи
  • По данни на местната управа към днешна дата сградите, земята и оборудването се оценяват на 6.7 млн.

Близо 15 години след като е изграден, общинският инсинератор за изгаряне на опасни отпадъци в Пловдив така и не е заработил. Общината вижда само една възможност: концесия, и то за 35 г. с възможност за увеличаване с още 11 години и 7 месеца. Това стана ясно на сесията на общинския съвет в четвъртък, на която съветниците решиха съоръжението да бъде предложено на частен инвеститор.

Идеята е бъдещия концесионерът да довърши инсталацията, така че да заработи, и в замяна на това да получава приходи от услугите, които ще предлага. От бизнеса обаче смятат, че едва ли ще се намери концесионер, съгласен да инвестира средства, тъй като липсва възможност за възвръщаемост от инсинератор само за болнични отпадъци.

Самата община също не е готова да вложи средства, тъй като в общинския съвет споделят същото притеснение - липса на печалба.

За момента не е ясно какви средства са нужни за осъвременяване на оборудването, потвърдиха от общината. Не е определено и концесионното възнаграждение, което частният оператор ще трябва плаща на общината. В предложението на общинската администрация липсват данни за капацитет, налично и работещи оборудване и пр.

Гласуването в четвъртък бе второ по ред по точката, след като на миналата сесия на 23 юни предложението не получи одобрението на съветниците. Тогава кметът Здравко Димитров посочи като възможна причина за това, че те не знаят за какво става въпрос.

Очевидно съветниците вече са разбрали за какво става въпрос, но не публично, защото въпреки че самият кмет присъстваше в залата, той не направи изказване, с което да внесе светлина по отношение на общинските планове за съоръжението.

Предложението мина благодарение на мнозинството на ГЕРБ в съвета.

Бизнес без печалба

Тъй като всяка болница е задължена да се грижи за болничните си отпадъци (спринцовки, марли, маски и пр), това налага нужда от сключване на договори с фирми за комплексното им третиране (събиране, извозване и обезвреждане, когато е нужно).

В момента в България има само два такива инсинератора - един държавен в София и един частен на "Екосейф" в Девня. Логичен въпрос е дали от дружеството, което притежава и оперира инсинератор за опасни отпадъци, в т.ч. и медицински, имат разговори с общината и дали проявяват интерес към концесията.

"Нямаме контакт с община Пловдив и не сме обсъждали потенциално партньорство в посока концесия на намиращия се на територията ѝ инсинератор", коментира за "Капитал" Станислава Евтимова, управител на "Екосейф". Дружество не разполага с никакви изходни данни - капацитет, техническо състояние и пр., на базата на които да може да реши дали има интерес към този инсинератор и да определи дали той би бил изгоден за стопанисване.

Има ли издадено екологично разрешително и мината ли е процедура по ОВОС? Категорично ясно е, че съоръжение, инсталирано преди 15 години със сигурност не отговаря на най-добрите налични техники и на актуалните екологични изисквания и норми, което от своя страна би довело до провеждане на нова процедура. Екологичните процедури отнемат години и никой не може да гарантира кога и дали проектът ще заработи още повече като се имат предвид нагласите на населението и чувствителността на темата.

Станислава Евтимова, съсобственик и управител на "Екосейф"

Станислава Евтимова сподели още, че от "Екосейф" биха съдействали на общината, ако тя потърси информация от тях по отношение на управлението на такъв тип обекти, тъй като според нея в страната има нужда от такъв тип съоръжения. До момента обаче не е имало инициатива от местните органи.

За да стигнат обаче болничните отпадъци до инсинератора, лечебните заведения използват услугите на частни фирми за транспортиране, една от които в Пловдив е "Хосвитал". По думите на изпълнителния директор Владимир Симеонов инсинератор, който гори само болнични отпадъци ще работи на загуби. "Никой не ни е търсил да го взимаме, ние нямаме интерес. То няма толкова медицински боклук, че да работи инсинераторът на печалба.", категоричен е той.

Симеонов сподели за "Капитал", че преди 3 години е предоставил на общината всички данни за обемите болничен боклук, които транспортира и вероятно направените от тях сметки са ги отказали да влагат средства. "Държавният инсинератор в София се издържа от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ и доколкото знам има договори с Топлофикация, т.е. като работи съоръжението, загрява топла вода, която се продава на софийска община - това е още един приход.", коментира той. Също така съоръжението произвежда и електроенергия.

Като възможен вариант той посочи разширяването обхвата на съоръжението и с други видове отпадъци, различни от медицински. Тази опция не беше изключена от общината, като за "Капитал" те коментираха, че "концесионерът в намерението си ще оповести колко точно средства ще инвестира и за какво".

Три петилетки по-рано

"Изграждането на завод, който да гори отпадъците на болниците от цяла Южна България" - с тези гръмки думи се поставя началото на проекта за инсинератор.

По силата на сключено споразумение с правителството на Швейцария през 2006 г. на общината се дава безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 5 млн. лв., предназначени за закупуване на инсталация за изгаряне на боклуци. Наред с това в строителството са инвестирани 5 млн. лв. от държавата и почти 2 млн. от общината, както и 2.1 млн. лв. от ПУДООС към МОСВ. А за реализацията на проекта е предоставен общински терен в Южната индустриална зона.

Строителството (включващо административна, промишлена и складова база) започва още по време на мандата на кмета д-р Иван Чомаков, а плановете се то да заработи до края на 2007 г. По проекта има осигурено финансиране и се работи с бързи темпове, но скоро след това възниква спор между общината и фирмата, донасяща техниката, и договорът е прекратен.

Към онзи момент сградата е почти завършена и частично оборудвана, а общината поема нещата в свои ръце, давайки заявка, че ще довърши сама инсинератора. Днес, 15-години и 3 кметски мандата по-късно - пловдивският инсинератор тъне в разруха. И едва ли намиращата се там морално и технологично остарялата техника може да заработи.

През 2015 г. е направен бегъл опит за съживяване на проекта, като е пусната обществена поръчка за консултантски услуги във връзка с довършването и управлението на проекта. Въпреки че по нея има избран изпълнител - "КПМГ България", чиято ценова оферта е била на стойност 182 хил. лв. с ДДС, поръчката е прекратена с мотива, че липсва финансиране.

В изпълнение на поетите ангажименти от общината, е създадено и общинско дружество, вписано в ТР през 2017 г. след неуспешен опит за намиране на външен инвеститор.

Въпреки липсата на дейности за 2019 г. и 2020 г. "Инсинератор Пловдив" отчита разходи за външни услуги в размер на 38, респ. 57 хил. лв. - средства от общинския бюджет. Нещо повече, двукратно, през 2019 г. и 2020 г., с решения на Общинския съвет, са отпускани на дружеството заеми от местния бюджет в общ на размер на 90 хил. лв.

В началото на т.г. общински съвет приема решение да намали капитала на дружеството, като изкара всички направени по-рано апорти, а именно - сгради, земя и оборудване, и стартира процес по ликвидация. Дружеството обаче не е закрито към днешна дата.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар