🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Направихме пробив на пазара в три продуктови направления

Петрана Зайкова - управител на "Тех Индустри България"

Петрана Зайкова - управител на "Тех Индустри България"
Петрана Зайкова - управител на "Тех Индустри България"
Петрана Зайкова - управител на "Тех Индустри България"    ©  Стефан Василев
Петрана Зайкова - управител на "Тех Индустри България"    ©  Стефан Василев
Бюлетин: От Седмото Тепе От Седмото Тепе

Най-важното и интересното от седмицата в Пловдив и региона, през погледа на местната редакция

Визитка

Петрана Зайкова е управител на "Тех Индустри България" - компания, доставчик на машини, технологии и индустриална химия за промишлеността. Зайкова е експерт с над 12 години опит в сферата на металообработката и автомобилната индустрия.

Портфолиото на "Тех Индустри България" е много широко и за по-малко от 10 години вие се утвърдихте като доставчик на продукти, решения и услуги за различни индустриални сектори. Кои свои пробиви на пазара смятате за най-важни и успешни за този период, кои са приоритетните направления за бизнеса ви?

- ех Индустри" е компания, която оперира в много интересна пазарна ниша, свързана с индустриалното почистване на детайли и повърхности. Дори смея да твърдя, че ние създадохме тази ниша на българския пазар, забелязвайки липсата на основни технологии и познания. Продуктите и решенията, които доставяме, намират приложение в металообработването, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето, сервизната дейност, оптиката и електрониката. Три са продуктовите направления, с които направихме истински пробив на пазара. Първото е свързано с технологията ни на химично ецване и паивиране на изделия от неръждаема стомана. Второто направление са нашите машини и химикали за обезмасляване на прецизни детайли след механична обработка. И третото направление са технологиите за дезинфекция на повърхности с UVC светлина. Вече имаме клиенти с производства, в които през годините сме внедрили всичко от гореизброените технологии, като по този начин сме допринесли за решаване на ключови предизвикателства, свързани с качеството на продукцията и безопасната работа.

Трансферът на иновации и нови технологии е едно от най-силните предизвикателства пред фирмите днес за модернизация на тяхното производство, за повишаване на качеството и конкурентоспособността им. Как вие, с предлаганите от вас съоръжения и услуги, допринасяте за ускоряването на този процес?

- За разлика от други доставчици ние не изчерпваме нещата с доставяне на машина, пускане в експлоатация и обучение на персонала. Имайки стабилни експертни познания и опит, ние помагаме на клиента да си подобри редица процеси по веригата. Клиентите се допитват до нас постоянно с различни въпроси и ние продължаваме да ги консултираме. Свързваме и клиенти помежду им, за да си обменят опит, и като цяло се стараем да предадем максималното от добрите практики.

Какви са вашите впечатления - готови ли са българските фирми да инвестират както в технологично обновление, така също в обучение, повишаване на знанията и квалификацията на работниците си за новите технологии?

- Производствата в България, които са експортно ориентирани, са изправени пред все по-нарастващи изисквания за качество и срок на доставка. Доскоро много операции, особено в металообработването, бяха извършвани на ръка, в съоръжения с пряк достъп на работника до химикали и други вредни въздействия. В момента наблюдаваме обаче усилено търсене на автоматизирани решения, заместващи технологии, обучения и обмяна на опит. Това ме радва много, защото вече идва време да реализираме проекти, които наши клиенти отлагаха с години - било от недоверие в технологията или машината, било поради колебание да се инвестира. Но след пандемията, и в условия на трудности с намиране и задържане на персонал, вече много по-лесно отваряме темата с клиентите за обучения и инвестиции в автоматични линии, екологични продукти и UVC дезинфекция.

Освен че сте представители за България на водещи световни производители, вече предлагате на пазара и собствени технологични разработки. Към кои сектори и продукти насочвате развойната си дейност?

- В новата ни производствена база в Пловдив проектираме и произвеждаме машини за измиване на части от металообработката, както и модули за дезинфекция с UVC светлина. Стартираме с малки стъпки в тази посока, за да можем да предлагаме и индивидуални проекти там, където машините и решенията от основното портфолио не са достатъчни.

Как с машините и технологиите, които предлагате, отговаряте и помагате на клиентите си да отговорят на изискванията на зеления преход, за по-екологична икономика, за използването на чиста енергия?

- Селектирали сме такива продукти и технологии, които да са в съответствие с всички български и европейски изисквания за безопасност на работното място, ниски нива на шум, минимална експозиция на работника към химични вещества и смеси, нулеви емисии и ниска консумация на ел. енергия. Освен това събираме, извозваме и регенерираме отработени обезмаслители от машините, които клиентите ни използват. По този начин сме част от затворен цикъл на употреба на ресурси.