Енергийният вампир на Европа
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Новите визи

Енергийният вампир на Европа

Въпреки подобрението през последните години, все още се представяме най-зле от всички страни членки на ЕС.

Енергийният вампир на Европа

България е най-енергийно интензивна и най-замърсяваща в ЕС

Ивайло Станчев
13595 прочитания

Въпреки подобрението през последните години, все още се представяме най-зле от всички страни членки на ЕС.

© Николай Дойчинов


Темата накратко

- Икономиката на България остава най-замърсяващата в общността.

- България има потенциал да е лидер на пазара на електроенергия в Югоизточна Европа, но има спънки.

- Създаване на енергиен съюз напредва, но все още има големи разлики между страните членки.
Автор: Капитал
Автор: Капитал

Ето факт: за създаването на всеки 1000 евро от брутния вътрешен продукт на България се консумира рекордно за ЕС количество енергия и се отделят повече въглеродни емисии, отколкото във всяка друга страна членка. Мерките за енергийна ефективност и навлизането на чисти източници през последните 15 години са подобрили значително нещата, но страната продължава да има енергийно най-интензивната и най-замърсяващата икономика в съюза.

Това са само част от множеството изводи в третия доклад за състоянието на енергийния съюз, който Европейската комисия публикува в края на ноември 2017 г.

Първичната енергийна интензивност на България (тонове нефтен еквивалент за единица БВП) според документа е намалена с повече от 25% в периода 2005 - 2015 г. и с почти 40 на сто за последните 15 години. В същото време БВП е нараснал с 28% (по цени от 2010 г.), докато първичното енергийно потребление (общо потребление в абсолютна стойност) е спаднало само с 5 процента. "Като се има предвид това, България остава енергийно най-интензивната икономика в ЕС, при това с голяма разлика", пише още в доклада.

Надолу, но недостатъчно

Преди 20 години, когато започват статистическите отчети, България е най-енергоемката икономика в Европа. Тогава за създаването на 1000 евро от БВП са се изразходвали 951 кг нефтен еквивалент (н.е.). Най-близо по този показател е била Сърбия с 892 кг н.е. Трета по интензивност на икономиката през 1996 г. е Литва със своите 606 кг н.е. за 1000 евро от БВП.

ЧИСЛА

18.5 млн. т нефтен еквивалент

Брутното вътрешно потребление на енергия в България през 2015 г. - с 4% повече спрямо предходната година.

12.1 млн. т нефтен еквивалент

Производството на енергия в страната - най-високо от 1990 г. насам.

49.2 тВч

Генерираната електроенергия през 2015 - най-голямата стойност за последните 27 години.

С въвеждането на мерките за енергийна ефективност и промяната в индустрията през следващите години до 2009 г. потреблението на енергия у нас непрестанно намалява, като интензивността стига до 464 кг нефтен еквивалент. Оттам насетне обаче няма ясно изразена тенденция. За 2010 и 2011 г. има ръст на енергийната интензивност, следващите две години е отчетен спад и после, за 2014 и 2015 г., отново се тръгва в негативна посока.

Последните актуални данни на Евростат за 2015 г. сочат, че България се нуждае от 448.5 кг н.е., за да произведе 1000 евро от БВП. Това е значителен спад, но все още изоставаме значително от средното ниво - 120 кг н.е.

През 2016 г. България е генерирала 58.9 млн. т еквивалент на въглеродния диоксид (CO2eq). Тук освен CO2 се включват още метан, азотни оксиди и перфлуоровъглерод. Въпреки че страната ще постигне целите за 2020 г. (най-вече заради базовата година - 1990 г.), страната остава най-замърсяващата, когато вредните газове се съпоставят с произведения БВП. През 2016-а показателят е бил 4.3 пъти по-висок от средния за ЕС.

Разпределени на глава от населението обаче, вредните емисии са под средното за ЕС ниво от 8.7 кг CO2eq.

Тайното оръжие: санирането

До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18.46 млн. на 16.87 млн. тона нефтен еквивалент. Това е предвидено в актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г., който Министерският съвет прие на 20 декември миналата година. Ако това се случи, след три години първичната енергийна интензивност на страната ще е с 41% по-малко спрямо тази през 2005-а.

За да стане това обаче, България трябва да спестява годишно енергия в размер на 716 хил. тона. Това е над два пъти повече от сегашния темп. Отчетът за 2016 г. сочи, че за периода 2014 - 2016 г. са направени икономии от по 303.8 хил. тона нефтен еквивалент.

Ключът според правителството е в санирането. Като част от плана за действие беше одобрен и план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и охлаждани държавни сгради. Предвижда се всяка година да се реновира 5% от разгънатата застроена площ на сградите, като се очаква това да осигури спестяване на енергия в размер на 10.26 хил. тона нефтен еквивалент и над 12 хил. тона въглероден диоксид. В същото време обновяването на само 1% от разгънатата застроена площ на жилищните сгради ще доведе до годишни икономии на 284 хил. тона нефтен еквивалент енергия и 384 хил. тона въглероден диоксид. Предвидено е още, че търговците с електрическа и топлинна енергия, както и тези с природен газ, течни и твърди горива, трябва да спестяват по 51.69 хил. тона нефтен еквивалент енергия годишно.

Потенциален лидер в региона само ако...

Анализирайки електроенергийната система на България, ЕК прави и някои доста любопитни констатации, пряко свързани с последните събития при търговията с електричество. В доклада се казва, че свободният пазар на ток има проблеми с прозрачността и ликвидността. Посочва се, че те могат да бъдат разрешени чрез изграждането на "наистина силна и независима борса за електроенергия", включваща целия спектър от продукти - от търговия в рамките на деня, през такава за ден напред, до сделки за година напред, както и договори за други деривативни продукти.

Но това не е единственият проблем. "Комбинацията от голям брой продавачи и добре осигурен пазар представлява силен стратегически ресурс, който би могъл да позволи на България да играе водеща роля в югоизточния електроенергиен пазар. Тези предимства обаче се възпрепятстват от сегментацията на пазара на едро. Освен това в регулирания сегмент действа модел с един купувач, чиято квотна система предоставя приоритетен достъп до неконкурентни електроцентрали", се казва още в доклада на еврокомисията.

Енергийният съюз - засега само на хартия

България е само пример за проблемите на енергийния съюз. Почти три години след като еврокомисията обяви целта си за създаване на такъв съюз, все още е налице истинска пропаст между страните членки. Реалността продължава да е далеч от очакванията. Отчитат се значителни постижения, но наред с това се казва, че остават и много пречки, особено в областта на електроенергетиката. Точно затова в края на ноември Европейската комисията прие нова цел - за междусистемна електроенергийна свързаност от 15% през 2030 г. За 2017 г. например България е постигнала едва 7.1% в това отношение, докато целта за 2020 г. е 10 на сто. Надеждите са, че таргетът ще бъде постигнат с реализацията на т.нар. проекти от общ интерес в регионалната група TEN-E за Централна, Източна и Югоизточна Европа за електрическите връзки между Севера и Юга.

Другите европейски цели за същия период са намаляване на емисиите с 40%, повишаване на енергийната ефективност с минимум 30 на сто, поне 27% дял на възобновяемата енергия и повишаване на обвързаността с 15 процента.

Повече от три четвърти от всички нови мощности в енергетиката са на базата на възобновяема енергия, при която има силно изразена тенденция на спад на цените, особено за фотоволтаичните панели и вятърните турбини. По този повод в доклада е записано, че към 2015 г. общността е спестила 16 млрд. евро от внос на изкопаеми енергийни източници благодарение на ВЕИ инсталациите.

Атомна, въглищна и малко по-независима

Енергийният микс на България включва много повече твърди горива (34.1% срещу 16.2%) и атомна енергия (20.5% срещу 13.6%) спрямо средните стойности за съюза. При петролните продукти и природният газ е обратното - 21.6% срещу 34.5% за първите и 13.4% срещу 22% за синьото гориво. При възобновяемите енергийни източници с дял от 10.3% в енергийния микс България е най-близо до другите европейски страни (средно 12.9%).

За периода 2005 - 2015 г. зависимостта от вноса се е понижила с повече от 10 процентни пункта до 35.4%, докато средната стойност на ЕС през това време се е повишила до 51.4 на сто. "Природният газ се осигурява от един-единствен партньор - Русия. От него се доставят и 81.2% от нефта и производните му продукти. В резултат на това в индекса за концентрация на доставките страната е на челните места в ЕС", пише в доклада. На практика Българя внася почти всичките си петролни продукти (100%), природен газ (97%) и черни въглища (94.9%), макар че употребата на последните е доста ограничена.

Тук обаче е важно да се отбележи, че Евростат не отчита вноса на уран и ядрено гориво в енергийните баланси. Като се има предвид фактът, че страната внася 100% от нужните за работата на АЕЦ "Козлодуй" суровини от Русия, а централата осигурява близо една трета от цялото електричество, процентът на зависимост е доста по-висок.

Темата накратко

- Икономиката на България остава най-замърсяващата в общността.

- България има потенциал да е лидер на пазара на електроенергия в Югоизточна Европа, но има спънки.

- Създаване на енергиен съюз напредва, но все още има големи разлики между страните членки.
Автор: Капитал

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

7 коментара
 • 1
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  За да имаш енергия трябва да харчиш енергия.. За да произвеждаш трябва да харчиш енергия. Западните държави не са за пример.. щото там произвеждат пари от нищото. Ако и ние имахме достъп до такова финансиране като тяхното, то и при нас БВП би се вдигнал даже в пъти.. при същата почти консумация на енергия. Просто растежът ще е номинален ;) Но какво от това.

  Икономията.. как беше е майка на мизерията. А що се отнася до санирането - в Германия го обявиха за неефективно харчене на пари на данъкоплатците...

 • 2
  khmerrouge avatar :-|
  khmerrouge

  Едно бързо решение - строим няколко АЕЦ-а, всичкия ток от тях отива да захранва ферми за криптовалути - всичките които имат потенциал за силен растеж, копае се яко, тия правят по над 1000% ръст за година, всичко се превърта и генерира няколко бързи милиарди, които се влагат в интернет и нови ферми и се затваря цикъла.
  Всички университети обуàват само по специалности за за поддържане на мрежи и техника и сме в 23 век без да минаваме даже през 22-ри.

 • 3
  uql26355225 avatar :-|
  Noal


  До коментар [#1] от "
  mickmick
  ":

  Не знам колко е неефективно, след като сметката за ток падна 4 пъти ( от 400 на 100) и е по топло и комфортно.
  Тук май се обърка нещо :)

 • 4
  kdo52372883 avatar :-P
  kdo52372883

  Глупости, соросоидите пак ни клеветят пред чужденците! Нищо от това няма значение - важното е, че имаме стабилност, че ще оправиме роуминга с Македония, Албания и н'ам кой още - и че Вождът на Партията (и Държавата) ежедневно и ежечасно се млящи с Жан-Клод Ван Дам, ъъъ, Юнкер, исках да кажа.

  Стига сте клатили държавата, значи, сега ни трябва единство, кохезия (разбирай - рахат) и каквото беше там още измислила Лилито... И най-вече, мълчание - Падишахът наскоро заръча, не сте ли чули?

 • 5
  kokoto2 avatar :-?
  kokoto2

  Как го изчислявате все пак този БВП?
  Ето един пример: Баничаря Ханс прави банички в Германия, които продава по 1 евро, а баничаря бай Иван прави банички в България, които продава по 1 лев.
  Баничаря Ханс е два пъти по-енергийно ефективен, защото прави продукция за 1000 евро с два пъти по-малко енергия.

  А държавата... тя ще спести повече ако намали администрацията, от колкото от съмнителните икономиии от лепене на пожароопасен стиропор.

 • 6
  kokoto2 avatar :-|
  kokoto2

  До коментар [#3] от "Noal":

  4 пъти не може да ви падне сметката само от изолация. От изолация може да я намалите около 2-2.5 пъти(с около 2000 лева на стая). Останалото може би сте го постигнали с монтаж на климатик.

 • 7
  pascaleto avatar :-|
  pascaleto


  До коментар [#1] от "
  mickmick
  ":

  Super tap


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK