АИКБ настоява Бюджет 2020 да се планира с реформи

Бизнес асоциацията иска минималната заплата да се определя между синдикати и браншови работодателски организации

Ръководената от Васил Велев Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изготвя своите препоръки на база на Средносрочната бюджетна прогноза 2020-2022, публикувана още през април, защото работодателските организации все още не са получили проекта на Бюджет 2020
Ръководената от Васил Велев Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изготвя своите препоръки на база на Средносрочната бюджетна прогноза 2020-2022, публикувана още през април, защото работодателските организации все още не са получили проекта на Бюджет 2020    ©  Юлия Лазарова
Ръководената от Васил Велев Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изготвя своите препоръки на база на Средносрочната бюджетна прогноза 2020-2022, публикувана още през април, защото работодателските организации все още не са получили проекта на Бюджет 2020
Ръководената от Васил Велев Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изготвя своите препоръки на база на Средносрочната бюджетна прогноза 2020-2022, публикувана още през април, защото работодателските организации все още не са получили проекта на Бюджет 2020    ©  Юлия Лазарова

По-малки разходи за вътрешен ред и сигурност и повече за образование. Това са част от препоръките на Асоциацията на индустриалния капитал в България за Бюджет 2020, които бизнес организацията разпространи в очакване скоро да бъде публикуван самият проект.

Успоредно с тези препоръки представителите на бизнеса отбелязват и нуждата от реформи на пазара на труда, в енергетиката, здравеопазването. От АИКБ препоръчват също бюджетните приходи да не се подценяват при планирането, каквато е практиката през последните години, а да се планират по-реалистично, за да не се формират излишъци, които на края на годината се "харчат по усмотрение на правителството за разходи с ниска ефективност". В разходната част пък трябва да има буфери за потенциално влошаване на местната икономическа среда.

Според асоциацията икономическият растеж в България може да достигне между 2.5% и 3% през 2020 г. Фактор за по-ниския растеж са рисковете във външната среда, но и "задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, енергетиката, пенсионното осигуряване, трудовомедицинската експертиза, съдебната система, държавната администрация, електронното управление и сигурността".

Приоритетите на пазара на труда

Безработицата в България пада до исторически минимум, а прогнозите показват, че хората в трудоспособна възраст намаляват. "На практика България не разполага със свободен трудов резерв", отбелязват от АИКБ.

Част от препоръките на представителите на бизнеса са по-бързо нарастване на пенсионната възраст, кампания за връщане на българите от чужбина и намаление на таксите и сроковете за внос на чужди работници. Успоредно с това работодателите настояват в рамките на определен срок да не се изплащат първите три дни от обезщетенията за болнични като мярка за борба с "фалшивите" болнични листове. Платеният отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство и "клас прослужено време" също трябва да се преустановят, счита бизнесът.

Друга болна тема, която бизнесът често адресира, е липсата на механизъм, по който да се определя минималната работна заплата в страната. Сега практиката е правителството да я увеличава както и с колкото прецени, а работодателите искат нивото й да се договаря между тях и синдикати поотделно за всеки бранш. Европейската комисия също отдавна определя практиката за определяне на минималната заплата у нас като нечестна и непрозрачна, като от Брюксел настояват за обективен механизъм, базиран на икономически и социални показатели.

Образование и отбрана

Бизнесът "категорично подкрепя" увеличението на бюджетните разходи за образование, но също така посочва и проблеми. Един от тях е свързан с висшистите - част от тях са с квалификации, които не се търсят. Затова АИКБ препоръчва реформа в образователния сектор, която включва мерки като съкращаване с 40% на финансирания от държавата план-прием в университети, промяна на модела на финансиране на висшето образование, стипендии за дефицитни професии, въвеждане на задължителна лятна практика на учениците в средното образование (особено за тези в професионални гимназии) и други.

"АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност" както като абсолютна стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи", посочват от асоциацията, като подчертават и неизвършените реформи в сектора.