Електронните търгове ще се забавят отново

Преди месец Министерският съвет тихомълком е отложил срока до 15 януари 2020 г. заради местните избори и приемане на бюджета

Системата беше представена в началото на април, но ще заработи частично едва на 15 януари 2020 г.
Системата беше представена в началото на април, но ще заработи частично едва на 15 януари 2020 г.    ©  Цветелина Белутова
Системата беше представена в началото на април, но ще заработи частично едва на 15 януари 2020 г.
Системата беше представена в началото на април, но ще заработи частично едва на 15 януари 2020 г.    ©  Цветелина Белутова

Поетапното преминаване към електронните обществени поръчки трябваше да започне на 1 ноември, но е отложено за трети път. Преди месец Народното събрание тихомълком е приело нов краен срок за старта на т.нар. Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) - 15 януари 2020 г. Това се е случило не с промени в Закона за обществени поръчки, а заобиколно - чрез Закона за изменение и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, внесен от Министерския съвет. Изменението е прието на 10 октомври 2019 г.

Заради изборите

"Въвеждането на платформата като нов инструмент, който съществено се различава от досегашния начин на възлагане е без съмнение сериозна промяна", пише в мотивите към законодателните промени. Това всъщност е една от най-сериозните реформи, които трябваше да се случат през 2019 г., и отлагането ѝ буди известно недоумение.

Причините за това обаче на пръв поглед изглеждат основателни - точно когато възложителите трябваше да се обучават и е-търговете да заработят, течеше суматохата около местните избори и приключването на бюджетния период. А е добре да се даде време на новите кметове и техните екипи да се регистрират и запознаят със системата.

Какво трябваше да заработи от 1 ноември

Електронна регистрация

Електронно обявяване

Електронен подател

Електронна документация

Обмен на информация

Електронна оферта

Отваряне на оферти

Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения

Служебен модул за управление на работните процеси

Електронен каталог

Доклади и отчети

Електронно фактуриране

Няма как да се игнорира обаче фактът, че графика и на бюджета, и изборите беше ясен от месеци, а през април тази година беше решено ЦАИС ЕОП да заработи на 1 ноември. Което повдига съмнението, че тези мотиви са по-скоро оправдание за друго закъснение в процеса.

Отлагане номер 3 на антикорупционната мярка

Поръчката за системата беше обявена още през август 2016 г., но се провали и беше подновена през март 2017 г. Досега крайните срокове за въвеждането ѝ в експлоатация са отлагани два пъти - през юли 2017 г. и октомври 2018 г. Последно бе решено на 1 ноември 2019 да заработят само част от модулите, а цялата система да е напълно готова през 2021 г.

Електронизацията на търговете е важна, защото се очаква да бъде ефективен инструмент срещу корупцията, като увеличи прозрачността в процеса по харченето на публичните средства. Секторът на обществените поръчки концентрира в себе си огромен финансов ресурс - за 2018 г. са обявени процедури за над 17.8 млрд. лева.

Още от Капитал