"Монтажи" ще ремонтира 182 язовира със 186 души персонал

Досега държавната компания е получила 2.5 млн. лв. за частична работа по 7 обекта, като не е ясно е дали ползва подизпълнители

Досега "Монтажи" е свършила работа за 2.5 млн. лв. За ремонт на язовири са предвидени 500 млн. лв.
Досега "Монтажи" е свършила работа за 2.5 млн. лв. За ремонт на язовири са предвидени 500 млн. лв.    ©  Юлия Лазарова
Досега "Монтажи" е свършила работа за 2.5 млн. лв. За ремонт на язовири са предвидени 500 млн. лв.
Досега "Монтажи" е свършила работа за 2.5 млн. лв. За ремонт на язовири са предвидени 500 млн. лв.    ©  Юлия Лазарова

Държавното "Монтажи" е получило договори за ремонт и реконструкция на общо 182 язовира, за които през лятото на 2018 г. правителството отпусна 500 млн. лв. на собственика му - Държавната консолидационна компания (ДКК). В същото време персоналът на дружеството и регионалните му структури в момента е 186 души. Това става ясно от писмени отговори на министъра на икономиката Емил Караниколов на питания на депутатите Крум Зарков и Стефан Бурджев от БСП.

Министърът не дава отговор на въпроса дали "Монтажи" използва подизпълнители или външни услуги. Това обаче не са единствените договори, по които дружеството работи, като само най-актуалният друг ангажимент е спешното изграждане на 13.5-километровия водопровод от Мало Бучино до Перник.

Първите седем

Това, което става ясно от официалната информация, е, че досега са сключени договори за ремонт и реконструкция на общо 182 язовира. От тях с открити строителни площадки са 45 обекта, а реални дейности текат по седем язовира. Те включват "До село" (община Камено), "Мънгови ливади" (Хисаря), "Дорука 2" (Асеновград), "Конска" (Брезник), "Баня 3" и "Панагюрище 1" (Панагюрище) и "Пазар дере" (Угърчин). Общата стойност на тези ремонти е 15.3 млн. лв., като до момента са извършени работи за 2.5 млн. лв.

В процес на възлагане е ремонтът на още 58 язовира. От министерството уточняват, че възложител е ДКК, а изпълнител - "Монтажи". Най-вероятно това е станало на принципа in-house, който позволява едно държавно дружество да възлага на друго дружество със същия принципал поръчки без търг и конкурс. Въпреки това няма публична информация на какво законово основание са възложени ремонтите.

ДКК управлява държавни активи за стотици милиони, а през лятото на 2018 г. беше определена да възлага ремонтите на държавните и общинските язовири, като за целта капиталът й беше увеличен с 500 млн. лв. чрез бюджета на икономическото министерство. ДКК обаче дори няма собствен сайт и гореспоменатите договори с "Монтажи" не са публикувани никъде, включително в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Спорен капацитет

Неясно остава как ще бъдат направени ремонтите на всичките 182 язовира, при положение че в "Монтажи" в момента работят 186 души. В бройка влизат дори хората от централното управление в София, както и териториалните бази на компанията в Плевен, Перник, Карнобат и Девня. Според министерството в 70-годишната си история "Монтажи" е изпълнявало "редица значими проекти в утежнени условия", но истината е, че през последните години дейността му е нищожна.

Сега извън мегапоръчките, които предстоят от компанията майка ДКК, "Монтажи" изпълнява и други договори. Компанията наскоро беше определена като изпълнител на 13.5-километровия водопровод, който трябва спешно да свърже Перник с резервоара при Мало Бучино. В средата на 2018 г. пък друго държавно дружество на ДКК - "Еко антрацит", подписа рамково споразумение с "Монтажи" за рекултивация на стари мини за 120 млн. лв. за срок от 4 години. Парите бяха отпуснати на "Еко антрацит" от бюджетния излишък за 2017 г. Отделно от това от отговора на Караниколов става ясно, че поделението на "Монтажи" в Карнобат изпълнява дейности по 26 поръчки за изработка на метални конструкции, а поделението в Перник - по 40 възложени поръчки за строително-монтажни работи. Като се има предвид капацитетът на компанията, това едва ли може да става без подизпълнители. От министерството обаче не уточняват дали има подписани такива договори. Според Закона за обществените поръчки обаче при инхаус търговете компанията няма право да превъзлага дейностите на подзпълнители.

Отчетът на "Монтажи" за деветмесечието на 2019 г. показва, че приходите й рязко се покачват - до 19.8 млн. лв. от 2.4 млн. лв. година по-рано, благодарение главно на увеличението на незавършеното производство. Компанията обаче продължава да работи на загуба, макар и намаляваща (-782 хил. лв.).

Поверително за язовирите

Въпреки неколкократните опити на "Капитал" да получи информация за това колко от 500-те млн. лв. за язовирите са използвани досега от ресорното министерство не бяха особено кооперативни. Два пъти журналисти изпращат запитвания по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), министърът препраща заявлението по компетентност към ДКК, а от там запазват мълчание. Последното запитване е от 3 декември, като министър Караниколов отговори чак на 29 януари, а законоустановеният срок е 14 дни. Сега се чакат отговори от Ясен Спасов, изпълнителен директор на ДКК.

Частична яснота сега дава отговорът на депутатското питане, след като преди няколко дни тези данни бяха предоставени на сайта mediapool.bg, отново по ЗДОИ. От ведомството твърдят, че информация за язовирите, за които са сключени договори, е публикувана на сайта на министерството, но на практика такава не може да бъде открита. Нещо повече - под самия списък в справката, която е предоставена на депутатите, е написано Confidential (поверително).