България пласира още 200 млн. лв. ДЦК, но интересът намалява

Търсенето на облигациите е с една трета над предложените от Министерството на финансите

От началото на годината общото пласирано количество облигации достига 800 млн. лв. при максимално 2.2 млрд. лв. нов дълг, заложен в бюджета за 2020 г.
От началото на годината общото пласирано количество облигации достига 800 млн. лв. при максимално 2.2 млрд. лв. нов дълг, заложен в бюджета за 2020 г.    ©  Надежда Чипева
От началото на годината общото пласирано количество облигации достига 800 млн. лв. при максимално 2.2 млрд. лв. нов дълг, заложен в бюджета за 2020 г.
От началото на годината общото пласирано количество облигации достига 800 млн. лв. при максимално 2.2 млрд. лв. нов дълг, заложен в бюджета за 2020 г.    ©  Надежда Чипева

В понеделник Министерството на финансите преотвори емисия десетгодишни облигации в четвъртия си аукцион на левови ДЦК за годината и успя да пласира още 200 млн. лв. Доходността продължава да намалява и пада до 0.12%, което е най-ниската стойност, постигната в дългосрочния сегмент. В същото време обаче интересът намалява - подадени са поръчки за 265.8 млн. лв., докато при предходния аукцион на десетгодишни облигации през януари търсенето превиши 2.32 пъти предложените от Министерството на финансите.

Така от началото на 2020 г. общото пласирано количество облигации достига 800 млн. лв. при максимално 2.2 млрд. лв. нов дълг, заложен в бюджета за годината. От началото на годината нетно дългът се свиваше, защото през януари и февруари има струпване над 700 млн. лв. падежи по ДЦК. Сега обаче нетно и номинално задлъжнялостта на страната леко се повишава.

Интересът намалява

Емисията 10.5-годишни ДЦК вече беше преотворена през януари. Тогава правителството успя да пласира 200 млн. лв. при 0.13% доходност, а до аукциона бяха допуснати поръчки за 463.15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие 2.32.

Резултатите от аукциона в понеделник показват, че интересът намалява. Подадените поръчки са за 265.8 млн. лв., което съответства на почти двойно по-нисък коефициент на покритие от 1.33%. По-слабият интерес вероятно идва от пенсионните фондове, които са придобили едва 4.65% от пласираното количество ДЦК, а банките са закупили 92.85%, докато гаранционните фондове и застрахователните дружества не са придобили от облигациите. Традиционно инвеститори, банки и застрахователи предпочитат по-къси облигации, докато пенсионните и гаранционните фондове търсят дългосрочни ценни книжа.

Доходността намалява до 0.12%, което е добра новина за държавните финанси, тъй като дългът е по-изгоден за бюджета. Среднопретеглената годишна доходност от всички подадени поръчки е била 0.14%, но правителството е одобрило само първоначално планираните 200 млн. лв. (от които 13.3 млн. лв. несъстезателни и не участват във формирането на цената) и така на финала се стига до постигнатата 0.12% доходност. Най-добрите оферти са били за 0.05%, става ясно от изявлението на БНБ.

Финансовото ведомство пласира държавен дълг в благоприятен момент - редица държави от еврозоната като Испания и Италия набраха финансиране безпроблемно и при силен интерес. Това е и добър начин за банките да избегнат отрицателната лихва, която плащат, когато депозират излишната си ликвидност в БНБ.