ВиК под водата

Загубите на вода във "ВиК Добрич" са сред най-високите в страната - около 80%

ВиК под водата

Проблематичната история на "ВиК Добрич" е пример за лошото управление на водите у нас

Мила Чернева
5743 прочитания

Загубите на вода във "ВиК Добрич" са сред най-високите в страната - около 80%

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • "ВиК Добрич" е пример за провала в управлението на водите: огромни загуби на вода, десетки милиони дългове и раздути разходи.
 • Назначенията на управляващите дружеството се случват без проведени конкурси, като управител е бил дори осъден за кражба на тръби.
 • През годините шефовете сключват неизгодни договори за скъпи коли и консултантски услуги, а състоянието на дружеството продължава да е лошо.

В продължение на месеци, от лятото на 2019 г. поне до февруари тази година, селата край Добрич - Бранище, Плачи дол, са на воден режим. Той обаче е неофициален. Водата спира вечер и сутрин се пуска, разказват жителите. По думите на кмета на Бранище Димитър Димитров пред БНР помпената станция "Батово" се спира между 10 вечерта и 7-8 сутринта. Управата на "ВиК Добрич" обаче отрича.

Това далеч не е единственото място в страната с проблеми с водоподаването, но пък състоянието и историята на местното ВиК дружество са показателни за начина, по който се управляват водите у нас. Десетки милиони дългове, високи загуби на вода, амортизирана инфраструктура, странни сделки за скъпи коли и непрестанна смяна на управлението, но без ефект - всичко това бележи съдбата на "ВиК Добрич" от години и е рецепта за провал. Изходът засега не е ясен, тъй като принципалът - регионалното министерство, не предприема съществени мерки, за да подобри управлението на дружеството.

Малко пари, малко вода

През 2016 г. фирмата се преобразува и от дружество с ограничена отговорност става акционерно дружество, като акционери са Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с 75% дял и "ВиК Бургас" с 25% дял. Бургаското водоснабдително дружество е дало заем от 3 млн. лв. на добричкото и вместо да си го върне, става съсобственик. От протокол на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) през май 2017 г. става ясно, че "ВиК Добрич" не е обслужвало редовно задълженията си към МРРБ и "ВиК Бургас".

Финансовото състояние на дружеството е повече от притеснително. От интервю на изпълнителния директор Саркис Караджиян пред БНР става ясно, че то има дългове от над 30 милиона лева както към Басейновите дирекции, така и към "ВиК Бургас". Дружеството е с отрицателен капитал и просрочени задължения към НАП. Видно и от финансовите отчети, най-големият разход е за електроенергия. Запознат източник коментира, че това е може би единственото дружество в България, в което разходите за ток през годините са половината от оперативни разходи.

Според бизнес плана за "ВиК Добрич", подаден в КЕВР, загубите на вода по мрежата са сред най-високите в страната - около 80%. От репортаж на БНТ за непрестанните аварии и режима в добричкия район става ясно, че причина за тях е и магистралният водопровод, който е на 70 години и е силно амортизиран.

Същевременно цената на водата е сред най-високите в страната - 3.46 с ДДС. Сред основните причини за нея са разходите за електроенергия, тъй като водата в региона се добива и доставя чрез помпи. Проблемът с електроенергията може да се реши, ако се намалят експлоатационните разходи и не се изпомпва толкова вода, а се ползват други източници. Вариант е използването на ВЕИ за собствени нужди. Повече ток се използва и заради високите загуби. Добрата новина е, че град Добрич е зониран, има поглед върху загубите на вода на микрониво, което е предпоставка за тяхното ограничаване. Ако се предприеме засилен контрол върху големите потребители като хотели и болници, също може да има положителна промяна. Ръководствата, както и принципалът обаче досега, изглежда, не работят активно в тази посока.

В момента се изпълнява и голям европроект за водната инфраструктура за почти 110 млн. лв. По официални данни той трябва да намали загубите на вода с около 13%, когато бъде завършен, а това трябва да се случи до 2024 г. най-късно.

Луксозни коли, крадени тръби

Историята на това "ВиК Добрич" е интересна и от редицата съмнителни ходове в управлението му. Например през 2015 г. дружеството сключва неизгоден договор за луксозен джип VOLVO XC60. Цената в брой е близо 49 хил. евро с ДДС. Договорът е за оперативен лизинг за 48 месеца с вноска 925 евро на месец, като обаче след изтичането на договора, автомобилът се връща на лизингодателя. От протокол на заседание на КЕВР през май 2017 г. става ясно, че регулаторът смята, че договорът е "икономически неизгоден, тъй като се правят високи разходи през периода на лизинга и след приключване на договора активът се връща на лизингодателя". В онзи момент дългът на "ВиК Добрич" е близо 36 млн. лв. По това време изпълнителен директор е Петър Калчев.

От протокола на КЕВР става ясно още, че има и неоснователно високи разходи по юридически и консултантски хонорари. "В доклада е посочено, че за юридически услуги дружеството е платило 53 хил. лв. Ремзи Осман е юрист, член е на Софийската адвокатска колегия и знае, че това е сума за много, много тежки дела. Р. Осман би искал да види тези договори", пише още в протокола от събранието на членовете на регулатора. Друг член на КЕВР, Ивайло Касчиев, уточнява, че някои от тези хонорари вероятно са за обжалване на решения именно на КЕВР. "Дружеството е било с друго ръководство, като действията, които са били извършвани, са били в компетенциите на неговия управител и не са съгласувани от МРРБ. Законът предвижда при доказване от компетентните органи на неправомерни действия на длъжностни лица същите да бъдат санкционирани. Към настоящия момент дружеството е акционерно, като оперативното му управление от Съвет на директорите и прокурист, който го представлява, е предпоставка за вземането на законосъобразни и целесъобразни управленски решения", отговориха от МРРБ, когато бяха попитани за коментар по тези случаи. Фактът, че министерството все пак е принципал и не е проследило тези събития, обаче е притеснителен.

По-рано, през 2012 г. и след това през 2013-2014, управител на "ВиК Добрич" е бил Юлиан Иванов. Той е назначен от регионалния министър Лиляна Павлова след поредната криза със спирането на тока и съответно на водата в Добрич. Иванов получава поста въпреки противоречивото си минало - през януари 2009 г. той е осъден за това, че докато е ВиК шеф в родния си град Тервел, през 2007 г., е откраднал тръби на стойност 500 лв.

Не липсват и партийно обвързани назначения. Например между август 2018 г. и декември 2019 г. в управлението на "ВиК Добрич" е Детелина Николова, която в три последователни мандата, от 2003 до 2015 г., е била кмет на Добрич - първо издигната от НДСВ, а после - от ГЕРБ. След това тя става областен управител. Впрочем ВиК дружеството и областната администрация явно редовно си разменят кадри. Красимир Кирилов, който от 2017 г. е областен управител, преди това е счетоводител във ВиК оператора.

През цялото това време МРРБ е едноличен или мажоритарен собственик на капитала, но не изглежда загрижено за дружеството. Според заповед на регионалния министър Петя Аврамова от края на януари представител на принципала в общото събрание на акционерите е Николай Илиев, експерт в дирекция "Търговски дружества и концесии". Запознат източник коментира, че държавата има механизми да управлява, но реално не го прави. През годините не са предприети сериозни оздравителни планове от по-дълго задържалите се ВиК шефове.

Без конкурс, без прозрачност

От края на януари председател на съвета на директорите на "ВиК Добрич" е Тодор Гикински, който също има интересна биография. Самият той казва в интервю пред Дарик радио, че е бил помолен да поеме поста от регионалния министър Николай Нанков, който сега е зам.-министър. Попитани за коментар, от МРРБ обясниха, че "Тодор Гикински е избран за изпълнителен директор предвид неговата професионална компетентност и управленски опит в сферата на водоснабдяването". Преди да дойде в Добрич, той девет години е управител на "Увекс", общинското ВиК на Сандански. В съда в Благоевград срещу него е било заведено дело за изграден незаконен водопровод в село Кръстилци и довеждане на вода с лоши питейни качества. В края на месец май 2017 г. на първа инстанция Гикински е оправдан, но още през април общинският съвет в Сандански го отстранява от длъжност. През август същата година той е назначен в Добрич. А през септември 2019 г. Гикински е отстранен от поста изпълнителен директор на "ВиК Добрич", тъй като Районна прокуратура - Добрич го привлече като обвиняем за това, че е изградил незаконно съоръжение за водоползване от река Батовска. Отстраняването беше с цел той да не повлияе на разследването. Въпреки това Гикински остана в съвета на директорите. Впоследствие съдът отмени мярката за отстраняване от служба, прекрати съдебното производство и върна казуса на прокуратурата. Производството е прекратено след разпит на трима свидетели.

Настоящият управител е Саркис Караджиян, който е кадър на "ВиК Бургас". През януари 2020 г. неясно защо е избран и прокурист на дружеството - Панайот Панайотов, който е вписан в Търговския регистър. "Назначаването на прокурист е правна възможност, съгласно Търговския закон, като е преценено, че по този начин ще се създадат предпоставки за по-добро управление на дружеството. При отпадане на необходимостта от прокурист същият се освобождава с решение на Общото събрание на дружеството", казват от МРРБ . Справка в регистъра от началото на март показва, че освен това Панайотов е едноличен собственик на фирма "ПБС Инвест", която според информация в интернет се занимава с лозарство и продажби на вино.

Още на 13 февруари "Капитал" изпрати въпроси и до "ВиК Добрич", но на 18 февруари оттам отвърнаха по имейл, че им трябват 14 дни, за да подготвят отговори. В крайна сметка до 11 март те така и не бяха изпратени. Прокуристът на дружеството спря да отговаря на телефонни обаждания и съобщения.

Едва през януари 2020 г. е обявен легитимен конкурс за членове на Съвета на директорите, но е прекратен малко след това. "Поради възникнали в дружеството задачи от оперативен характер, налагащи тяхното приоритетно изпълнение от страна на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в МРРБ е преценено, че конкурсът следва временно да бъде прекратен с оглед изпълнението им. Предстои конкурсът отново да бъде открит", отговориха от регионалното министерство.

Темата накратко
 • "ВиК Добрич" е пример за провала в управлението на водите: огромни загуби на вода, десетки милиони дългове и раздути разходи.
 • Назначенията на управляващите дружеството се случват без проведени конкурси, като управител е бил дори осъден за кражба на тръби.
 • През годините шефовете сключват неизгодни договори за скъпи коли и консултантски услуги, а състоянието на дружеството продължава да е лошо.

В продължение на месеци, от лятото на 2019 г. поне до февруари тази година, селата край Добрич - Бранище, Плачи дол, са на воден режим. Той обаче е неофициален. Водата спира вечер и сутрин се пуска, разказват жителите. По думите на кмета на Бранище Димитър Димитров пред БНР помпената станция "Батово" се спира между 10 вечерта и 7-8 сутринта. Управата на "ВиК Добрич" обаче отрича.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  Jivi avatar :-|
  Jivka Koleva

  Такива откачалници са там,че трябва да са всичките в затвора!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал