Правителството успешно пласира 200 млн. лв. петгодишни ДЦК

Доходността се покачи до 0.13%, но резултатите от аукциона показват засилено търсене

Въпреки покачващата се доходност, тестването на пазарите от финансовото министерство може да се брои за успешно
Въпреки покачващата се доходност, тестването на пазарите от финансовото министерство може да се брои за успешно    ©  Велко Ангелов
Въпреки покачващата се доходност, тестването на пазарите от финансовото министерство може да се брои за успешно
Въпреки покачващата се доходност, тестването на пазарите от финансовото министерство може да се брои за успешно    ©  Велко Ангелов

България успя да набере още 200 млн. лв. от вътрешния дългов пазар, като така сумарно от началото на годината пласираните ДЦК достигнаха общо 1 млрд. лв.

Това беше първата емисия след началото на извънредното положение, като доходността очаквано се покачи до 0.13%. Последно през февруари правителството продаде от същите петгодишни книжа при -0.14% доходност, но оттогава пазарите са доста по предпазливи предвид растящите публични разходи за справяне с пандемията и очакваната глобална рецесия. Бюджетът на България също бе ревизиран и вече, вместо да е балансиран, се очаква дефицит от 3% от прогнозния БВП.

Успешен тест

Въпреки покачващата се доходност тестването на пазарите от финансовото министерство може да се брои за успешно. Допуснатите до аукциона поръчки са за 358.3 млн. лв. при предложени 200 млн. лв., което говори за засилено търсене. Тези показатели съответстват на коефициент на покритие 1.79, което е по-високо от постигнатото при последните два аукциона от февруари за пет- и десетгодишни ДЦК.

По данни на Министерството на финансите най-голямо количество са придобили банките - 89%, следвани от пенсионните фондове и застрахователните дружества с по 5.5%. Преди обявяването на аукциона очакванията на дилърите бяха за по-скромно търсене. Вероятно за сравнително големия интерес спомага и мярката на БНБ да предпише на банките да върнат в страната ликвидност, която преди те депозираха при централите си. Сега по принуда свръхликвидността се държи в БНБ при -0.7% лихва, като на този фон закупуването на ДЦК с положителна доходност е примамливо.

По всичко личи, че и финансовият министър Владислав Гованов е доволен от теста, защото малко след обявяването на резултатите беше обявен и нов аукцион за следващия понеделник. Той отново е за 200 млн. лв. но от емисията десетгодишни книжа, която беше пусната миналото лято и оттогава на няколко пъти беше протваряна, включително два пъти тази година.

Подготовка за външните пазари

Ревизията на бюджета предвижда и вдигане на тавана на дълга, който правителството може да поеме, от 2.2 на 10 млрд. лв. При вече пласирания милиард това оставя на ведомството на Горанов възможност да набира още 9 млрд. лв., или 4.5 млрд. евро. Заявката на управляващите е за целта да се излезе и на международните пазари, като се ползва гъвкавата GMTN програма - договор, сключен с няколко глобални банки, позволяващи на правителството по-бързо да пласира дълг навън. За целта и таванът за нея беше покачен - той беше 8 млрд. евро, от които обаче с няколко емисии бяха използвани над 5 млрд. евро. Затова сега лимитът е вдигнат на 10 млрд. евро.

Прибягването до външните пазари е разбираемо предвид по-голямата сума, която се търси, и желанието да се съхрани ликвидност в българските банки. По принцип няма ограничение местните институционални инвеститори да участват и при такава емисия, но тя отваря възможност и за чужди.