Кристалина Георгиева: България при нужда има достъп до новата кредитна линия на МВФ

Страната отговаря на изискванията заради силната си фискална позиция и може да получи до около 1.75 млрд. долара без условия

"България взе правилно решение да ускори пътя към валутния механизъм ERM II", каза Георгиева
"България взе правилно решение да ускори пътя към валутния механизъм ERM II", каза Георгиева    ©  МВФ
"България взе правилно решение да ускори пътя към валутния механизъм ERM II", каза Георгиева
"България взе правилно решение да ускори пътя към валутния механизъм ERM II", каза Георгиева    ©  МВФ

България е между страните, които имат достъп до краткосрочните ликвидни линии на Международния валутен фонд. Това обяви изпълнителният директор на институцията Кристалина Георгиева на брифинг с български журналисти.

Новият инструмент, обявен от МВФ миналата седмица, е насочен към страните със стабилни финанси, които се нуждаят от краткосрочна подкрепа на платежния си баланс. Според Георгиева София отговаря на тези условия. "България сега усеща ползите от фискалната си дисциплина", каза тя, като подчерта, че страната не е поискала подкрепа.

До 1.75 млрд. долара

Според обявените условия за краткосрочните ликвидни линии (Short-term liquidity line - SLL), за разлика от програмите на МВФ, те не са обвързани с изпълнение на условия. Така се разчита да се избегне класическата стигма от прибягването до фонда, особено в по-развитите страни - че той налага политики на правителствата, които често срещат критики. Инструментът е револвиращ и подновяем, което дава възможност при по-продължителна криза да се разсрочи изплащането.

Размерът е до 145% от квотата на съответната държава в МВФ. Конкретно за България, която разполага с 896.3 млн. специални права на тираж (своеобразната валута на фонда - бел. ред.), този таван съответства на около 1.75 млрд. долара, или над 3 млрд. лв. Това дава теоретична гъвкавост и алтернатива за финансиране при стрес на дълговите пазари.

Безпрецедентна за фонда

По оценката на Кристалина Георгиева кризата заради COVID-19 е безпрецедентна от Голямата депресия насам, т.е. за цялата история на МВФ. Според нея освен като дълбочина (-3% ръст на глобалния БВП) тя ще е проблемна и като обхват, тъй като според последните прогнози, представени на пролетните срещи на МВФ, почти няма да има икономика, която да не е в рецесия. Така за разлика от Световната финансова криза през 2008 г., когато остават незасегнати държави, спомогнали за измъкването на останалите, сега случаят не е такъв.

Другата голяма разлика е в степента на неизвестност - все още има пълна неяснота около скоростта на разпространение на вируса, дали няма да обиколи света отново и кога ще има разработено лечение. За сметка на това сега реакцията е много по-мащабна - оценките на МВФ са, че глобално са приложени фискални мерки за 8 трлн. долара и още 6 млрд. долара монетарни мерки от централните банки, без в последното число да се включват и заявки (например от Федералния резерв и ЕЦБ) за безгранична ликвидност.

Досега 103 държави са се обърнали към МВФ за подкрепа, като одобрените в рекордно бързи срокове са 21. Сред тях са и държави от региона като Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и Молдова.

За България очакванията на фонда са за спад на икономиката през тази година с 4% и възстановяване през следващата с 6%. Георгиева похвали рано взетите решителни мерки и за ограничаване на епидемията и за подпомагане на икономиката. "Може да се наложи да се прави и повече. Вземайте тези мерки навреме!", посъветва тя.

Как да се излиза от кризата

Кристалина Георгиева съветва правителствата по света на настоящия първи етап на кризата фокусът на мерките да е в системата на здравеопазването. "Фискалните мерки трябва да бъдат много добре насочени и внимателно обмислени, включително и да са такива, че да могат да бъдат оттегляни", коментира директорът на МВФ.

На следващата фаза трябва много внимателно да се оттеглят ограниченията, като това може да става само когато има масово тестване. Георгиева обрисува примери кога може да се помисли за по-бързо размразяване на бизнеси - например такива, които са в голяма степен автоматизирани или които са в по-малки населени места, което би ограничило повторно разпалване на епидемията. А също и такива, при които ползата за обществото е голяма. "Трябва да сме готови за гъвкавост - мерки може да се въвеждат като танго, крачка напред, крачка назад, когато е нужно", смята Георгиева.

При фазата на същинското възстановяване на икономиките е ключово да не се залитне към протекционизъм и изолация. Тук опасността е да се тръгне по наклонена пътека - по-изолирани, по-бедни, по-популистки и отново по-бедни. Друг ключов аспект на изхода от кризата ще е въпреки повечето дълг да се запази социалната кохезия и да продължат да се адресират области като неравенството. Не трябва да се изоставят и стратегически цели като устойчивото развитие и борбата с климатични промени.

Още от Капитал