Какви заеми за малките и средните фирми ще гарантира държавата

Предвидени са до компаниите да достигнат 4.5 млрд. лв. от бюджета и европейски фондове, основно за гаранции по нови заеми от търговски банки

Премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов представиха финансовите мерки за справяне с икономическата кризатаснимка: Правителствена пресслужба
Премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов представиха финансовите мерки за справяне с икономическата кризатаснимка: Правителствена пресслужба    ©  правителствена пресслужба
Премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов представиха финансовите мерки за справяне с икономическата кризатаснимка: Правителствена пресслужба
Премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов представиха финансовите мерки за справяне с икономическата кризатаснимка: Правителствена пресслужба    ©  правителствена пресслужба

Общо 4.5 млрд. лв. се очаква да бъдат мобилизирани за справяне с икономическите последици от кризата с коронавируса. Това стана ясно при представяне на мерките на правителството, повечето от които вече бяха обявени поетапно, но сега финансовият министър Владислав Горанов даде систематизирано детайли за общите условия, при които фирмите и гражданите ще могат да кандидатстват.

Не цялата сума идва от държавата - ресурсът от бюджета и европейските фондове ще послужи за гаранции, срещу които се очаква банки и фондове да осигурят финансова подкрепа под формата на кредити или дялово участие.

За малките и средните предприятия

Най-голямата сума - 2 млрд. лв., се очаква да бъде осигурена като необезпечени кредити за малки и средни предприятия. Те ще бъдат гарантирани от Българската банка за развитие, за което от бюджета бяха отделени 500 млн. лв., с които беше увеличен капиталът на институцията. Самите заеми ще се отпускат от търговските банки, а целта е да се осигури ликвидност на фирмите.

Максималният размер на кредитите е 300 хил. лв., а срокът на гаранцията е до пет години, като се предвижда гратисен период до 36 месеца.

Подобен продукт ще бъде предложен и от Фонда на фондовете за фирми, които запазват работниците си. Общият бюджет е 170 млн. лв., като с тези средства могат да се гарантират кредити за до 850 млн. лв. от търговските банки.

Максималната гаранция е 3.6 млн. лв. на кредит, което означава, че една компания може да получи най-много 17.6 млн. лв. заем. Срокът на изплащане е 10 години и има възможност за гратисен период. От фонда се ангажират до края на май на сайта им да има списък с банки, през които може да се кандидатства.

Кредити за малки и средни предприятия, както и за средно големи компании ще бъдат предоставяни от Европейския инвестиционен фонд чрез избрани от него банки. Целта е да се осигури временна мярка за подпомагане по време на кризата, като средствата могат да бъдат използвани и за рефинансиране на задължения, които обаче са възникнали преди най-много 60 дни. Общият бюджет е 160 млн. лв., като с него могат да се гарантират кредити в размер до 880 млн. лв. Както и при продукта със субсидирани лихви на Фонда на фондовете, максималният размер на гаранцията на един кредит е 3.6 млн. лв.

Микробизнес и стартъпи

Фондът на фондовете вече обяви и специални микрокредити за предприемачи и самонаети лица с общ бюджет 24 млн. лв. Максималният размер на заемите е 50 хил. лв., а срокът на изплащане е до 10 години, като има възможност и за гратисен период. Специален фокус на този продукт са микропредпирятията, които имат кратка бизнес история и трудно могат да получат стандартен банков кредит, самонаети лица и предприемачи от уязвими групи (хора с увреждания, младежи до 29 години и т.н.). Това реално не е нов продукт за фонда, който и досега го предлага през три посредника - ПИБ, "СИС кредит" и "Микрофонд", така че документи може да се подават при тях.

За стартиращите и иновативните фирми, на които ще се разчита да "задвижат" икономиката след кризата, се предвиждат капиталови инвестиции със среден размер от 800 хил. лв. Те ще се осигуряват от инвестиционните фондове, определени от Фонда на фондовете, а общият бюджет е 150 млн. лв., които вече са разпределени на четири избрани посредника - сега просто ще бъде канализиран приоритетно към засегнати от пандемията бизнеси.

Други средства

Извън средствата за бизнеса общо 418 млн. лв. ще бъдат разпределени през мениджъри на Фонда на фондовете за финансиране на градско развитие. Средствата са насочени към общини и публично-частни партньорства, както и към пряко засегнати сектори като туризъм и транспорт. Максималното финансиране е 40 млн. лв.

Последната мярка е за отпускане на безлихвени кредити на хора, останали без работа заради епидемията, която също вече беше обявена. Едно лице може да получи максимум 4500 лв. заем, който трябва да бъде изплатен в рамките на 5 години. Предвиден е между 6 и 24 месеца гратисен период. Парите се предоставят от дванадесет банки, партньори на Българската банка за развитие, които са пожелали да се включат. Въпреки че предвиденият ресурс е 200 млн. лв., засега заявеният интерес от кредитните институции е за сумарно 170 млн. лв.