Консултантите по европроекти разкритикуваха грантовете за малките фирми

Мярката трябва да се раздели - за фирми по ДДС и за останалите, които да кандидатстват по "бърза писта", смятат от БАКЕП

Грантовете от 3000 лв. до 10000 лв. няма да имат реален ефект върху бизнеса, смятат от БАКЕП
Грантовете от 3000 лв. до 10000 лв. няма да имат реален ефект върху бизнеса, смятат от БАКЕП    ©  Юлия Лазарова
Грантовете от 3000 лв. до 10000 лв. няма да имат реален ефект върху бизнеса, смятат от БАКЕП
Грантовете от 3000 лв. до 10000 лв. няма да имат реален ефект върху бизнеса, смятат от БАКЕП    ©  Юлия Лазарова

Българската асоциация на консултантите по европрограми (БАКЕП) обяви, че схемата за безвъзмездна помощ за малките фирми по програма "Иновации и конкурентоспособност" няма да сработи и по-скоро ще доведе до възможност за злоупотреби от недобросъвестни кандидати. В същото време администрацията ще се задъха от огромния брой проекти, които трябва да разглежда и одобрява.

Най-общо обявеният преди дни механизъм предвижда безвъзмездна помощ от над 170 млн. лв. за микро- и малките фирми за справяне с последствията от кризата, породена от COVID-19. Парите са осигурени от бюджета на оперативната програма, като минималният размер на заявената помощ от дадена фирма може да бъде 3000 лева, а максималният - 10 000 лева.

Според БАКЕП средствата ще стигнат средно за около 25 000 фирми, които администрацията ще трябва да разгледа, одобри, подпише договори и плати до края на юни. "Това означава да се одобряват по над 1100 проекта на ден при кандидати, които не познават документите и ще се налагат допълнителни искания за справки и разяснения", пишат от БАКЕП.

Това предполага капацитет на оценителна комисия от поне 550 души, а сега само 40 имат експертната квалификация и длъжностна характеристика за оценка на проекти, предупреждават експертите.

Засечка

Според асоциацията проблем може да има още при самото кандидатстване. Причината - предвидено е дребният собственик на бизнес да кандидатства през неразбираема за него платформа - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), с формуляри и условия, които са непосилни като съдържание.

Наред с това от малкия бизнес - монтьори, фризьори, собственици на дюкяни, кафенета и др., ще се изисква да се подпише под декларации за статута му по Закона за малките и средните предприятия и по специфичното законодателство за еврофондовете, а при грешки ще трябва да се връща 100% от помощта с лихви при деклариране на неверни обстоятелства.

Проблем според консултантите може да се окаже и това, че грантовете от 3000 лв. до 10000 лв. ще се харчат по преценка на фирмите без конкретизирани допустими типове разходи. В същото време размерът на грантовете не може да има реален ефект за подкрепа на никой производствен бизнес, изтъкват от БАКЕП.

Решение

От асоциацията предлагат редица промени в схемата, като основното от тях е тя да бъде разделена на две. Първата - да бъде за малки и средни предприятия, регистрирани по ДДС, които да получат по-големи грантове за реална подкрепа.

По втората линия пък да могат да кандидатстват малки фирми, които не са регистрирани по ДДС. Грантовете за тях да бъдат до 3000 лв., като за тяхното получаване да се предвиди изключително опростено кандидатстване и одобрение, а администрирането на документите да става "на едно гише".