Доходността по вътрешния дълг се вдига повече от очакваното

Това е причината Министерството на финансите да откаже всички поръчки на последния търг за ДЦК

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Министерството на финансите е решило да отхвърли всички поръчки на аукциона за 5-годишни ДЦК за 200 млн. лв. в понеделник. Поисканата средна доходност е била 0.56%, при положение че на аукциона по същата емисия в началото на април беше постигната 0.13%, а през февруари отрицателна (-0.14%), което е чувствително повишение. Най-вероятно това е и причината за отхвърлянето на всички поръчки - нарастването на разхода за държавата. В съобщение на ведомството се посочва, че решението е взето "отчитайки състоянието на фиска и наличния фискален резерв, както и целта за финансиране при оптимално възможна цена".

Въпреки това представители на пазара изразиха известно учудване за решението, тъй като очакванията им са при предстоящите аукциони на външен дълг да се постигне доста по-висока доходност по облигации с подобен матуритет. Пример за това е и продажбата на евробондове от Унгария през миналата седмица. Една от емисиите там е 6-годишна и беше пласирана при доходност от почти 1.30%.

В понеделник, за разлика от предходните търгове в България, е нямало и несъстезателни поръчки - при тях обикновено играят инвеститори, които не са маркетмейкъри (например застрахователи) и са съгласни да придобият на постигнатата средна цена на аукциона. Това е четвъртият опит за преотваряне на емисията 5-годишни книжа от началото на годината, като след коронакризата доходността, а оттам и разходът за държавата започнаха да се повишават.

Покачването на доходността на държавните облигации е заради по-голямата несигурност и съответно предпазливост на пазарите покрай растящите правителствени разходи за ограничаване на разпространението на COVID-19 и заради влошаващите се очаквания за икономиката през тази година. Не е изключено и някои от местните инвеститори (банки, застрахователни и пенсионни дружества) да пазят ресурс за предстоящата дългова емисия на външните пазари. Поръчките вчера са били за 263.3 млн. лв.

По информация на "Капитал" плановете на правителството са България да излезе на външните пазари през май. Държавата ще използва и четирите международни банки, които управляваха последната й глобална продажба на облигации през 2016 г., за да ръководят пласирането на нови бондове - Citi, JP Morgan Chase, BNP Paribas и Unicredit, твърди Reuters, позовавайки се на двама източници, запознати с процеса. Според агенцията стойността на планираната емисия е над 2 млрд. евро (2.17 млрд. долара).

Донякъде барометър за това какво може да се очаква при тези емисии е Унгария. Страната има същия рейтинг като България от S&P (BBB) и една стъпка по-нисък от Moody's (Baa3). На 23 април Унгария пласира 6-годишни и 12-годишни евробондове на обща стойност 2 млрд. евро при интерес за около 3 млрд. евро. Доходността на аукционите е била съответно 1.28 и 1.84%, като след тях е продължила да се покачва и днес е 1.4 и почти 2%. Банков дилър коментира пред "Капитал", че ако България пласира подобен матуритет, (например 5 години за 2025 г., когато няма други сериозни падежи), то инвеститорите в чужбина биха търсили доходност около 1.10-1.20%. И определя интереса навън все още като слаб.