ГЕРБ и БСП предлагат банкови гаранции и публичен регистър за отпадъците

Левицата настоява за 24-часово видеонаблюдение и данъчни облекчения за бизнеса с боклуци

Въвеждането на гаранции се доказа като ефективен механизъм в борбата срещу сивия сектор, пише в мотивите към предложенията
Въвеждането на гаранции се доказа като ефективен механизъм в борбата срещу сивия сектор, пише в мотивите към предложенията    ©  Надежда Чипева
Въвеждането на гаранции се доказа като ефективен механизъм в борбата срещу сивия сектор, пише в мотивите към предложенията
Въвеждането на гаранции се доказа като ефективен механизъм в борбата срещу сивия сектор, пише в мотивите към предложенията    ©  Надежда Чипева

Два различни проекта за промени в Закона за управление на отпадъците са внесли в Народното събрание депутати от ГЕРБ и БСП. От левицата искат да се въведат банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от вида на боклуците. В момента подобни гаранции има за дейностите, свързани с оползотворяване на черни и цветни метали, както и излязло от употреба електрическо оборудване.

Групата на ГЕРБ пък предлага да се създаде публичен регистър за вноса на боклуци, оползотворяването им, метода, по който ще се случва това, и др. Такава база данни има и в момента към екоминистерството, но тя е със силно ограничен достъп с оправданието, че става дума за чувствителна информация, а и информацията не е систематизирана.

Предложенията на двете партии предстои да бъдат разгледани в отделните парламентарни комисии. Те, изглежда, идват в отговор на направените още през януари предложения за решаването на проблемите с отпадъците от Българската стопанска камара, Асоциацията на рециклиращата индустрия и Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба. Тогава организациите настояха именно за въвеждането на банкови гаранции при извършването на дейности с всички видове отпадъци, които да важат и за търговците на отпадъци.

Гаранция за всички

Депутатите предлагат въвеждането на банкова гаранция в размер на 15 000 лв. за всяко дружество и по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Банкова гаранция се предвижда и за дейностите, свързани с т.нар. търговци или брокери на отпадъци, когато те не включват работи с отпадъци на определена площадка. В тези случаи те ще трябва да плащат по 20 000 лв., става ясно от предлженията.

Самите гаранции ще бъдат безусловни и неотменяеми и ще се издават в полза на министъра на околната среда. Чрез тях банката гарант се задължава при първо писмено поискване от страна на министъра да преведе сумата по сметка на министерството. Гаранция ще се предоставя за едногодишен период, като ще се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението за отпадъци най-малко един месец преди изтичане срока на действието й.

Още мерки

Целта на предложенията е да се въведе еднакъв правен режим за дейностите с всички видове отпадъци, както и за лицата, извършващи търговия и посредничество при сделки с отпадъци, става ясно от мотивите към предложенията в закона.

От БСП предлагат и въвеждането на 24-часово видеонаблюдение във всички площадки. Към настоящия момент тази мярка се прилага само за площадки, на които се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали, както и за лицата, оператори на съоръжения и инсталации за третиране или депониране на битови отпадъци.