НА ЖИВО от 10:00 ч.: Банките и бизнесът

България се изкачва до 60-о място в световния износ

Страната държи водещи позиции на международните пазари за спирачни маркучи, медни пръти и рапица, показва анализ на БСК

Българският износ нараства до 33.9 млрд. долара през 2019 г., което издига страната с четири позиции до 60-о място в световния експорт, показва анализ на БСК, базиран на данни за 233 държави от общата организация на СТО и ООН International Trade Centre (ITC). В левове увеличението на продажбите на български стоки в чужбина е 4% на годишна база, но изчислено в щатски долари, е минимално - едва 0.6% спрямо 2018 г.

Страната остава сред лидерите в световния износ на пазара за спирачни маркучи, медни пръти и профили, рапица. Видимо е и увеличение на пазарния дял в други сегменти като амониев нитрат и видеоигри.

Големите двигатели

Най-значителни са продажбите на българска електроника и електротехника през 2019 г. - със среден годишен ръст от 12% през последните пет години общата стойност се повишава до 3.7 млрд. долара. Горивата остават на второ място с малко над 3.1 млрд., следвани от машини и апарати с близо 2.8 млрд. долара. "Това означава, че българските производители на тези изделия са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици", пишат от БСК. Според изчисленията на камарата суровини и енергоносители формират малко под една трета от българския износ през миналата година.

Въпреки водещото място на машините по-подробна разбивка показва, че най-голяма остава групата на горивата. Най-големи са продажбите на средни и тежки нефтени масла, следвани от леки нефтени масла, а основните пазари за продукцията са Турция, Тунис и Египет.

Добра новина обаче е растежът при (относително) по-малки стокови групи с износ над 100 млн. долара. Тук през последните пет години изпъкват продажбите на машини за обработка на информация с ръст от над 1100%, на биодизел с 869%, на медицински инструменти и машини с 232% и на електрически табла с увеличение от 162%.

Лидер в нишите

От години анализът на БСК включва и пазарите, на които България държи лидерски позиции. През 2019 г. на челно място излизат продажбите на спирачни маркучи с експорт от 223.6 млн. долара, което поставя страната на второ място с дял от 13.2% от световния пазар.

Износът на патешки дроб, където България беше на второ място в света през 2018 г., сега намалява, но страната продължава да държи над една пета от световния пазар с продажби за 9.7 млн. долара.

От друга страна, България печели позиции в други ниши. Като например износ на амониев нитрат, където страната се изкачва от 7-о място в света през 2018 г. до 2-ро с продажби за 120 млн. долара през 2019 г. Интересен ръст е видим и по отношение на видеоигрите, където експорт за малко над 176 млн. долара издига българския дял от 8-о до 4-о място в световния износ.

Зависимост в ключови сектори

Според стопанската камара диверсификацията е едно от предизвикателствата пред българския износ. Въпреки че експортът на страната като цяло получава добра оценка, в някои големи стокови групи е видима силна зависимост от определени държави.

Един пример за това е износът на катодна мед - 60% от общите продажби за над 1 млрд. долара. през 2019 г. се дължат на Китай. Данните за първото тримесечие на тази година визуализират проблема. Когато основният пазар преминава през криза - както беше случаят в Китай при разпространението на COVID-19 през първите месеци на годината, местните продажби се сриват. Според НСИ износът на рафинирана мед под формата на катоди се свива с 43% (48 млн. лв.) през февруари и с 28% (36 млн. лв.) през март тази година спрямо същия период на 2019 г.

Силна концентрация е видима и на други пазари - в продажбите на кабелни снопове (45% за Турция), руди и концентрати от благородни метали (88% за Германия) и електрически велосипеди (48% за Германия и 30% за Белгия).