Според експертиза от 2008 г. край "Алепу" изобщо не е трябвало да се строи

Според експертиза от 2008 г. край "Алепу" изобщо не е трябвало да се строи

Съседният комплекс "Свети Тома" може да има общо с появата на свлачището

Мила Чернева
10899 прочитания

© Dronburgas


"Ако покажете снимките, които ви бях изпратил на свлачището от 2016-2017г., всъщност ще видим там, че природа няма - природата е унищожена от свлачището." Това каза в интервю за bTV в сряда сутрин Ангел Захариев, съдружник в "АиА Архитекти", проектанти на строежа на Шофьорския плаж, и съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.

Това освен, че е доста крайно като изказване, се оказва, че не е и съвсем вярно. Още през 2008 г. експерти правят екооценка на изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Созопол и казват, че човешкото влияние в зоната край "Алепу" нарушава средата и там не трябва да се строи нищо. Също така арх. Захариев обясни пред mediapool.bg, че планираното курортно селище пред укрепителното съоръжение, което се вижда сега, ще е на 6 м от плажа и кота корниз за всяка сграда е 10 метра. Подробният устройствен план (ПУП) за имота е приет преди да влезе в сила Законът за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според който зад плажа не може да се строи имот с над 7.5 м височина. Това уточниха от инвеститора ГБС.

Освен това в свое становище държавното по казуса "Геозащита - Варна" пък намеква, че свлачището, открито след построяването на комплекса на ГБС "Свети Тома", може да е свързано с ВиК системата му.

А Дирекция Национален строителен контрол пък казва, че е спряла строежа на "подпорната среда" още през 2019 г., но без да е отменена тази забрана той все пак е продължен, като дори получава разрешение за ползване от същата тази ДНСК.

Плаж без закони

До тук е ясно, че първият етап на проекта "Алепу вилидж" е укрепване на свлачище, а вторият - строителство на курортно селище. И ако първият е наложителен, то вторият може да е в разрез със закона, който обаче е приет пост фактум. Арх. Ангел Захариев твърди, че според подробния устройствен план на имота може да се строи с височина 10 м. Във връзка с имота заповеди за изменения на ПУП на кмета на община Созопол има в периода 2006г. - 2008г.

Чл. 10 от ЗУЧК гласи, че във въпросната зона А, в която се намира имотът, е допустимо строителство с минимална озеленена площ минимум 70 % и височина до 7.5 м. "Съгласно разпоредбите на §24, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби към ЗИД ЗУЧК "общите и подробните устройствени планове за територията по чл. 3, т.1, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си." Действащият ПУП за имота е от преди влизане в сила на ЗУЧК, съответно при проектиране се приемат показателите по ПУП", уточниха от ГБС, след публикуването на статията.

Още по-интересно става, когато се прочете екооценката на изменението на Общия устройствен план на Созопол от 2008г. Те пишат следното:

При оценка на състоянието на Зоната на Алепу-Аркутино следва да се има предвид, че тя е подложена на значително антропогенно въздействие още през втората половина на 20-и век, продължаващо и до наши дни и преди започването на работата по Общия устройствен план. Тук можем да отбележим ваканционно селище "Дюни", започнато през 70-те години и претърпяло значително развитие пред 90-те, изграждането на буна в залив Аркутино и незавършения, но значителен по размери комплекс "Знаме на мира", новото трасе на пътя Созопол-Приморско и наскоро завършеното ваканционно селище на нос "Хумата".

Около блатото Алепу, което изцяло е в границите на зона "А" по ЗУЧК, се създава буферна зелена зона без застрояване. В равнинната част между хълмистата верига Бакарлъка и блатото всички дерета и водосливи подхранващи блатото, се запазват и защитават със задължителен сервитут за озеленяване. В тези зони не се допуска строителство и дренажни работи.

Препоръките на експертите обаче в крайна сметка не са отразени в ОУП на Созопол. "Министерство на околната среда и водите оформя решение на база на тези препоръки и трябва да отрази бележките. За тези имоти те не са го направили, което е нарушение на директивата. Има тълкувателно решение на Съда на ЕС, което гласи, че може да не се съобразят с експертизата но трябва да се мотивират защо не са. В случая нито са отразени препоръките, нито е мотивиран този отказ", обясни екологът Тома Белев пред "Капитал".

Защо изобщо има свлачище

Реално свлачището става активно след като е построен комплексът "Свети Тома" на нос "Хумата" в непосредствена близост. Той е открит през 2008 г., а през февруари 2009 г. е регистрирано свлачище, става ясно от официални документи. В становището на държавното дружество "Геозащита" - Варна" от януари 2017г. пише следното:

Основни причини за възникването и активността на свлачищния процес е преовлажняване на песъчливо-глинестите седименти, изграждащи терена в дълбочина, от повърхностни води и отнемане на свлечените земни маси от действието на морските вълни. Възможно е влияние да оказват и дрениращите в десния борд и свлачищния вал подземни води с неясен произход. Съгласно картата с хидроизохипси от геоложкия доклад най-високи са водите в близост до х-л "Карина" - сигнал за възможно подхранване с води от ВиК мрежата.

Считаме, че за гарантиране устойчивостта на крайбрежния склон е необходимо:

- да се проектират и изпълнят противосвлачищни и противоабразионни укрепителни мероприятия, отчитащи бъдещото строителство и вертикална планировка в района;

- да се направи ревизия на ВиК мрежата в комплекс "Св. Тома" и районът на свлачището;

- да се регулира повърхностния отток и се отведе надеждно до море.

От ГБС казаха миналата година пред NOVA, че причината да има туристически обект е, за да се изплати укрепването, което струва над 1 милион лева. Сега те коментираха, че препоръката за ревизия на ВиК мрежата е "стандартна практика при обследване на свлачищни процеси". "Ежегодно се извършва профилактика, и мониторинг на всички инсталации и мрежи в комплекса, в това число и на работата на Пречиствателната станция и ВиК мрежата на комплекса. Разполагаме с десетки доклади на независими компании за изправността на ВиК мрежата, които бихме ви предоставили с радост, ако бяхте поискали", пишат от фирмата.

Накратко: там се оформя свлачище след като построяват комплекс на нос "Хумата", те го укрепват, но за да си избият парите, строят и курортното селище.

Попитахме МРРБ дали е направена въпросната ревизия на ВиК мрежата в комплекс Свети Тома, както е посочено в становището на "Геозащита" - Варна от януари 2017г. и кой ще изпълнява мониторинга на укрепителните мерки. Към момента не сме получили отговор. От ГБС обаче изпратиха обяснение по темата, приложено в каре долу.

Още по-скандално е, че по това свлачище се работи още през 2015г. - преди изобщо да има проект за такива дейности, както и да са съгласувани с регионалното минситерство, както е по закон. Съгласуването се случва едва през 2017г. (виж хронологията тук)

Две години по-рано репортаж на bTV показава, че в района на свлачището се извършва дейност. "Тук не се подготвя строеж, свлачището няма да стане част от плаж. Това е частен имот и нямаме нищо общо с него", каза Радослав Котларов, изпълнителен директор на "ГБС Турс" и "ГБС Инвест".

Тома Белев разказа пред "Капитал", че още тогава са засякли, че се извършват изкопни дейности без разрешение. "Те обясниха, че извършвали укрепване. Когато се изнася земна маса, това отваря допълнително свлачището - логично, няма какво да го подпира" обясни той.

Любопитен факт е и, че един от документите, на база на които регионалното министерство разрешава укрепваето, вече не е в архива на ведомството, като това стана ясно, когато "Капитал" го поиска по реда на Закона за достъп до обществен аинформация. Става въпрос за Доклад за извършено инженерно геоложко и хидрогеоложко проучване (ИГХП) от януари 2017 г. Автор на доклада е фирмата "Аква тера консулт".

Според информацията в интернет те са работили заедно с ГБС по други обекти - участъка от "Струма" между Долна Диканя и Дупница, както и "Релсoво пасажерско транспортно съоръжение с въжено задвижване"от с. Белчин до крепост "Цари мали град" възложено от община Самоков. Фирмата консултант е използвала удоствоверение за добро изпълнение именно от "Главболгарстрой" в участие в обществени поръчки.

И накрая - спрян ли е строежът?

Преди дни шефът на ДНСК Иван Несторов коментира пред bTV, че от 14 февруари 2019 г. има заповед за спиране на строителството там, която не е отменена. "Капитал" също попита ДНСК дали междувременно е отменена и дали е позволено продължаването на строежа впоследствие, но засега нямаме отговор. Междувременно е видно от снимки, че по обектът е строено. Освен това укрепителното съоръжение е получило разрешение за ползване от същата тази служба - според регистъра на ДНСК укрепването има акт 16 от 13 февруари 2020 г.

Коментар от ГБС във връзка със становището на "Геозащита - Варна"

"Геозащита - Варна" прави оглед и посочва, като основни причини за възникване на неблагоприятните геодинамични процеси повърхностните води и морската абразия. Плажната ивица е тясна и не осигурява достатъчна защита на лесно размиваемите песъчливо-глинеста седименти, които изграждат бреговия откос. В становището на "Геозащита" ЕООД - Варна е посочено, че няма предпоставки за естественото им прекратяване. За гарантиране устойчивостта на крайбрежния склон е необходимо да се изпълнят ППР и укрепителни мероприятия.

Има последващи протоколи от "Геозащита - Варна" от 03.05.2011г.

С писмо от 2015 г. "Геозащита"-ЕООД Варна информират за резултатите от извършен подробен оглед на терена, и развитието на свлачищните процеси при крайбрежния склон, северно от комплекс "Св. Тома", община Созопол.

В същото писмо "Геозащита" ЕООД - Варна, предупреждават, че при продължаваме на активните свлачищни процеси съществува реална опасност от затрупване на плажната ивица и пътят към "Свети Тома". Потвърдено е заключението, че няма предпоставки за естествено стабилизиране на свлачищните процеси.

С цел започване на процедура за извършване на детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и спазване на изискванията за оценка на актуалното състояние на свлачището, и определяне на обхват на проучване е извършен експертен оглед от представители Геозащита" ЕООД - Варна на 17.11.2016г.

След приключване на сондажните дейности по изпълнение на инженерно-геоложкото и хидрогеоложкото проучване е извършен оглед от Геозащита" ЕООД - Варна на 16.01.2017 г. При него е установено, че в зоната на свлачищния отстъп има ново свличане и потъване на терена по пукнатината, описана при огледа на 17.11.2016 г.

Всички твърдения за умишленото му предизвикване може да определим единствено като нелепи и целящи умишлено подвеждане на обществото.

"Ако покажете снимките, които ви бях изпратил на свлачището от 2016-2017г., всъщност ще видим там, че природа няма - природата е унищожена от свлачището." Това каза в интервю за bTV в сряда сутрин Ангел Захариев, съдружник в "АиА Архитекти", проектанти на строежа на Шофьорския плаж, и съпруг на вицепремиера Екатерина Захариева.

Това освен, че е доста крайно като изказване, се оказва, че не е и съвсем вярно. Още през 2008 г. експерти правят екооценка на изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Созопол и казват, че човешкото влияние в зоната край "Алепу" нарушава средата и там не трябва да се строи нищо. Също така арх. Захариев обясни пред mediapool.bg, че планираното курортно селище пред укрепителното съоръжение, което се вижда сега, ще е на 6 м от плажа и кота корниз за всяка сграда е 10 метра. Подробният устройствен план (ПУП) за имота е приет преди да влезе в сила Законът за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според който зад плажа не може да се строи имот с над 7.5 м височина. Това уточниха от инвеститора ГБС.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


4 коментара
 • SEAL

  Накратко: там се оформя свлачище след като построяват комплекс на нос "Хумата", те го укрепват, но за да си избият парите, строят и курортното селище.

  Тоест, положението е: Абе стройте там, па ше видим, Бойко е с нас

 • 2
  chichka avatar :-P
  chichka

  До коментар [#1] от "Ksharp":

  Фактите! След построяването на Св Тома над този скат имаше тръба с перфорации. Тема на вода овлажни земната маса и тя се смъкна. Снимката е вярна. Но какво ще се строи не смеят да покажат на визуолизация на проекта нито архитект, нито РДНСК, нито Общината. Навсякъде има идеен проект с четири изгледа как ще е завършения обект, с алеи, храстчета, прозорци, тераси.....
  Да видим ще има ли смел журналист да попита за картинката в проекта!!! Има я.

 • 3
  csx30583975 avatar :-|
  csx30583975

  Всичко е напълно законно и не виждам защо не трябва да се строи. Хем ще се укрепи свлачището, което е много опасно, хем може да има модерен комплекс. 2 в 1

 • 4
  tqy1543257928589749 avatar :-(
  Yordan Georgiev

  Колко случайно сега се осетихте добре ,че направиха това укрепване иначе друга песен щяхте да пеете ... и плаж нямаше да има дори ;)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал