Александър Георгиев: Инструментът за подкрепа на бизнеса е готов, чакаме момента да го пуснем

Новият изпълнителен директор на Фонда на фондовете пред "Капитал"

"Ставаме все по-добри, скъсяваме срока до избор на посредник, искаме да стигнем до 6 месеца. Екипът постоянно вдига нивото."
"Ставаме все по-добри, скъсяваме срока до избор на посредник, искаме да стигнем до 6 месеца. Екипът постоянно вдига нивото."    ©  Надежда Чипева
"Ставаме все по-добри, скъсяваме срока до избор на посредник, искаме да стигнем до 6 месеца. Екипът постоянно вдига нивото."
"Ставаме все по-добри, скъсяваме срока до избор на посредник, искаме да стигнем до 6 месеца. Екипът постоянно вдига нивото."    ©  Надежда Чипева

Визитка

Александър Георгиев пое длъжността изпълнителен директор тази година, след напускането на Светослава Георгиева. Той дойде във Фонда на фондовете през 2019 г. от Националния гаранционен фонд към ББР, където също е участвал в развитието на финансови инструменти.

На какъв етап е COVID пакетът?

Инструментът е готов, но прецизираме момента, в който да го пуснем. Ето пример с наши колеги, които имат подобен инструмент, но не го пускат, вие се замислете защо. ЕИФ имат натрупан ресурс от 50 млн. по Jeremie, който също стои на трупчета и чака. В "Капитал" McKinsey казват, че кризата ще продължи три години.

Казвали са ми да бягам от крайни срокове, но да кажем, че до седмица-две можем да го обявим. Анализираме си данните, които постъпват от банките, и правим сметка от 2 до 4 седмици да си подготвят продуктите.

От какво зависи този момент?

Обработваме данните за кредитирането, което постъпва от банките, гледаме в Германия как се забавят темповете на кредитиране. Дори сме предвидили кредити със стара дата, допуснали сме да се включват кредити от 1 февруари, така че ще оберем този момент. Въпросът е чисто икономически.

Продуктът е гаранция на базата на кредит - 80% от размера му. Слагаме на ниво портфейл 25% таван, на кредит не сме сложили таван, но сме сложили на ниво гаранция - 1.5 млн. eвро.

Предвидили сме при две условия клиентът да ползва лихвена субсидия за първите 12 месеца. Едното е, ако той запази и увеличи работните места, а другото е, ако разходът за лихвите надвишава даден процент от общите му разходи.

Тоест според вас няма икономическа необходимост от инструмента?

Не мога да се ангажирам 100% дали има, или няма, но считаме, че е добре да задържим седмица-две.

Как вървят микрокредитите през ПИБ, "СиС кредит" и "Микрофонд" от началото на кризата?

Не мога да дам точни данни, отчетът върви на тримесечие и ще дойде юли. Но този инструмент е труден за изпълнение, защото е натоварен с много администрация. Това не е от нас, а от оперативната програма - изискват се повече данни от нормалното. В банката често се случва кредитният специалист да казва "бе я да ти дам един потребителски кредит". Нищо, че нашият е суперевтин, ресурсът е на нулева цена за банката, лихвата е около 2%. Но има много администрация, те трябва да отговарят на много условия.

Не е ли това основният проблем - бюрокрацията, всичко при вас идва с огромно количество документи?

Фактически е така. Ние сме задължени да правим процедури по ЗОП. Това много, много удължава нашата работа, докато инструментът стигне до пазара. На фона на това не сме на равна основа с международните финансови институции. В момента процедурите вървят между 7 и 12 месеца, което хората по ЗОП казват, че е добра рамка.

На това ли се дължи забавянето при фондовете за рисков капитал?

Да, но не само. Представете си, че на икономика като българската изсипваме огромен финансов ресурс за кратък период от време. И какво се случва? Знаем кои хора могат да го правят в България. Ние сме отворени към експерти от цял свят. Те обаче не идват, малък пазар сме, не сме им интересни.

Законово този бизнес не е прецизиран тук. Ние сме в разговори с КФН, МФ, инициираме промени в законодателството. Давам пример - никъде не е предвиден този процес на увеличаване и намаляване на капитал при инвестиции. Това води до постоянни свиквания на общо събрание, има доста неудобства. Ние даваме възможност да регистрират в други юрисдикции, но те не го правят. Това е хубаво, защото събуждаме тая индустрия тук.

Екипите също така, прощавайте, но имат непрофесионално поведение в доста от случаите. Когато някой бъде избран за фонд мениджър, разпадат се екипи, избираме нови, те пак се разпадат, карат се, това удължава процеса. Поели са един ангажимент, по време на подписването правят други волеизявления. Това удължава процеса по затваряне на фондовете.

Колко са инвестирани от тези фондове досега?

Първите инвестиции са направени през март тази година, 18.9 млн. лв. Инвестирано е в 7 компании от 1.2 до 4.2 млн. В момента гледаме 11 инвестиции, представени от фондовете. Ние гледаме за допустимост според оперативната програма и режима на държавни помощи.

Това е още един слой на бюрокрация?

Да, но това е условието за публичен ресурс, то идва от Брюксел, не идва от управляващия орган или от който и да е. Идва от комисията. И ние строго сме гледани от управляващи органи в този режим.

Нашият посредник, който е избран без ЗОП по "Води", защото са международна институция - ЕБВР, какво правят? Защо закъсняват? Подписали са два договора, трябваше да са вече седем. Те пък срещат трудности от финансовото състояние на ВиК.

Колко време минава от подаването до одобрението?

Трийсет дни. Обикновено го правим по-кратко. Вижте, ние сме обявили това в самото начало. Те са ги прегледали и са решили, че ще го спечелят и ще го раздават. Таксите, които им плащаме, не са никак лоши. Те си имат пайплайн какви компании за колко години ще финансират.

Интервюто взеха Огнян Георгиев и Йоан Запрянов