Заводските цени се понижават с 5.2% през май

Дефлацията в преработващата промишленост достига 7% на годишна база, показва националната статистика

Понижението е най-голямо в преработващата промишленост - цените през май са със 7% под стойностите преди година.
Понижението е най-голямо в преработващата промишленост - цените през май са със 7% под стойностите преди година.    ©  Цветелина Белутова
Понижението е най-голямо в преработващата промишленост - цените през май са със 7% под стойностите преди година.
Понижението е най-голямо в преработващата промишленост - цените през май са със 7% под стойностите преди година.    ©  Цветелина Белутова

Цените в индустрията намаляват за трети пореден месец. През май годишната инфлация в сектора е на минус от 5.2% на годишна база и -1% на месечна, показват данни на националната статистика. Това означава, че е вероятно забавянето на темпа на потребителската инфлация също да продължи, доколкото заводските цени се приемат за сигнал за общата посока на ценовото равнище в страната.

Спад наред

Според числата дефлацията в добивната промишленост в България през май достига 2.2% на годишна база. Единствено добивът на неметални материали и суровини отчита ръст на цените спрямо същия период на миналата година - с 4.2%, докато при добива на метални руди и на въглища понижението е около 3%.

Понижението е най-голямо в преработващата промишленост - цените през май са със 7% под стойностите преди година. Това до голяма степен се дължи на дефлация в производството на основни метали, където един фактор вероятно е медта. През май котировките на цветния метал на международните пазари все още бяха под миналогодишните си стойности. Понижението на цените започна още през януари, когато Китай наложи ограничения на индустрията, за да ограничи разпространението на коронавирус, и достигна дъно през март. Освен основните метали дефлация е видима и при производството на дървен материал и хартия (от 3-4%), изделия от пластмаси и каучук (2.2%). От друга страна цените на производителите на хранителни продукти са с 3.9% над нивото през май 2019 г.

Производството на газ, електро- и топлоенергия е с 0.3% по-евтино спрямо май 2019 г., а на месечна база цените намаляват с 1.4%.

Тенденцията е видима в целия Европейски съюз. Европейската статистическа служба Евростат все още не е събрала данните от всички държави членки за май, но априлските числа показват дефлация от 3.5% в индустрията в ЕС и 3.9% в еврозоната. Наличните данни за май сочат, че понижението на цените е най-силно изразено в Литва, Белгия и Финландия, където дефлацията на годишна база достига съответно 16.3%, 8.9% и 7.4%. Най-големите икономики в съюза - Франция и Германия, също отчитат спад на заводските цени от съответно 3.5% и 1.5% спрямо май 2019 г.