Земеделците могат да кандидатстват за 77 млн. лв. еврофинансиране до края на годината

Земеделците могат да кандидатстват за 77 млн. лв. еврофинансиране до края на годината

Засегнатите от пандемията в сектора ще получат помощи

5240 прочитания

© Цветелина Белутова


Иван Манев

е главен експерт "Европейски програми" в "Елана инвестмънт", член на БАКЕП

Европейското финансиране ще се окаже спасително за редица земеделски стопани в условията на криза заради пандемията. Те имат имат възможност да кандидатстват по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони до края на годината, а отделно засегнатите от кризата стопани и предприятия ще получат помощи.

Инвестиции в земеделски стопанства

В началото на юли започна прием по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства", като крайният срок за подаване на проектите 30 септември 2020 г. За разлика от предходните приеми по тази мярка, този път финансовата помощ е насочена за проекти с инвестиции само в сектор "Животновъдство". Така да се каже, от надбягването за финансова помощ отпадат всички други земеделски производители, включително и тези животновъдни стопанства, които са изразходили поставения лимит от 1 мил. евро за периода 2014-2020, тъй като са кандидатствали и са били одобрени по предходния прием по мярката през 2016 г.

Един от новите моменти по този е прием е, че кандидатите трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Една част от животновъдните обекти в България нямат подобна регистрация, което ги прави недопустими кандидати по процедурата.

Общият бюджет, за който ще се състезават животновъдните стопанства, е в размер на 58.674 млн. лв., като финансовата помощ за един проект е в 50% от общия размер на допустимите разходи по него. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 977 900 лв., като най-общо кандидатите могат да получат финансиране за земеделска техника, необходима за отглеждането на животните, технологично оборудване за самите животновъдни обекти, строително монтажни работи, които могат включват, както ремонт или реконструкция на животновъдния обект, така и изграждането на нов такъв.

Според определените критерии за оценка, предимство най-общо ще се дава на кандидати, които не са големи земеделски стопанства, досега не са получавали подпомагане по тази мярка, собствениците са на възраст до 40 години и предвиждат инвестиции в повишаване на биосигурността в животновъдния обект. Допълнителни точки се дават също, както за инвестиции в необлагодетелствани райони, така и за инвестиции в области, общини или населени места, в които е имало обявено огнище на заразна болест след 1 януари 2014 г. за съответния вид животно. Приоритет получават и кандидати от Северозападна България, сертифицирани биологични стопанства и такива, които създават най-малко едно ново работно място.

Залесяване

От 16 юли до 16 октомври ще могат да се подават проекти по подмярка 8.1. "Залесяване и поддръжка". Финансирането е за физически лица, еднолични търговци, общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.

Съгласно условията кандидатите трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. Физическите лица, едноличните търговци трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, а общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

Ще бъдат финансирани разходи по залесяване с дървесни и храстови видове и поддръжка на залесените площи, което най-общо включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал и транспортирането му; временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали; ограждане на залесената територия, получаване на годишна премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва попълване (презасяване или презасаждане); отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването; превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести.

Общият размер на финансова помощ по тази процедура е в размер на 18.028 млн. лв., а максималният размер на разходите за финансиране на един проект са до 586.740 хил. лв.

Одобрените кандидати могат да получат до 100% от финансирането за проекта.

Проектите по двете процедури могат да бъдат подавани само чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Помощи забизнеса, засегнат от пандемията

Идва и дългоочакваната подкрепа за земеделските стопани и за микро-, малки и средните предприятия, преработващи селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата предизвикана от коронавируса. Помощта е безвъзмездна и се предоставя в три подмерки:

  • За земеделски стопани, извършващи дейност в секторите "Растениевъдство" за култури, които ще се определени в специално приложение (определени видове плодове, зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и декоративни растения), "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и/или "Пчеларство";
  • За земеделски стопани, извършващи дейност в сектор "Растениевъдство" за други култури, различни от тези определени в приложението, които се подпомагат по първата мярка, и/или сектор "Животновъдство" за свине и птици;
  • За микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и признати групи и организации на производители.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума, която се предоставя само по една от трите подмерки, като не се допуска тяхното комбиниране.

Размерът на финансовата помощ по първата подмярка зависи от вида на отглежданата култура и размерът им измерен в хектари или вида на отглежданите животни и техния брой. Например, кандидати, които отглеждат плодове до 1.5 ха ще получат еднократна помощ от 750 лв., тези над 1.5 ха. до 5 ха. - 1700 лв. и така до максимума за плодовете за над 30 ха - 13 500 лв. Максимумът за зеленчуци е 13 500 лв. за 20 ха на открито и над 2 ха оранжерийно производство. "Таванът" за помощи при отглеждане на животни също е 13 500 лв., като броят зависи от вида на отглежданите животни.

По втората подмярка помощта се предоставя за всяко едно лице заето в стопанство, като сумата варира от 30 лв. за кандидати, отглеждащи различни култури от подпомаганите по първата подмярка, 245 лв. за едно заето лице за кандидати, отглеждащи свине и 430 лв. за едно заето лице за кандидати, отглеждащи птици. Максимумът, който не може да бъде надвишен за един кандидат по тази подмярка, е 7 хил. евро.

С третата подмярка ще се подпомагат предприятия, които преработват селскостопански продукти. Финансовата помощ ще е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи/доходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или 270 лв. за всяко едно заето лице. Максималният допустим размер на финансовата помощ по тази подмярка е 50 хил. евро за един кандидат, като всеки от тях трябва да докаже спад в приходите от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20% по данни за периода март - юни на 2020 г. спрямо периода март - юни на 2019 г.

Иван Манев

е главен експерт "Европейски програми" в "Елана инвестмънт", член на БАКЕП

Европейското финансиране ще се окаже спасително за редица земеделски стопани в условията на криза заради пандемията. Те имат имат възможност да кандидатстват по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони до края на годината, а отделно засегнатите от кризата стопани и предприятия ще получат помощи.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата пощаНов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход