Бюджетният излишък превишава 1.7 млрд. лв. през юли

Приходите намаляват с над един милиард, а изпълнението на разходите се бави

Постъпленията от данъци през първото полугодие на тази година са с 820 млн. лв. под същия период на 2019 г., показват разчетите на финансовото ведомство, което вече се ръководи от бившия здравен министър Кирил Ананиев
Постъпленията от данъци през първото полугодие на тази година са с 820 млн. лв. под същия период на 2019 г., показват разчетите на финансовото ведомство, което вече се ръководи от бившия здравен министър Кирил Ананиев    ©  Велко Ангелов
Постъпленията от данъци през първото полугодие на тази година са с 820 млн. лв. под същия период на 2019 г., показват разчетите на финансовото ведомство, което вече се ръководи от бившия здравен министър Кирил Ананиев
Постъпленията от данъци през първото полугодие на тази година са с 820 млн. лв. под същия период на 2019 г., показват разчетите на финансовото ведомство, което вече се ръководи от бившия здравен министър Кирил Ананиев    ©  Велко Ангелов

Бюджетът продължава да е на излишък и през юли. Плюсът нараства спрямо месец по-рано - от 1.6 млрд. лв. до 1.7 млрд. или 1.5% от прогнозния БВП за годината. От предварителните данни на Министерството на финансите към юни става ясно, че положителното салдо се дължи на забавяне при изпълнението на разходите.

Заради обявеното извънредно положение през март правителството ревизира очакванията си за държавните финанси, като заложи 2020 г. да завърши с консолидиран дефицит от 3.5 млрд. лв., или 3% от прогнозния БВП. През юли правителството обяви нов пакет от антикризисни мерки за още 1 млрд. лв., но към момента не е ясно дали това ще наложи поредна актуализация на бюджета.

Сметката към юли

Предварителните данни на финансовото ведомство показват негативния ефект на кризата върху бюджета. Постъпленията от помощи нарастват на годишна база с 375 млн. лв., но данъчните и неданъчни приходи са с 1.1 млрд. лв. по-малко спрямо юли 2019 г. "Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19", пишат от министерството.

Междувременно разходите нарастват с малко над 750 млн. лв. спрямо миналата година основно заради социалните и здравни плащания и разходите за персонала в бюджетния сектор. Въпреки увеличението бюджетът остава на плюс към юли, тъй като разноските на правителството до тук са под 50% от планираните за годината, докато постъпленията приближават 57% от разчетите.

По-малко данъци

Подробна разбивка на държавните финанси към юли ще бъде налична след месец, но последните данни показват, че постъпленията от данъци и осигурителни вноски намаляват с над 600 млн. лв. до 17.06 млрд. лв. към средата на годината спрямо юни 2019 г.

Понижението идва изцяло от данъчните приходи. Постъпленията от ДДС намаляват с 342 млн. лв. на годишна база, а от акцизи - с малко над 300 млн. лв. Минусът при корпоративния данък обаче се свива. След като на 30 юни изтече крайният срок за подаване на данъчните декларации на фирмите и за внасяне на дължимия данък, постъпленията от корпоративни данъци приближават 1.1 млрд. лв., което е с 250 млн. под отчета за първото полугодие на 2019 г.

Ръст е видим при приходите от данък върху доходите на физическите лица - с 4.5% до близо 2.1 млрд. лв., като това се дължи основно на доходите, изплатени по трудови договори. Успоредно с доходите се увеличават и постъпленията от осигуровки - със 149 млн. лв. или с 4% над миналогодишната сума.