Цените в ресторантите растат през юли въпреки понижения ДДС

Годишната инфлация през юли е 1.2%, основно заради по-скъпи храни. На месечна база поскъпват хотелите

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Леко забавяне на темпа на инфлацията през юли до 1.2% на годишна база и ускорение на месечна до 0.5% показват данните на НСИ от наблюдението на потребителските цени в страната. Основният двигател за ръста спрямо миналата година продължават да са храните, както и ресторантьорските и хотелските услуги. На месечна база обаче хранителните стоки, които са с най-голяма тежест в потребителската кошница, отчитат дефлация, докато най-голям ръст има при туристическите пакети.

По-ниският ДДС за заведенията няма ефект за потребителите

На годишна база цените на храните продължават да растат с 5.5%, но темпът им на прираст се забавя спрямо предходния месец показват данните на НСИ. На годишна база обаче подобно на юни статистиката отчита дефлация от 1.4%, като тя се дължи основно на понижението на цените на някои сезонни плодове и зеленчуци. Лек спад има и при свинското месо, чиято стойност се покачваше през последните месеци заради африканската чума, довела до унищожаването на животни в няколко свинекомплекса.

При услугите основният фактор, който дърпа потребителските цени, са ресторанти и хотели. От 1 юли заведенията облагат продажбите си с по-ниска ДДС ставка - 9%, но както се и очакваше, това не се е отразило на крайната стойност на услугата им. На годишна база групата ресторанти и хотели отчита 4% ръст на цените. На месечна увеличението е с 2%, и то при дефлация в цените на хранителните продукти. По-голямата част от този ръст обаче идва от цените на туристическите услуги, които бележат скок на цените от 16% спрямо юни. Услугите по обществено хранене растат съвсем леко на месечна база - с 0.4%.

Измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (където храните са с по-малка тежест), инфлацията в страната е доста по-ниска - 0.4% на годишна база и 0.8% на месечна.