Краят на СУПТО сагата: стотици милиони левове инвестиции на вятъра

Министерството на финансите предлага спорните регулации, които две години тормозят бизнеса, да отпаднат

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Въведените преди две години изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (или накратко СУПТО), които използва голяма част от бизнеса, да отпаднат. Заедно с тях да отпаднат и изискванията към производителите и разпространителите на тези програмни продукти, които вече няма да са длъжни да ги лицензират в НАП. Това са част от промените в Закона за ДДС, които предлага Министерството на финансите.

Ако текстовете бъдат приети и гласувани в парламента, с тях ще се сложи край на една двегодишна сага, в която бизнесът инвестира стотици милиони левове без особен резултат. Ведомството на Кирил Ананиев ще може да направи обещаните още през юли изменения в печално известната Наредба Н-18, с които на практика ще бъдат отменени въведените преди две години куп неясни нови изисквания към фирмите за отчитане към НАП.

Ако това се случи, също така, вероятно много компании ще съдят държавата, защото вече инвестираха стотици, а някои и милиони левове, за да отговорят на тези изисквания.

"Изискванията към СУПТО пораждат затруднения"

"Изискванията към софтуерите за управлението им и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, имаха като последици дълги дискусии между данъчната администрация и бизнеса, неколкократни удължавания на срока за въвеждане на изискванията и установени множество трудности, свързани с тяхното въвеждане и последващо изпълнение", се посочва към мотивите на законопроекта, с които се предлага СУПТО текстовете да отпаднат.

"За изминалия двегодишен период въпреки непрекъснатия диалог с производители/разпространители на софтуери за управление на продажбите и ползватели на същите и приетите множество предложения за прецизиране на разпоредбите, касаещи изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект, все още са налице правила, които водят до противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата", признават от финансовото ведомство.

Те посочват, че поради всички тези съображения - а именно неясни правила и хаос за бизнеса - разпоредбите в Закона за ДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на СУПТО, се отменят.

От бизнеса обаче твърдят, че няма яснота какво се случва с електронните магазини, тъй като от една страна СУПТО-изискванията отпадат, но от друга - регулациите за тях остават. Затова ще е много важно и какви точно ще са промените в наредба Н-18. Тя е подзаконовият нормативен акт, с който се уреждат всички подробни изисквания към софтуерите, в момента е над 260 страници, има над 40 приложения и не е лесно постижима за прилагане дори при най-добро желание от страна на бизнеса.

Паско Пасков, управител на "Степ-Софт" казва, че софтуерните компании ще претърпят загуби, но са щастливи от това развитие. "Защото се отваря път нещата да се направят като хората в бъдеще", допълва той.

Останалите промени в данъчните закони са дребни

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС традиционно са вмъкнати и предложения за изменения на останалите данъчни закони за 2021 г. В тях обаче няма почти никакви други съществени промени. Нов например е срокът за подаване на декларация за промени на авансовите вноски за корпоративен данък - 25 ноември. "По този начин ще се осигури по-голяма предвидимост на данъчните приходи в бюджета, съответно ще се осигури възможност на разпоредителите с бюджет да извършат присъщите си разходи в подходящ срок, както и ще се избегне концентрацията на значителни данъчни приходи от авансови вноски в средата на последния месец от годината и свързания с това кратък срок за уреждане на бюджетните взаимоотношения", се посочва в мотивите.

Както всяка година, истинският дебат по темите за данъчното законодателство ще се случи в парламента. Предвид настоящата криза обаче не е ясно дали няма да бъдат приети и някои кардинални предложения, в стремежа на ГЕРБ да остане на власт.