Патриотите предлагат по-щедро данъчно облекчение за фирмените ваучери за храна

Идеята е лимитът да се повиши на 100 лв. от сегашните 60, а искането е на работодателски организации

Да не се облагат с данък фирмени разходи под формата на ваучери за храна до 100 лв. вместо сегашните 60 лв. Това предлагат група депутати от "Обединени патриоти" начело с Валери Симеонов. Текстовете са внесени между първо и второ четене към законопроекта за изменение на Закона за ДДС. Предложението реално е на работодателски организации, като още преди две седмици Васил Велев от АИКБ заяви, че то е срещнало разбиране от страна на правителството.

Освободени от данъци

Ако предложението на патриотите бъде прието, работодателите ще могат да дават на служителите си ваучери за храна до 100 лв., които са освободени от данък общ доход и осигуровки. Освен това тази сума не се облага и с данък върху разходите, който се дължи от компаниите.

Вносителите изчисляват, че всеки втори работодател ще увеличи сумата на ваучерите за храна, които предоставя на персонала си. Това са около 250 хил. служители, които ще получават 100 лв., а за останалите 300 хил. работещи, които сега ползват вачуери, ще остане сумата 60 лв., се посочва в мотивите. За тази цел годишната квота в бюджета се повишава от 350 млн. лв. на около 500 млн. лв.

Данъчното облекчение ще намали приходите в бюджета, но според вносителите то ще се компенсира от увеличеното потребление, по-висока събираемост на ДДС и изсветляване на икономиката.

По-висок праг за одит

Друго предложение на патриотите е да бъдат увеличени праговете, над които малките компании подлежат на задължителен одит - от 2 на 3 млн. лв. за балансова стойност на активите и от 4 на 6 млн. лв. за нетни приходи от продажбите. Също така отпада и задължението за одит на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции, независимо дали са под праговете. Това е битка, която работодателски организации водят от няколко години, но срещат съпротива от одиторите.

Макар че нормативната уредба за ваучерите за храна е разписана в Закона за корпоративното подоходно облагане, а за одита - в Закона за счетоводството, промените ще минат по бързата писта - през преходни и заключителни разпоредби на проекта за промени в Закона за ДДС. Текстовете влизат между първо и второ четене на законопроекта в парламента и няма да минават през обществено обсъждане.

Това вероятно няма да е последната доза промени - срокът за предложения приключва в четвъртък, 12 ноември. Очаква се също да бъде включена и обещаната от премиера Борисов по-ниска ставка по ДДС (от 20% на 9%) за доставките на храни по домовете.