Агенция "Митници" разкри ново бюро в интермодалния терминал до Пловдив

Старият обект в село Радиново е затворен, тъй като все повече стоки се насочват към терминала на ПИМК

Агенция "Митници" откри ново митническо бюро "Интермодален терминал" край Пловдив, което работи от началото на октомври. Едновременно с това бюрото в село Радиново беше закрито. Причината за преместването е, че все повече стоките за Пловдивския регион, включително и към индустриалната зона на Радиново, влизат и излизат през интермодалния терминал, където от камион се качват на влак или обратно. Концесионер и инвеститор на терминала е "ПИМК рейл", която е част от най-големия автомобилен превозвач в страната - пловдивската "ПИМК холдинг".

"В момента инвеститорите на терминала строят втора железопътна линия с цел съоръжението да работи денонощно през цялата година. Сега в новото ни митническо бюро работят 8 митничари, трима от които в момента се обучават. Искаме да увеличим личния състав с още хора, така че да постигнем 12-часов сменен режим на работа без почивен ден", каза пред "Капитал" Александрина Петрова, директор на Териториална дирекция "Тракийска" на Агенция "Митници". В състава й работят 11 митническите бюра - в Казанлък, Пазарджик, Свободна зона Пловдив, Смолян, Карлово, Стара Загора, Пловдив, Свиленград, Кърджали, Хасково, Интермодален терминал и митническият пункт на пловдивското летище.

С над милиард принос към бюджета

Тракийската дирекция от няколко години внася приходи в републиканския бюджет, които са около 1 милиард лева - от 2017 до 2019 г. те варират между 1.199 до 1.384 млрд. лева. Към август 2020 година приходите от началото на годината са над 900 млн. лева, а в средата на октомври вече са над 1.1 милиарда лева. Ако икономиката на региона запази темповете си, е възможно митническите приходи от единадесетте митнически бюра в региона да надхвърлят 1.2 млрд. лева.

Около половината от митническите приходи тук се формират от акциз от сделки в страната. На територията на шестте области, обслужвани от митническа дирекция "Тракийска", са регистрирани 900 данъчно задължени юридически лица, които се обслужват от отдел "Акцизна дейност". Това са повечето от половината данъчни складове и регистрирани лица в България. Тук са позиционирани едни от най-големите икономически оператори, произвеждащи или търгуващи с акцизни стоки. Стойността само на митата, събрани досега през годината чрез Териториалната дирекция "Тракийска", е 27.6 млн. лева, от ДДС приходите към бюджета са 436.7 млн. лева. Най-нисък е делът на приходите от глоби, санкции и лихви.

"Естествено приходите, макар и със закъснение, отразяват динамиката на икономиката. Слабият туристически сезон доведе до ниски обороти на бирения сектор, съответно и по-слаби приходи от акциз върху пивото през август, един традиционно силен месец за сектора. Известно намаление има при ДДС от внос, но трябва да се имат предвид промените в законодателството, които дадоха възможност за отложено начисляване на данъка върху добавената стойност на някои вносни суровини, както и редуциране на ставката на 9% за определени продукти" - коментира директорът на Териториална дирекция "Тракийска".

В приходите към бюджета от глоби, санкции и лихви отново най-голям е делът на средствата, които се вземат от нарушителите на акцизното законодателство. Там глобите са по-големи - заради неплащане на акциз, за неподадени в срок документи за дължими акцизи и за акцизни нарушения, разкрити след сигнали. Малки приходи митничарите осъществяват и от провежданите търгове за продажба на конфискувани стоки. Най-често това са автомобили. Задържаните автомобили се съхраняват в митнически склад, но много от тях са с неизяснен статут от полицията и прокуратурата. По митнически преценки около 90 на сто от колите са направо за скрап. Важна за икономиката е и една наказателна дейност, извършвана в митниците - унищожаване на подправени маркови стоки. Това е начинът да защитим бизнеса на светло, коментира Александрина Петрова.

Източен внос

Вносните стоки, които преминават най-често през 11-те митнически бюра на Териториална дирекция "Тракийска", зависят от характера и специализацията на икономиката в областите на Южен централен регион. Най-много стоки внасяме от Турция, Китай, Виетнам, руските републики, Южна Корея и Япония. Разбира се, става дума за стоки, подлежащи на обмитяване. Тук не се има предвид вносът от страни - членки на Европейския съюз. Основните вносни стоки са от отраслите промишленост, хранителна индустрия, военна продукция. Най-често военната продукция се дообработва в заводите за оръжия и боеприпаси, добавя се стойност и отново се изнася. Основните експортни стоки, обработвани от митничарите, са метали, хартия, ориз, хладилници, медицинска техника, консерви, необработен тютюн, автомобилни части и дрехи.