Производството отново се забавя през октомври

Сектор авточасти отчита ускорение с ръст от 15.1% спрямо септември и превишава миналогодишните си нива

Докато септември беше белязан от ръст във всички браншове на търговията на дребно, през октомври започват отново да се виждат минуси.
Докато септември беше белязан от ръст във всички браншове на търговията на дребно, през октомври започват отново да се виждат минуси.    ©  Велко Ангелов
Докато септември беше белязан от ръст във всички браншове на търговията на дребно, през октомври започват отново да се виждат минуси.
Докато септември беше белязан от ръст във всички браншове на търговията на дребно, през октомври започват отново да се виждат минуси.    ©  Велко Ангелов

Бизнес индикаторите в страната продължават да се подобряват през октомври, но темпът се забавя, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо предходния месец растежът на промишленото производство и търговията на дребно е минимален, а строителството отчита спад. Съдейки по хода на здравната криза в страната, която се влоши значително през ноември, е вероятно индикаторите да навлязат отново в отрицателна територия през следващите месеци.

Въпреки растежа от лятото през октомври обемът на производството, продажбите в търговията и строителството остава под миналогодишните си стойности, показва националната статистика.

Данните са в синхрон с тези на страните от еврозоната, като очакванията са и там производството също да се забави заради новите ограничителни мерки. И все пак повечето икономисти прогнозират, че щетите за индустрията този път няма да са толкова големи, колкото през пролетта. Движеща сила в търговията пък са онлайн покупките на стоки за дома.

Забавяне в производството

Растежът в промишленото производство се забавя от 2.5% на месечна база през септември на едва 0.2% през октомври. Активността в добивната промишленост намалява с 9% спрямо септември заради по-слаб добив на метални руди. Растежът в преработващата промишленост пък достига едва 1%, а спад на месечна база отбелязват редица браншове като производството на основни метали, на машини и оборудване, на цигари.

Добра новина обаче е, че производството на авточасти се ускорява с ръст от 15.1% спрямо септември и превишава миналогодишните си нива. Като цяло обаче производството в промишлеността отчита спад от 3.9% на годишна база през октомври.

Слаби търговия и строителство

Докато септември беше белязан от ръст във всички браншове на търговията на дребно, през октомври започват отново да се виждат минуси. На месечна база секторът отчита общ ръст от 1.5%, или 2 пункта под отчетеното повишение през септември. Оборотът от продажби на горива намалява с 0.7%, а в универсалните магазини (такива, в които не преобладават хранителни стоки, цигари, алкохол) от двуцифрен ръст през септември продажбите намаляват през октомври с 0.4%.

Единственият бранш, който отчита ускорение на растежа за месеца, е търговията с компютърна и комуникационна техника - от 2.4% през септември на 4.3% през октомври. Общият оборот в търговията на дребно остава с 5.3% под миналогодишното си ниво, показва статистиката.

В строителството понижението на годишна база идва изцяло от частния сектор, който остава с 8.4% под нивото си от октомври 2019 г., докато публичните инфраструктурни проекти са нагоре с 0.5%. На месечна база и двата сектора отчитат спад от около 1.5%. Обхватът на извадката на НСИ включва три четвърти от общата продукция на строителните предприятия в страната.