Световната банка занижава очакванията си за българската икономика

Втората вълна на коронавируса доведе до забавяне на заложения темп на възстановяване през 2021 г. с 1 пр.п.

Очакванията се влошават спрямо лятото в почти всички държави от Централна и Източна Европа заради втората, по-силна вълна на коронавируса от есента, която отново доведе до налагането на ограничения върху икономическата активност.
Очакванията се влошават спрямо лятото в почти всички държави от Централна и Източна Европа заради втората, по-силна вълна на коронавируса от есента, която отново доведе до налагането на ограничения върху икономическата активност.    ©  Надежда Чипева
Очакванията се влошават спрямо лятото в почти всички държави от Централна и Източна Европа заради втората, по-силна вълна на коронавируса от есента, която отново доведе до налагането на ограничения върху икономическата активност.
Очакванията се влошават спрямо лятото в почти всички държави от Централна и Източна Европа заради втората, по-силна вълна на коронавируса от есента, която отново доведе до налагането на ограничения върху икономическата активност.    ©  Надежда Чипева

Световната банка ревизира леко надолу очакванията си за темпа на възстановяване на българската икономика през 2021 г. Докато макропрогнозата от юни показваше ръст на БВП от 4.3%, сега числото се понижава до 3.3%, което е в унисон с нагласите на други местни и международни институции. Очакванията се влошават спрямо лятото в почти всички държави от Централна и Източна Европа заради втората, по-силна вълна на коронавируса от есента, която отново доведе до налагането на ограничения върху икономическата активност. От Световната банка залагат на ускорение на темпа на възстановяване през 2022 г., като в България растежът достига 3.7% според доклада на институцията.

Успоредно на преоценката на растежа на БВП за тази година има такава и за 2020 г. - спрямо юни очакваният икономически спад е ревизиран от -6.2% на -5.1%. Изменението обаче не е изненада - то беше видимо още през октомври в доклад на Световната банка за ефекта на COVID-19 върху човешкия капитал. Тогава експертите посочиха, че подобрението се дължи на по-слабия от очакваното негативен икономически ефект от кризата в България и Европа. Към октомври вече имаше ревизия и на числата за 2021 г., макар и малко по-скромна - тогава от институцията заложиха на ръст на БВП от 3.9%.

Нагласите за региона

Въпреки очакваното ускорение на икономическата активност през тази и следващата година перспективите пред региона остават несигурни. "Растежът може да остане под очакванията, ако борбата с пандемията отнеме повече време, отколкото се очаква, условията за външно финансиране се затегнат или геополитическото напрежение отново ескалира", казват от Световната банка.

По категоризацията на институцията България влиза в общ регион с Централна и Източна, Западните Балкани, Армения, Грузия, Азербайджан, Централна Азия, Русия, Турция.

Според прогнозата на Световната банка регионалната икономика нараства с 3.3% през 2021 г. - темпът е занижен с 0.4 пр.п. спрямо юни заради повторната активизация на COVID-19 и причинените прекъсвания за бизнеса. Близо 75% от икономиките на региона са преминали през ревизия надолу заради бързото разпространение на вируса през последните месеци и повишеното геополитическо напрежение от повторното налагане на ограничения и загубата на контрол на местните власти над пандемията.