Броят на сделките с имоти пада с над 8% в пандемичната година

Свиването в София е 5%. В топ 6 на големите градове най-жив е бил пазарът във Варна, следван от Пловдив, а най-слаб в Русе

Покупко-продажбите на недвижими имоти през пандемичната 2020 г. са с 8.2% по-малко, отколкото през предходната година. По данни на Агенцията по вписванията (АВ) пред нея са изповядани 185 445 сделки при 201 963 през предишните дванадесет месеца.

Данните, предоставени по запитване от "Капитал", отразяват само покупко-продажбите на сгради, части от тях и земя с нотариален акт, които са и преобладаващият тип сделки. Тази статистика не се припокрива напълно с тримесечни данни, в които АВ включва и по-специфични случаи като покупко-продажби с писмен договор, договори за покупко-продажба на наследство, за прехвърляне в изпълнение на дълг и др. Освен това са замъглени и от изповядването на сделки с ново строителство. Както е известно то се случва, когато имотът вече е завършен, макар договорът да е подписан години преди това. Въпреки тези несъвършенства данните са показателни за общата тенденция на пазара.

COVID-ни пикове и спадове

Кривата с броя на сделките в страната през 2020 г. показва най-рязък спад през пролетта. Януари започва с 15.5% повече сделки на годишна база и това е най-високият месечен ръст за годината. През февруари той се забавя и е наполовина - 8.3%. Някои брокери отдадоха тази първонaчална активност и на притеснения, свързани с очакваното присъединяване на българския лев към механизма на обменните курсове ЕRM II.

През трите месеца на извънредно положение, затруднени огледи и изповядване на сделки пазарът се срина. Дъното беше достигнато през април - пълният месец с локдаун, с 55% спад на сделките. През март, в който животът беше затворен само наполовина, отливът е 27.5%. А май, в чиято втора половина мерките бяха вдигнати частично, намалението е 30.7%. Пораженията вероятно щяха да са по-големи, ако секторът не се беше дигитализирал, поне в някои дейности.

Юни беше месецът на наваксването с 6.3% повече сделки в национален мащаб. През юли ръстът се забави до 2.6%. А въпреки традиционния августовски пик през 2020 този месец донесе спад от 4.3%. Възможните обяснения са поне три: мигрантите, които обикновено купуват през летните си ваканции, през тази година се прибраха в страната по-рано. Чуждестранни туристи и купувачи на ваканционни имоти не успяха да дойдат. Освен това през юли и август хората бяха заети да наваксват друго - затворения живот при карантината.

Когато през септември се прибраха от плажовете, планините и селата броят на сделките скочи с 12.9% - най-доброто месечно постижение в COVID-годината. След този месец кривата на пазара вече започна да се движи в ритъма на миналогодишната, но под нейните нива. През октомври сделките се задържаха почти на нивото от 2019, но през ноември и декември намаляха със задълбочаващо се тепмо. През ноември, когато заболеваемостта достигна небивали високи, спадът на годишна база е 7%. Декември, когато вече бяха въведени и ограничителни мерки, той е 7.5%.

Спад се наблюдава в броя на сделките и във всеки от шестте големи града на страната, но в различна степен.

София: Сделките след септември са повече от 2019 г.

Покупко-продажбите с нотариален акт в София през годината са 26 988 - с почти 5% по-малко, отколкото през предходната. Спадът е под средния за страната, но по-голям, от този във Варна и Пловдив и сходен с отлива в Стара Загора.

Годината в София започва силно, но през февруари това е най-слабо растящият пазар като брой сделки сред големите градове. През трите карантинни месеци спадът в София е наполовина по-малък от средния за страната - вероятно защото пазарът е жив, огледите са по-лесни и достъп до нотариални услуги - по-голям. За сметка на това през юни, когато в страната има ръст, сделките в София са на нивото на предходната година, през юли намаляват с 5%, а през август - с 10%. През септември избухват с 20.3%. Оттогава насам въпреки лекия спад през ноември, пазарът сумарно като брой сделки е с около 4% над нивото от предходната година.

Горещо имотно лято вПловдив

Със 142 380 сделки и спад от 4.2% пазарът в Пловдив е вторият най-активен сред големите градове в страната след Варна. Януари е по-слаб (-8.6%) от първия месец на 2019 г., в която градът беше европейска столица на културата. През февруари обаче сделките нарастват със 7.5%. Извънредното положение нанася по-малки поражения от средните за страната. При спад от 55% в национален мащаб през април, сделките в Пловдив са с 49% по-малко.

През юни Пловдив постига най-голям ръст сред Топ 6 (27%). През следващите два месеца резултатите също надхвърлят националните - 16% ръст през юли и 5% през август. С цени по-ниски от София и Варна, градът е притегателен център за хора от цялата страна. Освен това пазарът на къщи около него е много жив.

Въпреки лятната активност през септември сделките също отскачат с 20%, колкото и в София. Това са единствените два големи града с толкова добри резултати. Сделките намаляват през октомври (-11%) и ноември (-8%). През декември активността се възстановява и ръстът е 7%, при спад в сходен размер в национален мащаб.

Варна: Силна година със слаб финал

Варна е най-живият имотен пазар в Топ 6 през 2020 г. Сделките в морската столица са 121 430, което е само с 2.25% по-малко, отколкото през 2019 г.

Годината започва със зашеметяващ размах - 38% ръст на продажбите на годишна база през януари. За сравнение увеличенията в следващите най-успешни градове - София и Стара Загора, са наполовина. През февруари ръстът се забавя до 10.8% - пак над средното за страната. С по-добър резултат е само Стара Загора.

Дори при извънредното положение активността във Варна е над средната за страната. През март броят на сделките намалява само с 13% - наполовина на националния резултат. През април спадът е с 10 пункта по-малък от общия, а през май отливът е 26.3% - най-близо до средния, но все пак под него.

От юни до октомври пазарът във Варна е над нивата от предходната година. През юни сделките са с 26.5% повече на годишна база. Юли и август също са на плюс, а през септември ръстът е колкото общия за страната.

Изненадващо през октомври активността във Варна скача с 13.8%, на фона на стагнация в национален мащаб. От тогава пазарът тръгва надолу - 9% спад през ноември, който се задълбочава до 16.5% през декември.

Бургас: Спад като средния за страната

През миналата година в Бургас са вписани 5913 покупко-продажби. Това означава 8.1% спад в броя на сделките спрямо 2019 г., колкото е и средният за страната.

Годината започва вяло за морския град - спад от 5.5% през януари, и стагнация на нивото на предходната година през февруари. През март отливът е под общия за страната - спадът е само 17%, което е с десет пункта под националния. През април положението (-48.7%) също е по-добро от общото. През май обаче активността намалява с 35% - с около четири пункта под националната.

Възстановяването през юни е слабо - 3% ръст. Най-силният месец за Бургас е юли с ръст от 13%. През август сделките са на минус с 4%, колкото е и средното за страната.

През септември в страната има подем, но сделките в Бургас нарастват само с 4%. През октомври пазарът стагнира, а през ноември отново качва с 4%. Като цяло обаче през тези месеци се движи малко над нивата от предходната година. През декември при новите ограничителни мерки активността се срива с 14.3%.

Стара Загора: Летящ старт и оклюмване на финала

Спадът в активността на имотния пазар в Стара Загора, измерен като брой сделки, е 4.91% - почти идентичен със софийския. През 2020 в града са изповядани 4322 покупко-продажби с нотариален акт.

Годината започва много силно за Стара Загора - с ръст от 20%, който през февруари се забърза до 33% - най-добрият резултат сред шестте големи града. В продължение на тази положителна тенденция спадът през март (-11.4%) е най-малък сред тях. През април и май положението се влошава и спадовете - съответо от 56.4% и 42.7% са по-големи от средните за страната.

През юни повечето градски пазари тръгват нагоре, но този в Стара Загора стагнира с ръст от 0.5%, като по-слаб е само този в София (0.18%) Юли е най-силнията пост COVID-ен месец с ръст на сделките от 18.2%. На плюс са също август (2.6%) и септември (12.97%).

През октомври обаче ръстът се забавя до 1.6%. Стагнацията през ноември е пълна. А през декември активността бележи спад от 15.3% - трето място отзад напред сред големите градове.

Русе: Най-голям спад в Топ 6

Сред шестте големи града на страната най-слабо се представя имотният пазар в Русе. През миналата година там са изповядани 4347 покупко-продажби с нотариален акт. Това е с 12.64% по-малко от предходната година, когато сделките доближаваха пет хиляди.

Януари започва със слаб ръст (4.7%) - най-ниският сред големите градове. През февруари той се забърза до 6.4%, което е повече отколкото в София и Бургас.

Пораженията през март са наполовина в сравнение със средните за страната - спад от 13%. През април отливът е по-голям от общия (58% по-малко сделки), през май е колкото него (29.9%).

След първия локдаун има само два месеца, в които сделките в Русе като брой са повече, отколкото предишната година. Прюз юни, когато пазарът наваксваше, ръстът е 11.9% - с пункт под средното за страната. През септември - ръстът е 5%, доста под общия.

Едноцифрени са спадовете през юли (-7.5% ) и август (-5.5%). През октомври и ноември те вече са двуцифрени - около минус 11%. През декември активността, изразена в брой имотни сделки в сравнение с предходната година, се срива с 25.9%.

Повече сделки в големите градове

През 2020 г. делът на сделките в шестте големи града е 36.64% от всички покупко-продажби с нотариален акт в страната. Това е с над пункт повече спрямо година по-рано, когато делът им е 35.5%. Възможно е това да се задължи на пост-COVID тенденцията на засилен интерес към къщи с дворове в близост до големите градове. Службите за вписвания в тях често покриват и селища в околността.

Вероятно обаче се развива и паралелна тенденция - хора от вътрешността на страната да се насочват към покупки на имоти в големите градове. Брокери разказват, че ако разполагат с достатъчно спестявания българите от чужбина, често предпочитат да купят имот в голям град, отколкото в по-малкия си роден. В големите градове доходите и очакваната доходност са по-високи. В контекста на пандемията вероятно фактор е и по-лесният достъп до качествено здравеопазване.