Икономическата пропаст между София и останалата част от страната нараства

БВП на човек от населението в столицата е със 130% по-висок спрямо втората най-богата област през 2019 г.

Кърджали е една от малкото области, привличащи заселващи се хора, с положителен коефициент на механичен прираст. Голям фактор за това вероятно е бързото развитие на местната икономика и индустрията през последните години.
Кърджали е една от малкото области, привличащи заселващи се хора, с положителен коефициент на механичен прираст. Голям фактор за това вероятно е бързото развитие на местната икономика и индустрията през последните години.    ©  Анелия Николова
Кърджали е една от малкото области, привличащи заселващи се хора, с положителен коефициент на механичен прираст. Голям фактор за това вероятно е бързото развитие на местната икономика и индустрията през последните години.
Кърджали е една от малкото области, привличащи заселващи се хора, с положителен коефициент на механичен прираст. Голям фактор за това вероятно е бързото развитие на местната икономика и индустрията през последните години.    ©  Анелия Николова

В навечерието на кризата с COVID-19 българските местни икономики са по-раздалечени отвсякога. През 2019 г. лидерът по икономическо развитие - София, със своите 38.6 хил. лв. произведен БВП на човек от населението има преднина от 127% пред най-близкия си претендент - София-област (17 хил. лв.), и над 135% пред Варна на трета позиция (с 16.3 хил. лв.) и Стара Загора на четвърта (с 16.3 хил. лв.). Това е най-голямата разлика, откакто са достъпни тези индикатори (2000 г.), с изключение на кризисната 2010, когато разликата беше 137%. За сравнение, през 2018 г. столицата изпреварва подгласника - тогава Стара Загора, с 94% по-висок БВП на човек от населението.

Преди пандемията

През 2019 г. българската икономика расте с номинален темп от 9.2%, а добавената стойност - с 8.7%. До голяма степен увеличението се дължи на 10% ръст на производителността в услугите, от които 6.4 пр.п. идват от столицата, вероятно голям фактор е аутсорсинг индустрията, а 1.9 пункта са разпределени между Пловдив, Варна и Бургас (където са силно застъпени туристическите услуги), Стара Загора, Русе, Благоевград.

С най-силен ръст на БВП на човек от населението отново изпъква столицата с 15.4% над нивото през 2018 г. Но други области също успяват да постигнат двуцифрен темп на повишение. Kато Кърджали с 13.4%, където големият двигател е по-високата производителност в индустрията (с 34% спрямо 2018 г.). Или Пловдив, Смолян, Плевен и Видин, където равномерното разпределение на услугите и промишлеността водят до номинален ръст от над 10% на БВП на човек през 2019 г.

От другата страна обаче са тези, които губят. Докато през 2018 г. Враца излезе на върха с ръст от 20% на БВП, през 2019 г. областта се връща стъпка назад със спад от 13%. Причината - добавената стойност в индустрията намалява от 1.25 млрд. лв. до 892 млн. лв. Тук фактор вероятно е дейността на най-голямата компания в региона - АЕЦ "Козлодуй". Заради местната индустрия спад отчита и икономиката на Стара Загора (с 6.6% надолу е БВП), а Търговище, Ямбол, Кюстендил и Перник отчитат слаб номинален ръст от 2-5%, който в реално изражение може и да клони към нулата.

Как се изчислява БВП по региони

Използваната от НСИ Европейска система от национални сметки (ЕСС 2010) определя начина, по който се изчислява регионалният БВП. В най-общи линии източници на данните са отчетът за приходите и разходите на нефинансовите предприятия и изследването на работната сила.

Изчисляването на регионалната дейност на корпоративните предприятия е по-специфично. Ако фирма извършва дейност в няколко региона, НСИ я разделя на части по вид дейност. Така например, ако компания се управлява от София, но има завод в Хасково, производството се причислява към мястото, където е значителен броят на наетите - тоест към Хасково, където са заводът и работниците на фирмата.