България пласира петгодишни ДЦК при рекордно ниските -0.17% доходност

Интересът е надхвърлил над два пъти предложените облигации за 200 млн. лв.

Правителството очаквано успя безпроблемно да си набави още 200 млн. лв. от вътрешния дългов пазар на втория си аукцион за ДЦК за годината. Нещо повече - доходността по новата петгодишна емисия е не просто отрицателна, но и рекордно ниска: -0.17%. По данни на Министерство на финансите отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки.

Така от началото на годината вече са пласирани книжа за 500 млн. лв., след като преди седмица при голям интерес бяха продадени и 300 млн. лв. десетгодишни облигации. През тази година държавата може да пласира до 4.5 млрд. лв. нов дълг според Закона за бюджета, като не е изключено да има и нова емисия в чужбина.

Завръщане към минусите

България успя да продаде на два пъти петгодишни облигации при отрицателна доходност в началото на миналата година, като при февруарския аукцион тогава беше достигнато ниво -0.14%. След това обаче с настъпването на пандемията и неясните перспективи пред икономиката пазарните условия се затегнаха. В началото на април доходността скочи до 0.13%, а в края на месеца бяха получени поръчки при цена, която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.56%, но финансовото министерство отказа да ги одобри и се оттегли от местния пазар. През септември обаче България успешно набра 5 млрд. лв. от международните пазари, разделени на 10- и 30-годишни емисии.

Така сегашният аукцион е първият от година насам с отрицателна доходност, като тя дори е минимално, с 3 базисни пункта, под тази от февруари 2020 г. Постигнатият резултат съответства на очакванията на пазарните участници, които миналата седмица прогнозираха доходност в диапазона от -0.15 до -0.20%. При търга за десетгодишни облигации доходността беше 0.14%, което е малко под миналогодишните рекорди.

Друго нещо, което отличава днешната емисия, е, че тя е първата с нулев купон, т.е. по нея не се начислява лихва и реално ангажимента на правителството е на падежа просто да върне номиналната сума на облигационерите.

Отново засилен интерес

Към облигациите е имало солиден интерес, като подадените заявления са за 420.4 млн. лв., или 2.1 пъти над предложените 200 млн. лв. От тях 74 млн. лв. са несъстезателни, т.е. инвеститорите са склонни да закупят ДЦК по формираната средна цена. Най агресивните оферти са били за 101.51 лв. за 100 лв. номинал, което съответства на -0.30%

Миналата седмица офертите за предложените 300 млн. лв. ДЦК бяха за 555.65, или 1.85 пъти коефициент на покритие, което означава, че има подобрение и по тази линия.

Отново най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките - 63%, следвани от застрахователните дружества с 24%, пенсионни фондове - 8%, и други инвеститори - 5%.