Пари за бизнеса

По-изгодните заеми

Кои са банките, които отпускат финансиране с по-малко обезпечение и по-ниска лихва

Кредити с гаранции от ЕИФ

Най-активен донор на гаранции по кредити е Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който например миналата година постигна рекорд - с финансирането от него банките могат да натрупат портфейл от над 1.5 млрд. евро. Специално за преодоляване на ковид кризата и благодарение на 1 млрд. евро, отключени по т.нар. план "Юнкер" (Европейски фонд за стратегически инвестиции, EFSI), ЕИФ предостави гаранции за над 2.2 млрд. евро на финансовите посредници в Европа по линия на основните му гаранционни инструменти. През април 2020 г. бяха публикувани и обновените покани за заявяване на интерес от страна на банките и останалите финансови посредници по програмите COSME, InnovFin, EaSI и CCS. Впоследствие кандидатстването по програмите беше удължено до края на юни 2021 г. Параметрите варират за отделните програми, като при някои от тях гаранциите могат да достигнат до 90% от стойността на всеки кредит. По някои от схемите работят и български банки.

Паралелно с това към подкрепа за пострадалия от пандемията бизнес в България се насочват и рециклираните средства по програмата JEREMIE, по която досега в страната с близо 900 млн. евро под формата на заеми и дялови участия са финансирани около 10 хил. компании - върнатите от тях главници и лихви се реинвестират в нов гаранционен инструмент, чрез който до малки, средни и междинни фирми в страната ще достигнат 800 млн. евро. Средствата се отпускат от шест банки - Прокредит банк (България), Обединена българска банка, Пощенска банка, Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк и Банка ДСК, от които се очаква да отпуснат договорения портфейл от 800 млн. евро в рамките на 2-3 години. По инструмента се предоставя оборотно финансиране до 3 млн. евро, като се очаква от него да могат да се възползват около 6000 малки бизнеса. Гаранцията на ЕИФ покрива до 80% по всяка отделна експозиция, а на ниво портфейл таванът е 25% от загубите за банките.

В рамките на 2020 г. ЕИФ е сключил 20 нови гаранционни споразумения с български финансови институции. Общо за годината фондът постигна 10-годишен рекорд в страната, като отключи около 1.8 млрд. евро финансиране за местния малък бизнес, от които 1.2 млрд. евро са по специално разработени в отговор на ковид кризата гаранционни инструменти.

През март 2021 г. беше сключено първото за България гаранционно споразумение по новия механизъм "Европейски гаранционен фонд" (ЕГФ) - с Райфайзенбанк. По него до края на годината банката ще кредитира местния бизнес с 85 млн. евро, като за всеки заем ще бъде предоставена 70% гаранция от ЕИФ. Максималният размер на финансирането за една компания е 7.5 млн. евро. ЕГФ е нов гаранционен механизъм, създаден от страните ЕС в отговор на кризата, чийто общ размер е 25 млрд. евро и трябва да се разпредели през тази година.

Кредити с гаранции от ББР

Още в началото на пандемията правителството даде на държавната банка 500 млн. лв., с които да поеме гаранции по отпускани от търговските банки заеми. Програмата стартира сравнително бавно, девет банки поискаха да работят по схемата, през есента заемите станаха достъпни и за големи дружества и кандидатстването за ресурса беше удължено до средата на тази година. Първоначалните оценки бяха, че гаранциите ще генерират кредити за около 2 млрд. лв. Актуалната информация за вече генерирания портфейл показва скромен интерес - отпуснатите заеми към 20 март са за 180 млн. лв., които са стигнали до около 1300 фирми, т.е. има още много наличен ресурс по програмата. Тя обаче е ограничена във времето и на този етап се предвижда заявления да се приемат до 23 юни. Наскоро беше прието и решение на правителството ББР да може да пренасочва ресурс между антикризисните си мерки, така че вероятно част от сумата да отиде за безлихвени кредити за граждани, чиито доходи са пострадали заради ковид-19, по която вече предвидените 200 млн. лв. бяха практически изчерпани.

Най-общо по заемите компаниите трябва да предоставят по-малко обезпечение (с поне 50%) и трябва да получат по-изгодна лихва (с 0.8% под стандартната). Банката може да им предложи до 36 месеца гратисен период. Компаниите трябва да покажат, че пандемията ги е затруднила: имат спад в оборота след началото на епидемията, неплатени вземания от клиенти и др. Малките и средните предприятия могат да получат до 1 млн. лв., а големите - до 2 млн. за оборотни или инвестиционни цели. Има възможност банките да включат и вече отпуснати по стандартен ред кредити към гаранцията, като така облекчат погасителния план - с по-ниски вноски, гратисен период или разсрочване. Гаранцията на ББР е 6-годишна. Ето и списък на банките, които работят с ББР, както и актуални данни коя колко е усвоила:

Заемите с гаранции от Фонда на фондовете (ФнФ)

Заделеният ресурс тук е най-скромен - 158 млн. лв., и целият вече е разпределен между девет банки (виж таблицата по-долу). Изчисленията на ФнФ са, че тези средства ще генерират кредити за между 670 и 790 млн. лв. Тъй като повечето споразумения са сключени в края на миналата или началото на тази година, а отчитането е тримесечно, няма детайли колко от ресурса е раздаден, но вероятно повечето още е наличен. Всяка банка има година и половина след сключване на договора за раздаване на кредитите.

И тук заемите трябва да са по-изгодни от стандартните. Според споразуменията на ФнФ те трябва да са: "С поне 25% по-добри от тези, които биха предложили банките без гаранция. Облекченията предвиждат задължително по-изгодни лихвени условия и изисквания към обезпечение, но биха могли да бъдат разширени с елементи като изискване за самоучастие, такси, застраховки и т.н." Тук различното е, че фондът поема до 4% от лихвата на допустимите крайни получатели в продължение на 12 месеца, като условието е компанията със заема да не съкращава персонал за периода на субсидията. ФнФ гарантира до 80% от всеки заем, но максимум 25% от портфейла на дадена банка.

За разлика от ББР, където средствата са от държавния бюджет, тук ресурсът идва от ЕС по програма "Конкурентоспособност". Приликата е, че и тук трябва кандидатите да имат ковид трудности, а заемите са оборотни или инвестиционни, но са само за малки и средни фирми.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  kkg1610556258700415 avatar :-|
  Lydia Moon

  Внимание:
  Търсите ли РЕАЛНА ФИНАНСОВА КРЕДИТНА КОМПАНИЯ, която да ви даде заем между 5000 евро и 50 000 000 евро (за бизнес или фирмен заем, личен заем, жилищни заеми, заем за кола, заеми за консолидация на дълга, рисков капитал, заем за здравеопазване и др.)
  Или ви е отказан заем от банка или финансова институция поради една или друга причина?
  Кандидатствайте сега и получете реален финансов заем, обработен и одобрен в рамките на 3 дни.
  LYDIA MOON СЪТРУДНИЧЕСТВЕНА КОМПАНИЯ ЗА КРЕДИТ, ние сме „Международно акредитиран заемодател“, които дават РЕАЛНИ ФИНАНСОВИ КРЕДИТИ на физически лица и компании с ниска лихва от 2% с валидна лична карта или международен паспорт на вашата държава за проверка.
  Изплащането на нашия заем започва 1 (една) година след като сте получили заема си, а продължителността на изплащането варира между 3 и 50 години.

  ЗА НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР И ОБРАБОТКА НА ИСКАНЕТО НА ВАШИЯ КРЕДИТ В рамките на 2 работни дни,
  Свържете се с нас директно чрез този имейл: [email protected]


  Свържете се с нас със следната информация:

  Пълно име:____________________________
  Необходима сума като заем: ________________
  Продължителност на заема: _________________________
  Цел на заема: ______________________
  Дата на раждане:___________________________
  Пол: _______________________________
  Семейно положение:__________________________
  Адрес за контакт:_______________________
  Град / пощенски код: __________________________
  Страна:_______________________________
  Професия:____________________________
  Мобилен телефон:__________________________

  Изпратете заявката си за незабавен отговор на: [email protected]

  Благодаря ти.
  ЛИДИЯ ЛУНА
  Директор.
  ЛИДИЯ ЛУНА КООПЕРАТИВНА КРЕДИТНА КОМПАНИЯ
  Имейл: [email protected]

 • 2
  kkg1610556258700415 avatar :-|
  Lydia Moon

  Внимание:
  Търсите ли РЕАЛНА ФИНАНСОВА КРЕДИТНА КОМПАНИЯ, която да ви даде заем между 5000 евро и 50 000 000 евро (за бизнес или фирмен заем, личен заем, жилищни заеми, заем за кола, заеми за консолидация на дълга, рисков капитал, заем за здравеопазване и др.)
  Или ви е отказан заем от банка или финансова институция поради една или друга причина?
  Кандидатствайте сега и получете реален финансов заем, обработен и одобрен в рамките на 3 дни.
  LYDIA MOON СЪТРУДНИЧЕСТВЕНА КОМПАНИЯ ЗА КРЕДИТ, ние сме „Международно акредитиран заемодател“, които дават РЕАЛНИ ФИНАНСОВИ КРЕДИТИ на физически лица и компании с ниска лихва от 2% с валидна лична карта или международен паспорт на вашата държава за проверка.
  Изплащането на нашия заем започва 1 (една) година след като сте получили заема си, а продължителността на изплащането варира между 3 и 50 години.

  ЗА НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР И ОБРАБОТКА НА ИСКАНЕТО НА ВАШИЯ КРЕДИТ В рамките на 2 работни дни,
  Свържете се с нас директно чрез този имейл: [email protected]


  Свържете се с нас със следната информация:

  Пълно име:____________________________
  Необходима сума като заем: ________________
  Продължителност на заема: _________________________
  Цел на заема: ______________________
  Дата на раждане:___________________________
  Пол: _______________________________
  Семейно положение:__________________________
  Адрес за контакт:_______________________
  Град / пощенски код: __________________________
  Страна:_______________________________
  Професия:____________________________
  Мобилен телефон:__________________________

  Изпратете заявката си за незабавен отговор на: [email protected]

  Благодаря ти.
  ЛИДИЯ ЛУНА
  Директор.
  ЛИДИЯ ЛУНА КООПЕРАТИВНА КРЕДИТНА КОМПАНИЯ
  Имейл: [email protected]


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход