ЕК залага на 3.5% ръст на българската икономика тази година

Заетостта ще се подобри, но слабо, а очакванията за инфлацията са умерени

Европейската комисия повишава очакванията си за икономическия растеж в България през тази година - от 2.7% преди три месеца на 3.5% в пролетната си макроикономическа прогноза. Подобрението се дължи на нагласи за по-силно търсене от чужбина, което пък ще задвижи износа на стоки. В зависимост от усвояването на европейски средства по Плана за възстановяване и развитие растежът на БВП през 2022 г. може да се ускори до 4.7%, става ясно от доклада на Брюксел. Това би бил най-силният ръст на БВП за България от предкризисната 2008 г. (6.1%).

Прогнозите се основават на допускането, че напредъкът с ваксинацията на населението на ЕС ще позволи по-значително облекчаване на ограниченията през втората половина на годината. Закъснения и неефективно прилагане на плана обаче могат да възпрепятстват цялостната икономическа активност, предупреждават от комисията. През 2022 г. вирусът все още ще представлява риск и затова в прогнозата е включено допускането, че при необходимост ще бъдат въведени наново някои ограничителни мерки.

Брюксел очаква икономиките на ЕС да отбележат 4.2% ръст през 2021 г., последван от 4.4% през следващата. Очакванията са догодина публичните инвестиции като дял от БВП да достигнат най-високото си равнище за повече от десетилетие.

75% лято

Според прогнозата на ЕК възстановяването на икономическата активност в България ще се ускори през второто тримесечие на годината, а основен двигател ще бъде износът на стоки заради повишеното търсене от чужбина.

Износът на услуги пък ще зависи до голяма степен от развитието на туристическия сектор и ограниченията върху международните пътувания. Нагласите на Брюксел са, че резултатите от летния туристически сезон тази година ще са по-добри от тези през 2020 г., но ще останат с около четвърт под предкризисните нива. Разликата ще се смали допълнително чак през 2022 г.

Друг двигател на растежа на БВП през тази и следващата година е подобрението на пазара на труд, където очакванията са през 2021 г. заетостта да се повиши с 0.6%, а през 2022 г. - с 1.3%. За справка според сметките на комисията България е загубила 2.3% от заетостта през 2020 г. Очакваното подобрение на трудовия пазар през следващите две години е съпроводено от увеличение на потреблението в страната, показва докладът на ЕК.

Ръст е видим и по отношение на инфлацията, но той е минимален. Изчисленията на ЕК показват, че растежът на потребителските цени може да се повиши от 1.2% през 2020 г. на 1.6% през тази заради очаквани по-високи енергийни цени и по-скъпи горива. За 2022 г. Брюксел залага на инфлация от 2%, но тук причината е ускорението на икономическата активност в страната. Сметките на ЕС се базират на европейския Хармонизиран индекс на потребителските цени, в който разходите на потребители за транспорт са с по-голяма тежест, а за храна - с по-малка, спрямо българската методология.