Икономиката се е свила с 1.8% на годишна база през първото тримесечие

Спрямо последните три месеца на 2020 г. БВП расте с 2.5%, а очакванията са възстановяването да продължи да се ускорява

Третата вълна на епидемията от коронавирус в България и строгите мерки в Европа са се отразили негативно на икономиката на страната и тя се е свила с 1.8% на годишна база през периода януари - март 2021 г. Минусът беше очакван, като той идва основно от нетния износ, докато инвестициите и крайното потребление растат. В същото време на тримесечна база БВП се ускорява с 2.5%, показват експресните данни на НСИ.

Засега очакванията на повечето анализатори са икономиката да продължи да се ускорява и в края на годината БВП да финишира с реален ръст от 3-4% на годишна база.

Днес излязоха и много от резултатите за първото тримесечие на останалите страни от ЕС. Те показват свиване на годишна база за икономиката на съюза с 1.7% и с 0.4% на тримесечна в унисон с много по-строгите антиковид мерки в повечето държави от Стара Европа.

На отрицателна територия заради износа

Годишният спад на икономиката на България през първото тримесечие идва най-вече от износа (-6%), докато инвестициите растат за първи път от началото на кризата (с 1.2%), както и потреблението (с 2.6%).

В същото време статистиката отчете рязък ръст на продажбите в промишлеността (19%) и на износа (27%) през март и ако тази тенденция продължи, вероятно икономиката ще излезе от отрицателната си територия още през следващото тримесечие. Най-големият търговски партньор на България - Германия, също отбеляза исторически ръст на износа от над 16% през март спрямо година по-рано.

На тримесечна база експресните оценки показват увеличение на всички компоненти на БВП, което обяснява и крайния резултат от 2.5% ръст. Прави впечатление, че въпреки ограниченията за големите нехранителни магазини и заведенията и на годишна, и на тримесечна база потреблението продължава да расте.

Прогнозите

Повечето институции, които следят България, вече ревизираха прогнозите си за ръста на БВП в посока нагоре заради очаквания възстановяването на икономическата активност да се ускори през второто тримесечие на годината. Според ЕК основен двигател ще бъде износът на стоки заради повишеното търсене от чужбина.

В своята последна макропрогноза БНБ също отбелязва, че очаква икономиката на страната да се завърне към растеж през тази година, най-вече заради преминаването от отрицателен към положителен принос на нетния износ и на инвестициите в основен капитал.