Бюджетът отново е на минус през май

Приходите нарастват с двуцифрен темп, показват предварителните данни на финансовото министерство

Министърът на финансите Асен Василев
Министърът на финансите Асен Василев    ©  Георги Кожухаров
Министърът на финансите Асен Василев
Министърът на финансите Асен Василев    ©  Георги Кожухаров

Българският бюджет през май се връща обратно в отрицателна територия с дефицит от 173 млн. лв., или 0.1% от прогнозния БВП за годината, след като през април приходите от концесията на летище София временно го изведоха на плюс. Минусът не е изненада предвид бързия темп на увеличение на разходната част на бюджета - цели 26% на годишна база спрямо около 16% ръст на постъпленията.

Бюджет 2021 е заложен с дефицит 4.9 млрд. лв. в края на годината. Този разчет обаче е планиран при хипотеза, че има антикризисните мерки само до март. В същото време и правителството на ГЕРБ, и служебният кабинет донякъде популистки удължиха много от тях до юни за сметка на преструктуриране на разходи. Например за изплащането на 50 лв. добавки към пенсиите са нужни допълнително по 100 млн. лв. на месец.

"Вместо да се актуализира бюджетът, когато през март става известно, че ще трябва да се продължат (мерките - бел. ред.), това не се прави, а започват да се дърпат всички възможни буфери и пера, които са налични. Още преди ние да влезем като правителство, започват да се дърпат средства от пера, които не са предвидени за тази цел", заяви преди дни служебният финансов министър Асен Василев.

Сметката към май

Консолидираните приходи в бюджета нарастват до 20.45 млрд. лв. към май тази година, което е с 2.8 млрд. над сумата от същия период на миналата година. Увеличението е значително и до голяма степен се дължи на базов ефект - през април и май 2020 г. приходите се свиха с повече от 1 млрд. лв. спрямо предходната година заради наложените ограничения срещу разпространението на ковид. От Министерството на финансите посочват още, че увеличението е значително при приходите от ДДС, подоходен данък, осигурителни вноски.

Разходите пък нарастват с 4.3 млрд. лв. до 20.6 млрд. към май. Тук базата също е по-ниска и това е фактор за увеличението, но по-значителни са разходните политики за изплащане на помощите, възнагражденията на работещите в бюджетната сфера, здравните плащания. "В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други", посочват от финансовото ведомство.

Бюджетът към април

По-подробен отчет за изпълнението на държавните финанси има към април. Числата показват, че постъпленията от ДДС са с най-голям принос за растежа на приходната част на бюджета през първите четири месеца от годината. Те се повишават с 14.7%, или 549 млн. лв., до 4.3 млрд. лв. Положителен принос имат и приходите от подоходен данък, които са с 14.9% над миналогодишните - общо 1.64 млрд. лв. Безспорно обаче най-силен е ефектът от постъпилите приходи от първоначалното плащане по концесията на летище София, които повишават неданъчните приходи от 706 млн. лв. към април миналата година на 1.5 млрд. сега. Лек спад на постъпленията е видим при корпоративния данък, но това се дължи на промяна в сроковете за деклариране и плащане.

Междувременно сумата на разходите достига 16.5 млрд. лв. при отчетени малко под 13 млрд. година по-рано. Увеличението се дължи на няколко фактора, сред които са по-високите социални и здравноосигурителни разходи, 420 млн. лв. за добавките от 50 лв. към пенсиите, повишението на минималната пенсия, повече здравни плащания, разходи за помощи и за възнаграждения на администрацията. Капиталовите разходи достигат 1.2 млрд. лв. към края на април.