Производителността на труда расте с 2% през първото тримесечие

Добавената стойност в технологичния, финансовия и публичния сектор превишава предкризисните си нива

Производителността на труда в България се увеличава с 2% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата. В селското стопанство растежът е най-силен - 10.5% на годишна база, като така всеки в сектора е произвел по малко над 1000 лв. от брутния вътрешен продукт по текущи цени. Междувременно в индустрията производителността намалява с 2.8% на годишна база, а в услугите расте с 0.7%. Така като цяло всеки в икономиката е произвел по 8164 лв. от БВП през първите три месеца на годината по текущи цени при 7649 година по-рано.

Темпът се ускорява спрямо предходните тримесечия, в които производителността на годишна база намаляваше. Междувременно брутната добавена стойност се свива с 1.7% на годишна база, а брутният вътрешен продукт - с 1.8%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Силен старт на годината

Някои сектори превишават предкризисните си нива на брутна добавена стойност още през първото тримесечие, съдейки по данните на националната статистика. Без изненада, сред тях е технологичния сектор - в информационните и комуникационните технологии добавената стойност приближава 1.7 млрд. лв. или с 1.6% над миналогодишната сума за тримесечието. Плюс отбелязват също финанси и застраховане - 3.4% до 1.6 млрд. лв., както и професионални дейности и администрация (с 2.4% до 1.6 млрд. лв.) и държавно управление, образование и здравеопазване (1.2% до близо 3.1 млрд. лв.).

От друга страна в индустрията добавената стойност е с 6% надолу на годишна база въпреки положителните данни за износа и оборота в сектора през март. Строителството също отчита минус от 3.6%, както и търговия, транспорт, хотели и ресторанти (-5.8% на 4.6 млрд. лв.). Добра новина за последните е, че на тримесечна база добавената стойност нараства значително - с 5.4% и от тук е най-големият принос за тримесечния ръст на икономиката през периода януари-март.

Покупките на домакинствата допринасят най-много за растежа

Данните на НСИ потвърждават първоначалните оценки за годишен спад от 1.8% на икономиката и ръст от 2.5% на тримесечна база. Подробната разбивка показва, че с най-значителен ръст за БВП през първото тримесечие е потреблението на домакинствата, което расте с 4.3% до малко над 16.3 млрд. лв. Бруто капиталообразуване в основен капитал също нараства, макар и с малко - 1%. Така големият фактор за спада през първото тримесечие остава нетния износ, който намалява заради ръст на вноса и спад на износа на стоки и услуги.

На тримесечна база пък единственият отрицателен знак е видим при бруто капиталообразуване (-2%), но спадът изглежда е от изменение на запасите, докато инвестициите в основен капитал растат с 0.1%.